Avoinna tohtorikoulutettavan paikka, Geoinformatiikka ajalle 1.1.2017 – 31.12.2020

Tohtorikoulutettava, Geoinformatiikka ajalle 1.1.2017 – 31.12.2020

Tehtävä on tarkoitettu jatko-opintojen aloittamisvaiheessa olevalle opiskelijalle, joka tekee tieteellistä tutkimustyötä ja harjoittaa siihen liittyviä jatko-opintoja geoinformatiikassa. Tehtävään valittavan on muutoinkin tuettava laitoksen ja yliopiston keskeisillä painoaloilla tehtävää tutkimusta ja siihen liittyvää opetusta. Tohtorikoulutettava on velvollinen antamaan geoinformatiikan opetusta, opintoneuvontaa ja -ohjausta sekä osallistumaan opinnäytetöiden ohjaamiseen, yliopiston hallintoon, opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä yliopiston toimintaan liittyviin muihin tehtäviin. Työsuhteeseen valittava henkilö toimii osana geoinformatiikan tutkimusryhmää. Lisätietoa geoinformatiikasta:

http://www.oulu.fi/maantiede/node/7704

Tehtävä edellyttää hyvää opintomenestystä, kiinnostusta geoinformatiikan alan perus- ja soveltavaan tutkimukseen sekä kykyä työskennellä itsenäisesti ja osana tutkimusryhmää.

Työtehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoille 2 – 4. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemus liitteineen pyydetään lähettämään sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 5.12.2016. Tehtävä pyritään täyttämään 1.1.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakemukseen tulee liittää CV, kuvaus opintomenetyksestä ja vapaamuotoinen hakemus, jossa hakija perustelee mielenkiintonsa ja pätevyytensä tehtävään.

Lisätietoja:
Professori Jarmo Rusanen, jarmo.rusanen(at)oulu.fi
Hallintopäällikkö Tiina Pääkkönen, tiina.paakkonen(at)oulu.fi

Last updated: 11.11.2016