Uutiset

12.11.2020 Uutinen

Professori Vuokko Hirvonen on Vuoden Alumni 2020

Emeritaprofessor Vuokko Hirvonen lea Oulu universitehta Jagi Alumna 2020

25.8.2020 Uutinen

Tekoäly apuna koltansaamen ja pohjoissaamen digitaalisten sanakirjojen toimitustyössä

Oulun yliopiston Giellagas-instituutti julkaisee koltansaamen ja pohjoissaamen sanakirjat digitaalisina. Tekijät ovat hyödyntäneet työssä tekoälyä.

16.4.2020 Uutinen

Saamelaisella kulttuuriarkistolla on tärkeä rooli pohjoisten alueiden tutkimuksessa

Oulun yliopistossa ylläpidetään saamelaista kulttuuriarkistoa, johon on tallennettu saamelaisalueen elämää jo yli vuosisadan ajalta. Aineistojen digitalisointia on tuettu yliopistolle tehdyillä lahjoituksilla, ja arkiston hyödyntäminen tutkimus- ja opetuskäytössä on nyt entistä helpompaa. Saamen kielten taitoisten opiskelijoiden ja tutkijoiden avulla arkistojen salat avautuvat myös monitieteisen pohjoisten alueiden tutkimuksen käyttöön.

9.12.2019 Uutinen

Koltansaamen kielen pääaineopinnot alkavat syksyllä 2020

Koltansaamen kieltä on mahdollista opiskella pääaineena Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa syksystä 2020 alkaen.

22.5.2019 Uutinen

Sámi muitaleddjiid jietnabáttit ja ođđa oahppamateriálat neahtas

Tiedote suomeksi (Dieđáhus suomagillii)

15.5.2019 Uutinen

Giellagas-instituuttiin haetaan kolmea tutkimusapulaista elokuulle 2019

Oulun yliopiston Giellagas-instituuttiin haetaan kolmea tutkimusapulaista elokuulle 2019

8.5.2019 Uutinen

Suomen Kulttuurirahasto tukee saamenkielisten opettajien koulutusta

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt 300 000 euron suuruisen apurahan saamenkielisten opettajien kouluttamiseen.

21.1.2019 Uutinen

Ketterä korkeakoulu – opintoja opettajaksi aikoville

Ketterä korkeakoulu -hanke tarjoaa opintoja niille, jotka opettavat tai haluavat tulevaisuudessa opettaa saamen kieliä tai saamen kielillä.

18.6.2018 Uutinen

Oulun yliopistolle 750 000 euroa saamenkielisten opettajien kouluttamiseen / Oulu universitehtii 750 000 euro sámegielat oahpaheddjiid skuvlemii

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Oulun yliopistolle 750 000 euron hankerahoituksen saamenkielisten aineenopettajien koulutushankkeelle.

20.11.2017 Uutinen

Nuõrtsää´mǩiõl vuäđđmäätt ä´lǧǧe pue´tti ee´jj aalǥâst

Giellagas-instituuttâst ä´lǧǧe ođđee´jjmannust 2018 nuõrtsää´mǩiõl vuäđđmäätt, kooid vuei´ti ooccâd kålggmannust. Ooccjid jä´rjsteš skamm-mannu aalǥâst ǩiõlltää´sstee´st.

1.11.2016 Uutinen

GIELLAGAS-INSTITUHTTA JUOLLUDA VEAHKKERUĐAID / HAETTAVANA GIELLAGAS-INSTITUUTIN APURAHOJA

GIELLAGAS-INSTITUHTTA JUOLLUDA VEAHKKERUĐAID 

3.8.2016 Uutinen

Hae Oulun yliopistoon lukemaan inarinsaamea erillisellä opinto-oikeudella!

Oulun yliopiston Giellagas-instituutti järjestää inarinsaamen opetusta perustasolta aina syventäviin opintoihin asti.

3.6.2016 Uutinen

Sääʹmǩiõl aaunâsmättjummuž äʹlǧǧe čâhčča 2016 / Koltansaamen aineopinnot alkavat syksyllä 2016

Giellagas-instituuttâst äʹlǧǧe sääʹmǩiõl aaunâsmättjummuž čâhčča 2016.

26.2.2016 Uutinen

Giellagas-instituhtas lea dál iežas blogga! / Giellagaksen blogi avattu!

Giellagasbloggas instituhta olbmot čállet sámegielaid ja sámiid kultuvrra birra. Blogga sáhttá čuovvut čujuhusas

12.2.2016 Uutinen

Veli-Pekka Lehtolan "Saamelaiskiista" ehdolla Vuoden tiedekirjaksi

Professori Veli-Pekka Lehtolan tuorein teos Saamelaiskiista. Sortaako Suomi alkuperäiskansaansa? on ehdolla Vuoden tiedekirjaksi.

11.2.2016 Uutinen

Jussi Ylikoski sámegiela professorin / Jussi Ylikoski saamen kielen professoriksi

FD Jussi Ylikoski lea válljejuvvon sámegiela professorin Giellagas-instituhttii FT Jussi Ylikoski on valittu saamen kielen professoriksi Giellagas-instituuttiin

17.8.2015 Uutinen

XII Fennougristakongreassas mielde sámedutkamuša áššedovdit

Riikkaidgaskasaš XII Fennougristakongreassa lea álgán mannodaga 17.8.2015 Oulu universitehtas. Fárus leat maiddái sámedutkamuša áššedovdit.

13.1.2015 Uutinen

SAAMEN KIELEN JA SAAMELAISEN KULTTUURIN HARJOITTELU 2015

Opiskelija hakee itse harjoittelupaikan ja sen jälkeen harjoittelupaikan hyväksynnän allekirjoittaneelta. Humanistinen tiedekunta myöntää harjoittelurahat hakujärjestyksessä.

5.1.2015 Uutinen

Saamentutkimukseen ja Saamelaisen kulttuuriarkiston kehittämiseen Suomen Akatemian rahoitusta

Suomen Akatemialta rahoitus saamelaisuuden tutkimiseen

11.11.2014 Uutinen

Nuortalašgiela vuođđooahpuide ohce 16 olbmo

Giellagas-instituhtas álget nuortalašgiela vuođđooahput jagi 2015 álggus. Oahput sisttisdollet vihtta gurssa, maid viidodat lea oktiibuot 25 oahppočuoggá.

16.10.2014 Uutinen

Skuvlejupmi sámi giellalávguma birra sirdása guovvamánnui 2015

Sámedikki ja Giellagas-instituhta ordnen sámeoahpahusa bargiid skuvlejumi vuosttaš lagasoahpahusa beaivvit sirdásit guovvamánnui 2015.

9.10.2014 Uutinen

HAETTAVANA GIELLAGAS-INSTITUUTIN APURAHOJA

Giellagas-instituhtas leat ohcanláhkái 24.10.2014 rádjai veahkkeruđat.