Taarna Valtonen

Toiminimike: 
Tutkijatohtori / dutkidoavttir / totkeetuávtir / tuʹtǩǩeeidåhttar
Vastuualueet: 
Suomen Akatemian projekti: Monikielisen Inarin paikannimet / Suoma Akademiija prošeakta: Máŋggagielat Anára báikenamat / Suomâ Akatemia proojeekt: Maaŋgâkielâlii Aanaar päikkinoomah / Lääʹddjânnma Akatemia projekta: Mäŋggǩiõllsaž Aanar päiʹǩǩnõõm
Puhelinnumero: 
+358 29 448 34 88
Sähköpostiosoite: 
taarna.valtonen (at) oulu.fi