Sivuaineet

Giellagas-instituutissa opetettavat sivuaineet ovat saamelainen kulttuuri, pohjoissaamen kieli vieraana kielenä, pohjoissaamen kieli, inarinsaamen kieli ja koltansaamen kieli. Pääaineena voi opiskella pohjoissaamea, inarinsaamea ja saamelaista kulttuuria.

Oulu universitehta Giellagas-instituhta oalgeávnnasvejolašvuođat (pdf)


Oulun yliopiston Giellagas-instituutin sivuainetarjonta (pdf)

 

Sivuaineoikeus

Oulun yliopistossa sivuaineita voi valita melko vapaasti myös muista tiedekunnista. Giellagas-instituutin opiskelija voi siis hyvin suorittaa sivuaineopintoja vaikkapa kasvatustieteellisestä tai luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Tutustu sivuaineisiin kunkin tiedekunnan opinto-oppaista.

Alle on listattu esimerkkejä sivuaineista, joita opetetaan pääosin humanistisessa tiedekunnassa. Sivuaineita valitessaan kannattaa tutustua myös muiden tiedekuntien tarjontaan. 

 

Pohjoissaame vieraana kielenä

683400P Pohjoissaamen alkeiskurssi (5 op) ja 683401P Pohjoissaamen jatkokurssi (5 op) kuuluvat pakollisena kursseina niille saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijoille, joille saamen kieli on vieras kieli.

Pohjoissaame vieraana kielenä perusopinnot on vapaa sivuaine kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille. Se on sopiva sivuaine esimerkiksi suomen kielen, vieraiden kielten, historian ja informaatiotutkimuksen opiskelijoille kuten myös luokanopettajaksi opiskeleville. Lisäksi ne opiskelijat, jotka ovat jo aikaisemmin suorittaneet pohjoissaamen kielen alkeis- ja jatkokurssin, voivat laajentaa saamen kielen opintojaan sivuaineeksi.

Jos opiskelija perusopinnot (25 op) suoritettuaan haluaa opiskella pohjoissaamea sivuaineena, hänen tulee osallistua syyslukukauden alussa järjestettävään lähtötasokokeeseen ja näin osoittaa hallitsevansa pohjoissaamea hyvin. Lähtötasokoe on rakenteeltaan samanlainen kuin kesällä järjestettävä valintakoe.

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antavat yliopistonlehtori puh. 050 308 0682 ja yliopisto-opettaja puh. 050 350 6504

 

Esimerkkejä sopivista sivuaineista:

Saamelainen kulttuuri pääaineena
pohjoissaame vieraana kielenä (10 op pakollisia opintoja niille opiskelijoille, jotka eivät osaa saamea)
saamen kielet (inarinsaame, pohjoissaame)
kulttuuriantropologia
sosiologia (kasvatustieteiden tiedekunta)
arkeologia
kulttuurimaantiede
informaatiotutkimus
elokuvatutkimus
museologia
ympäristöoikeus (Lapin yliopisto)
kansainväliset suhteet (Lapin yliopisto)

Saamen kieli pääaineena
saamelainen kulttuuri (pakollinen saamen kielen aineenopettajille)
kirjallisuus (pakollinen saamen kielen aineenopettajille)
suomen kieli
informaatiotutkimus
yleinen kielitiede
fonetiikka
pedagogiset opinnot (pakollinen saamen kielen aineenopettajille)

 

Joustava opinto-oikeus

Sivuaineita voi valita myös toisesta yliopistosta. Joustavalla opinto-oikeudella eli JOO-oikeudella tarkoitetaan mahdollisuutta hakea opinto-oikeutta toiseen yliopistoon; esimerkiksi sivuainekokonaisuuden tai yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten.

Joustavan opiskelun Joopas-palvelusta löydät tietoa erilaisista mahdollisuuksista liittää tutkintoosi opintoja muista yliopistoista.

Viimeksi päivitetty: 30.11.2017