University of Oulu, 2019

Udmurtin kielen peruskurssi

Keskiviikko, tammikuu 8, 2020 - Tiistai, helmikuu 18, 2020

Ӟечбуресь!

Saamen kielen oppiaine yhteistyössä suomen kielen oppiaineen kanssa järjestää 3. periodissa, ajanjaksolla 8.1.–18.2.2020, udmurtin kielen peruskurssin.

Udmurtin perusteet on kielitieteellinen johdatus etäiseen sukukieleemme udmurttiin, jolla on satoja tuhansia puhujia pääosin nimikkotasavallassaan Udmurtiassa Venäjän federaatiossa. Keskeisimpänä oppimateriaalina käytetään Valentin Kel'makovin ja Sara Hännikäisen teosta Udmurtin kielioppia ja harjoituksia, jonka ensimmäiseen painokseen ja sen myötä koko kieleen voi tutustua osoitteessa is.muni.cz/www/magairlin/Udmurtin_kielioppia_ja_harjoituksia.pdf.

Udmurtin äänne-, muoto- ja lauserakenteen lisäksi kurssilla tarkastellaan myös udmurtin ja sitä ympäröivien kielten monitahoisia suhteita sekä laajemmin udmurtin asemaa koko uralilaisessa kielikunnassa.

Kurssi sopii valinnaiseksi opintojaksoksi saamen ja suomen kielen opintoihin. Opettajina toimivat Jukka Mettovaara, Elena Lehtomäki ja Jussi Ylikoski. Kurssi koostuu teoreettisemmista oppitunneista sekä käytännöllisemmistä keskusteluharjoituksista ja asiaan kuuluvasta kulttuuritietoudesta äidinkielisen puhujan johdolla.

Opetusajat ovat seuraavat:

Udmurtin perusteet 8.1.–20.2.2020

1) 12 x 2 tuntia: luennot (Jukka Mettovaara ja Jussi Ylikoski):

  a) 6 x 2 tuntia: ma 14–16 ja 
  b) 6 x 2 tuntia: ke 12–14 sekä

2) 6 x 2 tuntia: keskusteluharjoitukset ja kulttuuritietous (Elena Lehtomäki): ti 10–12

Kurssi on lähtökohtaisesti laajuudeltaan 5 op ja koostuu siis luennoista ja harjoituksista. Jos opiskelija pääsee osallistumaan vain teoreettisemmille luennoille, mutta ei keskusteluharjoituksiin, luentojen suorittamisesta saa 3 op. Koska luennot perustuvat hyvään suomenkieliseen oppikirjaan, kaikille luennoille osallistuminen ei sinänsä ole välttämättömyys eli läsnäolopakkoa ei ole. Opetuksessa huomioidaan sekin, että jotkut pääsevät osallistumaan vain joka toiselle luennolle. Keskusteluharjoituksiin sitä vastoin tulee osallistua aktiivisesti vähintään viisi kertaa kuudesta, mutta ylitsepääsemättömien esteiden tullen korvaavista suorituksista voidaan neuvotella. Painettuja oppikirjoja (2., korjattu painos) on mahdollisuus hankkia 20 euron hintaan.

Katso opetustilat WebOodista. 

Kurssi WebOodissa koodilla 683450A

Гажаса ӧтиськом!

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 28.11.2019