Oza sámegielagiidda oaivvilduvvon oahpaheaddjioahpuide! Hae saamenkielisille tarkoitettuihin opettajaopintoihin!

Maanantai, syyskuu 21, 2020 - Maanantai, lokakuu 12, 2020

Oza sámegielagiidda oaivvilduvvon oahpaheaddjioahpuide 21.9.–12.10.2020

Ohcanáigi Oulu universitehta oahpaheaddji pedagogalaš oahpuide álgá 21.9. ja nohká 12.10.2020. 

Dán sierra oahpahusprográmma ulbmilin lea skuvlet jođánit lasi sámegielat oahpaheddjiid, dasgo oahpaheddjiide lea stuorra dárbu buot golmma sámegielas. Oahpaheaddji pedagogalaš oahput lágiduvvojit eanas Anáris muhto maid gáiddusoktavuođaiguin.

Pedagogalaš oahput (60 oč) leat oaivvilduvvon boahttevaš ávnnasoahpaheddjiide: sámegiela ja girjjálašvuođa oahpaheddjiide ja daidda, geat háliidit oahpahit sámegillii eará oahppoávdnasiid, ovdamearkka dihte biologiija, matematihka ja historjjá.

Loga eambbo ja oza studeantan: www.oulu.fi/giellagas/node/57507

*** 

Halijdah-uv máttááttiđ sämikielâ teikâ sämikielân? Uusâ uáppen 21.9.–12.10.2020

Oulu ollâopâttuv sierânâs uuccâm máttáátteijei pedagogilijd uáppoid lii joođoost 21.9.–12.10.2020. 

Ulmen lii škovliđ jotelávt já njyebžilávt lase sämikielâ máttáátteijeid, tondiet ko sij láá ubâ staatâst uccáá. Uápuh uárnejuvvojeh uásild aldamáttááttâssân Anarist já uásild káidusohtâvuođâiguin.

Pedagogiliih uápuh láá uáivildum puátteš amnâsmáttáátteijei várás: sämikielâ já kirjálâšvuođâ máttáátteijeid já tooid, kiäh halijdeh máttááttiđ eres uáppuamnâsijd sämikielân, ovdâmerkkân biologia, matematik já historjá.

Lasetiäđuh já uusâ uáppen: www.oulu.fi/giellagas/kettera 

***
Haaʹlääk-a mättʼted sääʹmǩiõl leʹbe säämas? Ooʒʒ mättʼtõõttjen 21.9.–12.10.2020

Ooccâmäiʹǧǧ Oulu universiteeʹtt uʹčteeʹl pedagooglaid mättjummšid älgg 21.9. da poott 12.10.2020. 

Tän mättjemprograamm mieʹrren lij škooulted jåʹttlânji lââʹzz sääʹmǩiõllsaid uʹčteeʹlid, ǥu puk koolm sääʹmǩiõlâst lij jõnn tarbb uʹčteeʹlid.  Uʹčteeʹl pedagooglaid mättjummšid reäʹšše jeäʹnmõsân Aanrest, leša neeʹtt pääiʹǩ še.

Pedagoogla mättjummuž lie jurddum puõʹtti aaunâsuʹčteeʹlid: sääʹmǩiõl da ǩeerjlažvuõđ uʹčteeʹlid da siʹjjid, ǩeäk haaʹlee mättʼted säämas jeeʹres mättaunnsiz, ouddmiârkkân biologia, matematiikk da historia. 

Kõõjj lââʹzz da ooʒʒ mättʼtõõttjen: www.oulu.fi/giellagas/kettera

***

Hae saamenkielisille tarkoitettuihin opettajaopintoihin täydennyshaussa 21.9.–12.10.2020 

Täydennyshaku Oulun yliopiston järjestämiin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin alkaa 21.9. ja päättyy 12.10.2020.

Opintojen tarkoituksena on kouluttaa entistä nopeammin ja joustavammin päteviä saamenkielentaitoisia opettajia. Opinnot järjestetään monimuotoisesti verkkoyhteyksien avulla Oulusta sekä lähiopintoina Inarissa.

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) on suunnattu aineenopettajiksi aikoville: tuleville saamen kielen ja kirjallisuuden opettajille sekä niille, jotka haluavat opettaa saameksi muita oppiaineita, esimerkiksi biologiaa, matematiikkaa tai historiaa.

Lue lisää ja hae opiskelijaksi: www.oulu.fi/giellagas/kettera
 

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 16.9.2020