Harjoittelupaikka saamelaiskirjastotoiminnassa

Suomen saamelainen erikoiskirjasto/Rovaniemen kaupunginkirjasto ja Jutaava kirjasto/Inarin kunnankirjasto tarjoavat saamen kielen ja kulttuurin opiskelijalle harjoittelupaikan 1,5 kuukaudeksi kesällä 2014.

Tiedote harjoittelupaikasta (pdf)

Harjoittelija saa
- mielenkiintoisen työympäristön Rovaniemen kaupunginkirjaston Lappi-osastolla ja Inarin Sajos-talossa
- monipuolisen harjoittelutyön saamelaiskirjastotoiminnan laajalla kentällä

Harjoittelijalta odotetaan
- saamenkielen taitoa (puhe- ja kirjoitustaito ainakin yhdessä Suomen saamenkielessä)
- innostusta kääntämiseen ja verkkokirjoittamiseen

Harjoittelijalla on mahdollisuus oman kiinnostuksensa puitteissa pitää kirjastoissa keskustelu-, satu- ja pelituokioita saamenkielellä. Uudet ideat ovat tervetulleita! Saamelainen erikoiskirjasto vastaa noin 1 kuukauden ja Jutaava kirjasto noin 2 viikon työosuudesta.
Tarkemmin harjoittelujakson aikamääristä ja sisällöstä sovitaan harjoittelijavalinnan yhteydessä. Harjoittelupaikan edellytyksenä on Oulun yliopiston myöntämä harjoitteluraha.

Harjoittelusta voi kysyä tarkemmin allekirjoittaneelta. Hakemukset osoitetaan Rovaniemelle alla olevaan osoitteeseen.

Rovaniemellä 28.1.2014
Irene Piippola
Erikoiskirjastonhoitaja
Lappi-osasto / Suomen saamelainen erikoiskirjasto
Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Jorma Eton tie 6 96100 Rovaniemi
tel +358-(0)16-322 2466
irene.piippola@rovaniemi.fi
http://www.lapponica.net
http://lapinkavijat.rovaniemi.fi
Sámi virtuálagirjerádju Facebookas

Viimeksi päivitetty: 31.1.2014