"Sámegielat giellalávgun skuvllas" - Giellalávgunoahpahusa skuvlenprošeakta álgá skábmamánus

Sámediggi ja Giellagas-instituhtta álggaheaba sámeoahpahusa bargiide oaivvilduvvon giellalávgunoahpahusa skuvlenprošeavtta

Sámediggi ja Oulu universitehta Giellagas-instituhtta álggaheaba skábmamánu beallemuttus sámeoahpahusa bargiide oaivvilduvvon skuvlenprošeavtta 'Sámegielat giellalávgun skuvllas – mo doarjjun iežan giela ja kultuvrra oahpahusas?'. Ovttasbargoguoibmin oahpahusas doibmet maiddái Vaasa universitehta Giellalávguma ja máŋggagielatvuođa guovddáš ja Sámi allaskuvla.

Oahpahusbargiid skuvlen ordnejuvvo njealji guovttebeaivásaš lagasskuvlenáigodahkan Anáris Sámekulturguovddážis Sajosis nu, ahte vuosttaš deaivvadeapmi lea 14.-15.11.2014, nubbi ja goalmmát deaivvadeapmi giđđat 2015 ja maŋimus lagasskuvlendeaivvadeapmi fas čakčat 2015.

DIEĐÁHUS (pdf)

 

Sämitigge já Giellagas –instituut piejih joton sämimáttááttâs pargoviehân čuosâttum kielâlávgummáttááttâs škovlimproojeekt

Sämitigge já Oulu ollâopâttuv Giellagas –instituut piejih joton skammâmáánu pelimuddoost sämimáttááttâs pargoviehân čuosâttum škovlimproojeekt ´Säämi kielâlávgum škoovlâst – maht tuárjum jieččân kielâ já kulttuur máttááttâsâst´. Oovtâstpargokyeimmin máttááttâsâst láá meid Vaasa ollâopâttuv Kielâlávgum já maaŋgâkielâlâšvuođâ kuávdáš (Kielikylvyn ja monikielisyyden keskus) já Säämi ollâškovlâ (Sámi allaskuvla).

Máttááttâstooimâ pargoviehâškovlim uárnejuvvoo neelji kyevtpiäivásâš aldamáttááttâspaje ääigi Anarist Säämi kulttuurkuávdáš Sajosist nuuvt, ete vuossâmuš čokkânem lii 14.–15.11.2014, nubbe já kuálmád čokkânem kiđđuv 2015 já majemuš aldamáttááttâsteivâdem lii čohčuv 2015.

TIÄĐÁTTÂS (pdf)

 

Saamelaiskäräjät ja Giellagas –instituutti käynnistävät saamelaisopetuksen henkilöstölle suunnatun kielikylpyopetuksen koulutushankkeen

Saamelaiskäräjät ja Oulun yliopiston Giellagas –instituutti käynnistävät marraskuun puolivälissä saamelaisopetuksen henkilöstölle suunnatun koulutushankkeen ´Saamen kielikylpy koulussa – miten tuen omaa kieltä ja kulttuuria opetuksessa´. Yhteistyökumppaneina opetuksessa ovat myös Vaasan yliopiston kielikylvyn ja monikielisyyden keskus ja Sámi allaskuvla (saamelainen korkeakoulu).

Opetustoimen henkilöstökoulutus järjestetään neljänä kahden päivän lähiopetusjaksona Inarissa Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa niin, että ensimmäinen kokoontuminen on 14.–15.11.2014, toinen ja kolmas kokoontuminen keväällä 2015 ja viimeinen lähiopetustapaaminen on syksyllä 2015.

TIEDOTE (pdf)

Viimeksi päivitetty: 16.10.2014