Nuortalašgiela vuođđooahpuide ohce 16 olbmo

Giellagas-instituhtas álget nuortalašgiela vuođđooahput jagi 2015 álggus. Oahput sisttisdollet vihtta gurssa, maid viidodat lea oktiibuot 25 oahppočuoggá. Oahpahus ordnejuvvo neahta bokte eahket- ja vahkuloahppaoahpahussan.

Oahpuide lágiduvvo vuolggadásseiskkus 28.11. Vuolggadásseiskosis lea čálalaš ja njálmmálaš oassi. Gažaldagaide vástiduvvo nuortalašgillii. Iskkusbáiki ja -áigi álmmuhuvvo ohcciide šleađgapoasttain dan čujuhussii, man ohccit leat álmmuhan ohcanskovis. Bohtosat vuolggadásseiskosis almmuhuvvojit vahkus 50.

Sisabeassaniskkusgirji: Kåʹllmuõrâž: Nuõrttsaaʹmi mainnâz. Aanar. Sääʹmteʹğğ, 2011

Lassedieđut:
Anna-Liisa Väyrynen, Giellagas-instituhtta
anna-liisa.vayrynen(at)oulu.fi, tel. 0294483498

Dieđáhus / Teâđtõs

 

Koltansaamen perusopintoihin haki 16 henkilöä

Giellagas-instituutissa alkavat koltansaamen perusopinnot vuoden 2015 alussa. Opinnot koostuvat viidestä kurssista, joiden laajuus on yhteensä 25 opintopistettä. Opetus järjestetään netissä ilta- ja viikonloppuopetuksena.

Opintoihin järjestetään lähtötasokoe 28.11. Lähtötasokokeessa on kirjallinen ja suullinen osio. Koekysymyksiin vastataan koltansaameksi. Koepaikka ja -aika ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse siihen osoitteeseen, jonka hakijat ovat ilmoittaneet hakulomakkeessa. Lähtötasokokeen tulokset ilmoitetaan viikolla 50.

Pääsykoekirja: Kåʹllmuõrâž: Nuõrttsaaʹmi mainnâz. Aanar. Sääʹmteʹğğ, 2011

Lisätietoja:
Anna-Liisa Väyrynen, Giellagas-instituutti
anna-liisa.vayrynen(at)oulu.fi, p. 0294483498

Tiedote

 

Viimeksi päivitetty: 11.11.2014