Saamentutkimukseen ja Saamelaisen kulttuuriarkiston kehittämiseen Suomen Akatemian rahoitusta

Suomen Akatemialta rahoitus saamelaisuuden tutkimiseen

Suomen Akatemia on myöntänyt 567 672 euron tutkimusrahoituksen Oulun ja Lapin yliopiston yhteiselle nelivuotiselle tutkimushankkeelle vuosille 2015–2018. Hankkeessa tutkitaan muun muassa sitä, miten alkuperäiskansoja koskevia kansainvälisiä sopimuksia ja vaatimuksia on sovellettu Pohjoismaissa ja erityisesti Suomessa.

Hanketta vetää saamelaisen kulttuurin professori Veli-Pekka Lehtola Oulun yliopistosta. Lisäksi johto- ja tutkimusryhmään kuuluvat saamentutkimuksen apulaisprofessori Sanna Valkonen ja velvoiteoikeuden professori Juha Karhu Lapin yliopistosta sekä Giellagas-Instituutin johtaja Anni-Siiri Länsman ja sosiologian professori Vesa Puuronen Oulun yliopistosta.

Lue koko tiedote

 

Saamelaisen kulttuuriarkiston kehittämiseen Suomen Akatemian rahoitusta

Oulun yliopiston Giellagas-instituutin Saamelaisen kulttuuriarkiston tutkimuspalvelujen kehittämiseen on osoitettu Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurirahoitusta. Arkiston on tarkoitus toimia historiallisten ja nykyisten saamelaisten kulttuuri- ja kieliaineistojen säilytyspaikkana ja toisaalta organisoida uusien aineistojen keräyksiä.

Rahoitettavan hankkeen tavoitteena on kehittää Saamelaisen kulttuuriarkiston tutkimuspalveluja sekä tutkijoille että muuhun kulttuurityöhön. Tarjolle saatetaan sekä tutkimusmateriaalit että asiantuntemus niiden käyttämiseen noudattaen hyviä arkistokäytäntöjä ja kansainvälisiä teknisiä standardeja sekä lainopillisia ja eettisiä säännöstöjä.

Hanketta johtaa Oulun yliopiston saamelaisen kirjallisuuden ja kulttuurin professori Veli-Pekka Lehtola. Kehittämiseen saatu kaksivuotinen rahoitus on noin 350 000 euroa.

Suomen Akatemia on lisäksi päätöksellään 19.12.2014 osoittanut tutkimusinfrastruktuurirahoitusta viidelle muulle hankkeelle, joihin osallistuu tutkijoita Oulun yliopistosta. Hankkeita toteutetaan useiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyönä.

Lue koko tiedote

 

Viimeksi päivitetty: 5.1.2015