Domestication-projekti

Alkuperäiskansadiskurssien kotouttaminen ja poliittisten subjektien rakentaminen Saamenmaassa on Oulun ja Lapin yliopistojen yhteinen projekti, jota Suomen Akatemia rahoittaa 2015–2018.

Projekti soveltaa domestikaation käsitettä (Alasuutari & Qadir 2014), ajatusta kansainvälisten virtausten "kotouttamisesta" erityisellä tavalla, jossa vaikutteita ei vain omaksuta, vaan niiden käyttökelpoisuutta ohjaavat myös saamelaisten toimijoiden omat pyrkimykset sekä paikalliset erityisolot. Saamelaiset ovat usein turvautuneet kansainvälisiin sopimuksiin ja vaatimuksiin, joita esimerkiksi YK ja muut alkuperäiskansat esittävät. Tutkimushanke analysoi, miten näitä kansainvälisiä suuntauksia on sovellettu paikallisilla ja kansallisilla tasoilla Pohjoismaissa, erityisesti Suomessa.

    

Viimeksi päivitetty: 6.9.2018