Vuosien varrelta

Saamelaisten kansallispäivän seminaarit

Saamelaiskonferenssi määräsi vuonna 1992 saamelaisten kansallispäiväksi 6. helmikuuta vuonna 1917 kokoontuneen ensimmäisen yhteisen saamelaiskokouksen kunniaksi. Myös Oulun yliopiston saamen laitoksen henkilökunta ja opiskelijat alkoivat viettää saamelaisten kansallispäivää vuonna 1998, jolloin järjestettiin ensimmäistä kertaa saamelaisten kansallispäivän seminaari.

Seminaarin tavoitteena oli tehdä saamelaisuutta tunnetuksi Oulussa sekä korostaa sitä, että myös täällä asuu runsaasti saamelaisia. Tavoitteena oli lisäksi levittää tietoa siitä, että Oulussa voi opiskella saamen kieltä ja kulttuuria. Vuodesta 1998 lähtien, ja erityisesti Giellagas-instituutin synnyttyä, seminaareja on järjestetty lähes joka vuosi. 

Giellagas-instituutin oma henkilökunta ja jatko-opiskelijat ovat usein päässeet esittelemään seminaareissa tutkimustuloksiaan ja -teemojaan. Teemoina ovat olleet niin saamelaisten oikeudet, kulttuurihistoria kuin kielikysymyksetkin.

Giellagas-instituutin järjestämistä seminaareista lähes jokainen on tallennettu videolle, ja kaikki tallenteet ovat arkistoitu Giellagas-instituutin Saamelaiseen kulttuuriarkistoon.

 

Giellagas-instituutin ekskursiot

Vuosi 2012: Oslo

Vuosi 2011: Eteläsaamelaisalue Norjassa ja Ruotsissa

Vuosi 2010: Jokkmokk

Vuosi 2009: Divtasvuodna (Tystfjord)

Vuosi 2008: Kilpisjärvi / Tromssa

Aiempia tapahtumia