GIELLAGAS-INSTITUHTTA JUOLLUDA VEAHKKERUĐAID / HAETTAVANA GIELLAGAS-INSTITUUTIN APURAHOJA

GIELLAGAS-INSTITUHTTA JUOLLUDA VEAHKKERUĐAID 

Giellagas-instituhtas leat ohcanláhkái 12.11.2016 rádjai veahkkeruđat. Eaktun lea, ahte veahkeruđa vuostáiváldi ii leat eará barggus ja son lea almmuhan iežas studeantan lohkanjahkái 2106–2017.

Juohkinlahkái leat golbma 2000 euro sturrosaš veahkkeruđa pro gradu -dutkamuša čálliide. 

Veahkkeruđa geavaheami galgá álggahit maŋimustá juovlamánus 2015 ja dan geavaheamis galgá čállit unnimustá ovtta siidosaš čilgehusa.

Veahkkeruđa ohcci galgá ieš fuolahit iežas dáhkádusdorvvu ordnemis veahkkeruhtaáigodaga áigge. Danin go veahkkeruhta ii šatta bargogaskavuohtan, veahkkeruđa ohccái eai gullo dáhkádusdorvu dahje bargodearvvasvuođa bálvalusat ja eará bargo- ja virgeektui gullevaš ovdamunit.

Ohcan:

Friddja ohcamuš mas boahtá ovdan pro gradu -dutkamuša dutkanplána ja áigedávval ja čilgehus barggu dálá muttus. Ohcamuša čuovusin galgá leat beaiváduvvon oahpporegisttarválddus. Veahkkeruđa oažžuma eaktun pro gradu -dutkamuša várás lea, ahte magistara dutkosis leat čađahuvvon unnimustá 40 oč.

Ohcamušat sáddejuvvojit e-maila čuovusin dahje bábirhámis:

marjatta.jomppanen(at)oulu.fi, HU 327.

 

HAETTAVANA GIELLAGAS-INSTITUUTIN APURAHOJA

Giellagas-instituutissa on haettavana 12.11.2016 mennessä apurahoja. Ehtona on että apurahan saaja ei ole työssä ja on ilmoittautunut opiskelijaksi lukuvuodeksi 2016–2017.

Jaettavana on kolme kahdentuhannen euron (2000 e) apurahaa pro gradu -tutkielman tekijöille.

Apurahan käyttö on aloitettava viimeistään joulukuussa 2016. Apurahan käytöstä tulee kirjoittaa vähintään yhden sivun selvitys.

Apurahan saajan on itse huolehdittava vakuutusturvansa järjestämisestä apurahakauden aikana. Koska apuraha ei muodosta palvelussuhdetta, ei apurahan saajaa koske palvelussuhteeseen yleisesti perustuva vakuutusturva eivätkä työterveyshuollon palvelut tai muut työ- ja virkaehtosopimuksiin kuuluvat etuudet.

Hakumenettely:

Vapaamuotoinen hakemus, josta tulee ilmetä pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelma aikatauluineen ja selvitys työn tämänhetkisestä vaiheesta. Hakemuksen liitteenä tulee olla ajantasainen opintorekisteriote. Pro gradu -tutkielman apurahan saamisen edellytyksenä on, että maisterin tutkinnosta on suoritettuna vähintään 40 op.

Hakemukset toimitetaan joko sähköpostin liitetiedostona tai paperiversiona:

marjatta.jomppanen(at)oulu.fi, HU 327.

Viimeksi päivitetty: 1.11.2016