Tutkimus Giellagas-instituutissa

Giellagas-instituutin toinen päätehtävä opettamisen ohella on saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin tutkimus, toisin sanoen kaiken sen tiedon lisääminen joka koskee saamelaisten kieliä, historiaa, yhteiskuntaa ja muita kulttuuri-ilmiöitä. Tutkimus on osa kaikkien työntekijöiden – professoreiden, lehtoreiden ja erityisesti tutkijoiden – työtä, mutta se kuuluu myös opiskelijoille, kun he kirjoittavat lopputöitään ja vielä sen jälkeenkin mahdollisesti jatkavat jatko-opiskelijoina.

11.5.2012

Yhteistyö