Ketterä korkeakoulu – opintoja opettajaksi aikoville

Ketterä korkeakoulu -hanke tarjoaa opintoja niille, jotka opettavat tai haluavat tulevaisuudessa opettaa saamen kieliä tai saamen kielillä.

Haku pohjois- ja inarinsaamen perus- ja aineopintoihin (65 op) sekä kirjallisuuden perusopintoihin (25 op) on avoinna 28.1.–28.2.2019. 

Hakuaika opettajan pedagogisiin opintoihin syksyllä 2020.

Lue lisää: www.oulu.fi/giellagas/kettera


....


Ketterä korkeakoulu -prošeakta fállá oahpuid sidjiide, geat oahpahit dahje háliidit oahpahit sámegielaid dahje sámegillii.

Ohcanáigi anárašgiela ja davvisámegiela vuođđo- ja ávnnasoahpuide ja girjjálašvuođa vuođđooahpuide 28.1.–28.2.2019.

Ohcanáigi pedagogálaš oahpuide čakčat 2020.

Lassidieđut: www.oulu.fi/giellagas/kettera

Viimeksi päivitetty: 21.1.2019