Suomen Kulttuurirahasto tukee saamenkielisten opettajien koulutusta

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt 300 000 euron suuruisen apurahan saamenkielisten opettajien kouluttamiseen.

Suomen Kulttuurirahaston myöntämästä 300 000 euron kattosummasta myönnetään pienempiä, henkilökohtaisia apurahoja Ketterä korkeakoulu -hankkeen opiskelijoille. Ketterä korkeakoulu on Oulun yliopiston Giellagas-instituutin ja kasvatustieteiden tiedekunnan järjestämä kolmivuotinen koulutushanke. Siinä tarjotaan erillisiä opintoja niille, jotka haluavat opettaa saamen kieliä tai saamen kielillä.

Ketterässä korkeakoulussa opiskelijat lukevat inarin-, koltan- tai pohjoissaamen kieliä, kirjallisuutta sekä opettajan pedagogisia opintoja. Suurimmalla osalla opiskelijoista on taustallaan jo joko ylempi tai alempi korkeakoulututkinto.

Inarin- ja pohjoissaamen osalta opiskelu alkaa ensi syksynä. Opiskelijat suorittavat yhden lukuvuoden aikana kaikki opettajan pätevyyteen kuuluvat saamen kielten opinnot. ”Tavallista yliopistoreittiä pitkin näiden opintojen suorittamiseen menisi pari vuotta. Intensiivisen opiskeluvuoden vuoksi opiskelijamme joutuvat olemaan pois töistä, eikä kaikilla ole mahdollisuutta valtiontukiin, minkä vuoksi Kulttuurirahaston myöntämät apurahat ovat todella tärkeitä”, hankkeen projektipäällikkö Marja-Liisa Olthuis kertoo. 

Tavallisiin yliopisto-opintoihin verrattuna Ketterän korkeakoulun opinnoissa poikkeuksellista on myös se, että opinnot viedään saamelaisalueelle Inariin. Kieliopinnot järjestetään kontaktiopintoina ja yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. Syksyllä 2020 alkavat kirjallisuuden opinnot voi suorittaa verkossa, ja vuonna 2021 järjestettävät pedagogiset opinnot viedään jälleen Inariin. Opiskelijahaku opettajan pedagogisiin opintoihin järjestetään syksyllä 2020. Myös näihin opintoihin varataan henkilökohtaisia apurahoja 300 000 euron kattosummasta.

Lue koko tiedote Suomen kulttuurirahaston sivuilta.

Ketterä korkeakoulu

Ketterä allaskuvla

Viimeksi päivitetty: 8.5.2019