University of Oulu, 2016

Giellagas-instituuttiin haetaan kolmea tutkimusapulaista elokuulle 2019

Oulun yliopiston Giellagas-instituuttiin haetaan kolmea tutkimusapulaista elokuulle 2019

Hakijoita pyydetään kirjoittamaan vapaamuotoinen hakemus, jossa kuvataan hakijan kielitaitoa, saamen kieliin liittyviä opintoja sekä kokemusta tietotekniikan käytöstä ja siihen mahdollisesti liittyviä opintoja. Kielitaidon kohdalla vaatimuksena on vähintään yhden saamen kielen perusopinnot. Hakemukset lähetetään osoitteeseen ska(at)oulu.fi 14.6. klo 16 mennessä.

Työ suoritetaan 5.–30.8.2019 Oulun yliopiston Saamelaisessa kulttuuriarkistossa toimistoaikana.

 

Haettavat työt:

1) Arkistoäänitteiden litteroija, 1 kk (pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame). Harjoittelija litteroi kieliaineistoja ELAN-ympäristössä. Harjoittelija opastetaan ohjelman käyttöön sekä hakemaan UiT:n Giellateknon automaattisia analyyseja.

2) Arkistoäänitteiden litteroija, 1 kk (pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame). Harjoittelija litteroi kieliaineistoja ELAN-ympäristössä. Harjoittelija opastetaan ohjelman käyttöön sekä hakemaan UiT:n Giellateknon automaattisia analyyseja.

3) Arkistoäänitteiden litteroija, 1 / IT-osaaja kieliteknologiaa varten, 1 kk. Harjoittelijalla pitää olla kokemusta Linux-järjestelmästä, ohjelmointikielistä (erit. Python), sekä kieliteknologisista ohjelmista (mm. UiT:n Giellateknon sovellutukset).

Palkkaus: MV2, suoritusprosentti 15% = 1889e/kk

 

Lisätietoja

Marko Jouste: marko.jouste(at)oulu.fi

 

Viimeksi päivitetty: 15.5.2019