Saamelaisten mestarikertojien äänitteitä sekä uusia oppimateriaaleja saatavilla verkossa

Dieđáhus davvisámegillii (Tiedote pohjoissaameksi)

Oulun yliopiston Giellagas-instituutin Saamelaisessa kulttuuriarkistossa on koottu verkkoon kokoelma saamenkielisten mestarikertojien äänitteitä, jotka on suunniteltu käytettäviksi erityisesti saamenkielisessä opetuksessa. Äänitteiden ja niihin liittyvien oppimateriaalien avulla saamelaista muistitietoa halutaan palauttaa takaisin saamelaisyhteisöjen käyttöön.  

Kokoelman äänitteet on leikattu inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisistä haastatteluista, jotka on nauhoitettu vuosina 1939–1975. Tällöin eri alojen tutkijat tekivät Saamenmaalle laajoja keruumatkoja, joiden tuloksena nauhoitettiin runsaasti saamelaista perinnettä.  

Jokaisesta kokoelman äänitteestä on tarjolla litteraatti, eli kertomukset ovat kokoelmassa myös kirjallisessa muodossa. Tämän lisäksi äänitteistä on tehty suomenkieliset tiivistelmät, sanalistat sekä tehtäviä, joiden avulla opettajat voivat hyödyntää materiaaleja opetuksessaan.  

Kokoelman äänitteillä saamelaiset mestarikertojat puhuvat monenlaisista aiheista: kokoelma sisältää arkielämää kuvaavia hauskoja muisteluksia, perinteisiin elinkeinoihin liittyviä kuvauksia sekä saamelaisia máinnaksia, joissa seikkailevat gufihtaret ja staalot. Lisäksi äänitteillä kerrotaan muun muassa parantamisesta ja luonnon ennusmerkkien lukemisesta.  

Äänite- ja oppimateriaalikokoelma on kokonaan saamenkielinen ja digitaalinen, ja se sijaitsee Giellagas-instituutin verkkosivuilla osoitteessa www.oulu.fi/giellagas/ajo 

Materiaalien käyttö vaatii tunnukset, jotka voi tilata Saamelaisesta kulttuuriarkistosta osoitteesta ska(at)oulu.fi. Tunnuksia annetaan saamenopettajille, saamelaisyhdistyksille, tutkijoille sekä muille käyttötarpeensa perusteleville saamelaisyhteisön jäsenille. Materiaalit on tarkoitettu opetukseen sekä yksityiseen käyttöön, eikä niitä saa jakaa eteenpäin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 

Projekti on toteutettu Suomen kulttuurirahaston, Suomen Saamelaiskäräjien sekä Oulun yliopiston Giellagas-instituutin tuella. Äänitteet on koottu Suomen saamelaisaineistoja säilyttävistä arkistoista; muun muassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sekä Turun yliopiston uskontotieteen ja folkloristiikan arkistoista.  

Viimeksi päivitetty: 29.5.2019