Yhteistyö

Sisällys:

 

Yhteistyökumppanit

Giellagas-instituutissa harjoitetulla opetuksella ja tutkimuksella sekä yksittäisillä tutkijoilla on kiinteitä yhteyksiä ja paljon yhteistyötä monien muiden saman alan tutkimusinstituutioiden kanssa. Läheisiä yhteistyökumppaneita ovat muiden muassa

 

Alumnit

Giellagas-instituutin alumneihin kuuluvat kaikki Giellagaksessa tutkinnon suorittaneet sekä he, jotka ovat valmistuneet saamen kielen pääaineesta ennen instituutin perustamista. 

Giellagas-instituutille alumnit ovat tärkeä voimavara: he motivoivat nykyisiä opiskelijoita ja helpottavat työelämään siirtymistä. Giellagas järjestääkin alumneille ja nykyisille opiskelijoilleen yhteistä toimintaa ja tapahtumia. Edellinen alumnien ja opiskelijoiden kohtaaminen (Giellagaksesta työelämään -seminaari) järjestettiin talvella 2015 Inarin Siidassa, missä Giellagaksesta valmistuneet kertoivat omista opiskelu- ja työelämäkokemuksistaan.

Giellagas-instituutti ja Oulun yliopisto pitävät yhteyttä alumneihinsa Alumniverkoston välityksellä. Se on avoin ja maksuton palvelu, jonka jäseneksi voivat liittyä kaikki yliopiston alumnit. Verkoston jäsenet saavat alumnien uutiskirjeen kotiinsa sekä kutsuja tapahtumiin, joita yliopisto, tiedekunnat ja yksittäiset koulutusohjelmat (kuten Giellagas-instituutti) järjestävät.

 

Viimeksi päivitetty: 4.5.2020