Oppiaineiden käytännön ohjeet sekä kurssi- ja salitiedot ovat Pepissä.

  Opiskelijoiden ainejärjestö GieKu ry

   

   

   

  Harjoittelu

  GIELLAGAS-INSTITUUTIN OPISKELIJOIDEN HARJOITTELU

  Harjoittelu tarkoittaa opintoalaan liittyvää työskentelyä, jossa sovelletaan opiskelussa saatuja taitoja käytäntöön ja toisaalta opitaan asioita, joita voi hyödyntää opiskelussa.

  Harjoittelun voi tehdä joko Suomessa tai ulkomailla. Opiskelija hakee itse harjoittelupaikan ja varmistaa harjoittelupaikan sopivuuden harjoittelun yhteyshenkilön kanssa.  

  Harjoittelun tulee sisällöltään ja laadultaan vastata pääaineen koulutuksellisia tavoitteita. Tarkoituksena on, että opiskelija saa kokemusta sellaisista työympäristöistä, joihin hän voi sijoittua myös valmistumisensa jälkeen.

  Opintopisteet voi laittaa joko saamen kielen (inarin-, koltan- tai pohjoissaamen) tai saamelaisen kulttuurin aine- tai syventäviin opintoihin, pääaineopintoihin tai sivuaineopintoihin. Esimerkiksi jos pääaine on saamen kieli ja sivuaine saamelainen kulttuuri, voi tehdä saamen kieleen liittyvän työharjoittelun saamen kielen opintoihin (aine- tai syventävät opinnot) ja saamelaiseen kulttuuriin liittyvän työharjoittelun saamelaisen kulttuurin aineopintoihin. Työharjoittelun opintokoodi voi olla aine- tai syventävien opintojen ”valinnaiset opinnot”.  

  Työelämäopinnot (25 op)

  Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman (KIEKI) sekä historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman (HIKUVIE) opiskelijat voivat suorittaa myös 25 opintopisteen työelämäopintojen kokonaisuuden, joka soveltuu kandidaatin- tai maisterintutkinnon sivuaineeksi. Työelämäopintojen kokonaisuuden voi suorittaa työharjoittelun lisäksi. Sovi asiasta harjoittelun vastuuhenkilön kanssa.

  Lisätietoja:

  Oulun yliopiston harjoittelu-sivut (ks. harjoittelun yhteyshenkilöt)

  Giellagas-instituutti:

  Marjatta Jomppanen
  marjatta.jomppanen (at) oulu.fi
  +358 (0)50 308 0682.

   

  Vaihto-opiskelu

  Giellagas-instituutti on solminut Erasmus-opiskelijavaihtosopimuksen Norjan arktisen yliopiston (mm. Tromssa ja Alta) ja Saamelaisen korkeakoulun (Kautokeino) kanssa. Käytännössä sopimus tarkoittaa sitä, että Giellagas-instituutin opiskelijoiden on helppo päästä vaihtoon näihin korkeakouluihin. 

  On myös olemassa suuri joukko muita vaihto-ohjelmia ja maita ympäri maailmaa, joihin voi hakea opiskelijavaihtoon. Lähtöolettamus on se, että opiskelijalle on oikeasti hyötyä ulkomailla suoritetuista opinnoista. Lähtijän pitää ottaa selville jo ennen vaihtoa mitä opintoja hän voi ulkomailla suorittaa.

  Huom. Hakuajat ja stipendien suuruus vaihtelevat. Giellagas-instituutti on jakanut stipendejä ulkomaanvaihtoon lähtijöille mahdollisuuksien mukaan (n. 1500 €/vuosi).

  Oulun yliopiston vaihto-opiskelu-sivut

  Lisätietoja

  Oulun yliopisto:

  international.office(at)oulu.fi

  Giellagas-instituutti:

  Marjatta Jomppanen (huone HUM344)
  marjatta.jomppanen(at)oulu.fi
  Puh. +358 50 308 0682

   

  Jatko-opinnot

  Yliopiston tutkijakoulu UniOGS (University of Oulu Graduate School) on tarkoitettu kaikkia Oulun yliopistossa tohtoriopintoja suorittavia opiskelijoita varten. Lue lisää jatkokoulutuksesta ja hakemisesta Oulun yliopiston tutkijakoulun UniOGS:n sivuilta.

   

  GieKu ry

  Oulun yliopiston saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opiskelijoiden ainejärjestö GieKu perustettiin lokakuun 5. päivä vuonna 2005. Yhdistyksen nimi tulee sanoista giella (kieli) ja kultuvra (kulttuuri).

  Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa saamen kieltä ja saamelaista kulttuuria opiskelevia sekä tukea ja edistää opiskelijoiden opintoja. Yhdistys ajaa jäsentensä etuja, seuraa ja pyrkii vaikuttamaan opetukseen ja opiskeluolosuhteisiin. Samalla yhdistys toimii myös Oulun yliopistossa opiskelevien saamelaisten yhdyssiteenä.

  Gieku ry:n Facebook-sivut