Koltansaamen perusopinnot alkavat Giellagas-instituutissa vuoden 2015 alussa

Nuõrttsääʹmǩiõl vuâđđmättjumuužž äʹlǧǧe Oulu universiteeʹtt Giellagasinstituuttâst eeʹjj 2015 aalǥâst

Giellagas-instituuttâst äʹlǧǧe nuõrttsääʹmǩiõl vuâđđmättjumuužž eeʹjj 2015 aalǥâst. Mättjumuužžid koʹlle vitt kuurs, koi vaaidâsvuõtt lij õhttsiʹžže 25 mättjemceäkksed. Mättʼtõõzz riâžžât inteneeʹttest jeäʹǩǩes- da neäʹttel-loppmättʼtõssân. Ooccâmäiʹǧǧ mättjumuužžid poott 31.10. Ooccmõõžžid âlgg kueʹđđed pååšta mââimõõzzâst nuʹtt, što pååʹštštemppal peiʹvvmieʹrren lij 31.10. Ooccâmblaaŋkid vuõltteet addrõʹsse: Humanistinen tiedekunta, Opintopalvelut, PL 1000, 90014 OULUN YLIOPISTO.

Teâđtõs (pdf)

Nuortalašgiela vuođđooahput álget Oulu universitehta Giellagas-instituhtas jagi 2015 álggus

Giellagas-instituhtas álget nuortalašgiela vuođđooahput jagi 2015 álggus. Oahput sisttisdollet vihtta gurssa, maid viidodat lea oktiibuot 25 oahppočuoggá. Oahpahus ordnejuvvo neahta bokte eahket- ja vahkuloahppaoahpahussan. Ohcanáigi oahpuide nohká 31.10. Ohcamušaid galgá sáddet maŋimusat 31.10. Dán beaivvi maŋŋá poastasteampalaston ohcamušat eai váldojuvvo vuhtii. Ohcamušat sáddejuvvojit čujuhussii: Humanistinen tiedekunta, Opintopalvelut, PL 1000, 90014 OULUN YLIOPISTO.

Dieđáhus (pdf)

Koltansaamen perusopinnot alkavat Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa vuoden 2015 alussa

Giellagas-instituutissa alkavat koltansaamen perusopinnot vuoden 2015 alussa. Opinnot koostuvat viidestä kurssista, joiden laajuus on yhteensä 25 opintopistettä. Opetus järjestetään netissä ilta- ja viikonloppuopetuksena. Hakuaika opintoihin päättyy 31.10. Hakemukset on postitettava niin, että postileiman päiväys on viimeistään 31.10. Hakulomakkeet lähetetään osoitteeseen: Humanistinen tiedekunta, Opintopalvelut, PL 1000, 90014 OULUN YLIOPISTO.

Tiedote (pdf)

 

Viimeksi päivitetty: 10.10.2014