Uutiset

22.5.2020 Uutinen

Historian kesätenttimahdollisuudet

Historian kesätenttejä

16.3.2020 Uutinen

Kevään opintoja etäyhteydellä

Hei opiskelijat,

9.3.2020 Uutinen

Politiikkatieteiden opiskelusta

Politiikkatieteiden kirjatentteinä suoritettavat opintojaksot 700743P Ajankohtaiset poliittiset kysymykset, 700744P Valta, politiikka, poliittisuus ja 700745P Politiikan teori

25.9.2019 Uutinen

Suomen Akatemian hankerahoitus yliopistonlehtori Markku Hokkasen johtamalle tutkimusprojektille

Suomen Akatemia on myöntänyt rahoituksen Markku Hokkasen johtamalle tutkimusprojektille Liikkuvat parantajat,

16.9.2019 Uutinen

Historiantutkimus nyt (700326S)

Lukuvuonna 2019–2020 ei järjestetä erillistä Historiantutkimus nyt -luentokurssia, vaan opintojakso 700326S suoritetaan osallistumalla Historiantutkimuksen päiville 24.–26.

23.8.2019 Uutinen

Historian opiskelijan käsikirja Manuale Historiae on uudistettu

Uudistettu Manuale Historiae on julkaistu. Käsikirja on nyt kaksiosainen: 1. osassa on tietoja ja ohjeita opiskelusta, 2. osassa opas tutkielman laatimiseen.

17.6.2019 Uutinen

Alustavia tietoja lukuvuoden 2019–20 opetuksesta

Tutkijatohtori Marika Rauhala, Korkeakulttuureista uuteen aikaan, 5 op (700123P) Yliopistonlehtori Matti Mäntylä, Uusin aika, 5 op (700124P)

20.12.2018 Uutinen

Uusia tutkijoita

Historian oppiaineessa on aloittanut kuluneena syksynä kolme uutta tutkijaa, kun Riikka Isoaho-Nousiainen, Tanja Riekkinen ja Helena Pennanen liittyivät tutkijakuntaan. Kolmikon tutkimuksissa yhdistyvät Oulun yliopiston ja historiatieteiden painopisteet: pohjoisuus, sukupuolihistoria ja ympäristöhistoria.

5.9.2018 Uutinen

Yhteiskuntaopin opinnot uudistuvat

Historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajan opintoihin sisältyvä yhteiskuntaopin paketti uudistuu syksystä 2018 lähtien. Opinnot voi koostaa aiempaa laajemmalta kurssitarjottimelta. Valikoimaan on lisätty mm. viestinnän ja humanististen ympäristöopintojen kursseja. Uusi kurssivalikoima vastaa yhteiskuntaopin opetuksen muuttuviin tarpeisiin. Valtio-opin sijaan aineenopettajaksi opiskelevat voivat jatkossa suorittaa Lapin yliopiston tarjoaman politiikkatieteiden perusopintokokonaisuuden.

22.8.2018 Uutinen

Olemme muuttaneet

Olemme muuttaneet! Historiatieteet muuttivat elokuussa uusiin tiloihin Linnanmaan kampuksella.

4.5.2018 Uutinen

Tohtorikoulutettavan 4-vuotinen paikka (2018-2022)

Historiatieteissä on haettavana 4-vuotinen tohtorikoulutettavan paikka projektiin Northern Rural Youth in Flux (NorFlux). Haemme hankkeeseen pohjoisen maaseudun lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksesta kiinnostunutta tohtorikoulutettavaa, jolla on maisteri-tason tutkinto projektiin sopivalta tieteenalalta (esim. historia, kulttuurintutkimus, kasvatustiede, yhteiskuntatieteet). Tohtorikoulutettava työskentelee osana pohjoisen lapsuuden ja kasvatuksen historian tutkimusryhmä Lapasta. Haku päättyy 31.5.2018. Työsuhde alkaa 1.9.2018 tai sopimuksen mukaan. Tohtorikoulutettavan projektin rahoittaa Oulun yliopiston Eudaimonia-instituutti.

9.4.2018 Uutinen

Digitaalinen kevät Historiaa arktisella asenteella -blogissa

Historiaa arktisella asenteella -blogin valloittavat keväällä 2018 Digitaaliset ihmistieteet -kurssin opiskelijat! Ensimmäistä kertaa järjestetty kurssi on ollut Oulun yliopiston humanistiselta tiedekunnalta tärkeä panostus digitaalisen tutkimuksen ja digitaalisten työelämätaitojen kehittämiseen. Kaikille historia-, kulttuuri-, ja viestintätieteiden opiskelijoille yhteisen kurssin harjoitusryhmissä on kevään aikana perehdytty erilaisiin digitaitoihin.

Some- ja verkkotutkimuksen työpajassa syntyi blogisarja, jonka tuotokset julkaistaan Historiaa arktisella asenteella -blogissa 9.4.–13.4.2018. Sarjan ensimmäisessä blogissa historian maisteriopiskelijat Sauli Tervaniemi ja Theresia Simi pohtivat ajankohtaista kysymystä, millä ehdoilla kansallisuus määritellään. Kuka saa olla suomalainen?

Seuraa blogia osoitteessa: http://www.oulu.fi/blogs/historiaa-arktisella-asenteella

 

13.2.2018 Uutinen

Rikki revitty maa - uusia tulkintoja Suomen sisällissodasta 1918

Suomen itsenäistyttyä vuoden 1917 lopulla suomalaiset nousivat toisiaan vastaan. Terrorissa ja vankileireillä kuolleet ovat olleet tuskallinen aihe, jota on pystytty tarkastelemaan vasta vuosikymmenten jälkeen. Sota vaikuttaa vieläkin, ja 100-vuotismuistovuonna tragediaa tarkastellaan lukuisissa seminaareissa ja kansalaiskeskusteluissa. Sodasta ilmestyy myös runsaasti uutta tutkimusta.

11.1.2018 Uutinen

Studia Generalia: Vuoden 1918 muisto

Vuonna 2018 tulee kuluneeksi sata vuotta Suomen sisällissodasta. Oulun yliopiston historian ja kirjallisuuden oppiaineet, Oulun historiaseura, Oulun kaupunginkirjasto ja Oulu-opisto järjestävät yhteistyössä Studia Generalia -luentosarjan "Vuoden 1918 muisto". Luennot järjestetään kaupunginkirjaston Pakkalan salissa ja Oulu-opiston tiloissa 29.1.- 18.4. Luennot ovat kaikille kiinnostuneille avoimia.

11.1.2018 Uutinen

Finalaska - unelma suomalaisesta osavaltiosta

Oulun yliopiston historian yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkosen teos

13.12.2017 Uutinen

Tule mukaan Digitaaliset ihmistieteet -kurssille!

Digitaaliset ihmistieteet (5op) on HIKUVIE-aineiden yhteistyönä järjestämä uusi kurssi, jolla yhdistyvät opintojen, tutkimuksen ja työelämän digitaitojen tarpeet. Opintojaksolla tutustutaan keskeisiin digitaalisten ihmistieteiden tutkimuskysymyksiin, -menetelmiin, -näkökulmiin ja seikkaillaan erilaisten digiaineistojen parissa. Millaista humanistista tutkimusta on mahdollista tuottaa tietokoneavusteisilla menetelmillä? Millaisia digitaalisia aineistoja ja menetelmiä voisin hyödyntää opinnäytetöissäni? Entä millaisia digitaitoja humanistisilla työelämän aloilla, kuten arkistoissa, museoissa, opetustyössä tai erilaisissa kulttuuriperintöön liittyvissä tehtävissä tulevaisuudessa tarvitaan? Kurssilla perehdymme yhdessä erilaisiin digitaalisiin työkaluihin sekä digitaalisen kulttuurin tutkimuksessa käytettäviin teoreettisiin ja eettisiin lähtökohtiin (liittyen esim. avoimeen tieteeseen ja aineistoihin). Kurssin avaa vierailevista luennoitsijoista koostuva luentosarja, jolla eri alojen asiantuntijat, sekä tutkijat että työelämän edustajat avaavat näkökulmia digitaalisiin ihmistieteisiin.

4.12.2017 Uutinen

Medicine, mobility and the empire: Nyasaland networks, 1859-1960

Oulun yliopiston historian yliopistonlehtori Markku Hokkasen teos ”Me

12.9.2017 Uutinen

Tule mukaan Työelämätaidot-kurssille

Tule mukaan Työelämätaidot-kurssille!

26.6.2017 Uutinen

Suomen Akatemian rahoitus pakolaishistorian tutkimukseen

Suomen Akatemia on myöntänyt neljän vuoden rahoituksen (2017-2021) tutkimushankkeelle "Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit". Monitieteistä hanketta johtaa dosentti, yliopistonlehtori Seija Jalagin. Muut tutkijat ovat KT Outi Autti (sosiologia), FT Hanna-Leena Nissilä (kirjallisuus) ja FL Ilmari Leppihalme (kirjallisuus). Hankkeen englanninkielinen nimi on Recognition and belonging: forced migrations, troubled histories and memory cultures (REBEL).

 

Photo above (by Outi Autti) depicts piece of Strijdom van der Merwe's Diaspora, on display in X-border Art Biennale in Rovaniemi, Finland.


 

21.6.2017 Uutinen

Yliopistonlehtori Ritva Kylli tutkimusvapaalle

Ritva Kylli on tutkimusvapaalla yliopistonlehtorin työstä tulevan lukuvuoden ajan elokuun 2017 alusta alkaen.

31.5.2017 Uutinen

Call for Papers: The Special Issue of the Scandinavian Economic History Review

The human relationship with the

23.3.2017 Uutinen

Tietoa kesäopinnoista

Humanistisen tiedekunnan oppiaineissa voi suorittaa opintoja kolmena kesätenttipäivänä: