Manuale Historiae

 

Manuale Historiae on historian opiskelijoiden käsikirja, jonka sisältöä päivitetään parin vuoden välein. Syyslukukaudella 2018 Manualeen on tulossa useita muutoksia liittyen mm. oppiaineen muuttoon.

Lataa pdf-versio :

Manuale2017.pdf!

 

Opiskeluun liittyvien käytännön asioiden ohella käsikirja ohjeistaa opinnäytetöiden tekemiseen sekä antaa tietoa historian opiskelijoiden työllisyysnäkymistä sekä mahdollisuuksista jatkotutkinnon tekemiseen. Ohjeita löytyy myös opiskelijavaihtoon lähteville sekä työharjoitteluun halukkaille. Vai tarvitsetko opastusta kielenhuoltoon tai henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tekemiseen?

 

Korjauksia Manualeen:

s. 23,

”Opintonsa 1.8.2015 jälkeen aloittaneet voivat osallistua soveltuvuuskokeeseen vain kerran. Soveltuvuuskokeeseen voi osallistua kerran joko ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella.”

>> Kokeeseen voi osallistua ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella tai toisen opiskeluvuoden syyslukukaudella.

(Ks. Humanistisen tiedekunnan Opinto-oppaan yleinen osa: "Valinta aineenopettajankoulutukseen teh­dään soveltuvuuskokeen ja opintomenestyksen perusteella. Kokeeseen voi osallistua yhden kerran. Ensimmäinen mahdollisuus on ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella ja toinen mahdollisuus toisen opiskeluvuoden syyslukukaudella.")

 

 

 

s. 78, Tutkimussuunnitelman sisältö:

Tutkimustilanne (joka on nyt merkattu osaksi Johdatus aihepiiriin -kokonaisuutta) on samanarvoinen kuin

*Tutkimustehtävä

ja

*Lähteet, menetelmät ja mahdolliset teoriat

 

Aiemmat Manualet:

Manuale Historiae 2015

Manuale Historiae 2013

 


 

Viimeksi päivitetty: 11.9.2018