Omaopettaja

Jokaiselle historian opinnot aloittavalle nimetään omaopettaja. Omaopettaja on opiskelijan lähin tukihenkilö, joka auttaa opiskelijaa läpi opintojen alusta loppuun saakka. Hän seuraa opintojen edistymistä ja tarvittaessa ohjaa hakemaan lisäapua tai -tietoja kulloinkin ajankohtaisiin erityiskysymyksiin.

Omaopettajan kanssa opiskelija voi suunnitella ja arvioida opintojensa kulkua. Omaopettaja perehdyttää alan opintoihin, ammatillisiin asioihin ja työelämän tärkeisiin kysymyksiin.

 

Opiskelijat laativat HOPS I:n ensimmäisen vuoden ja HOPS 2:n toisen vuoden syyslukukaudella, viimeistään joulukuussa. Kandivaiheen HOPSit laaditaan yhteistyössä omaopettajan kanssa.

HOPS 3 laaditaan maisterivaiheeseen siirryttäessä yhteistyössä oppiaineiden professorien kanssa.

 

Ks. myös OodiHOPS, Opiskelijan ohje (pdf)

Viimeksi päivitetty: 25.11.2016