Valmistuminen

Ennen valmistumista opintokokonaisuudet on koostettava WebOodiin. HuK-tutkintoon pääaineesta on oltava suoritettuna vähintään perus- ja aineopinnot. Lisäksi tutkintoon vaaditaan vähintään yhden sivuaineen perusopinnot sekä pakolliset kieli- ja viestintäopinnot. Mukaan mahtuu lisäksi esim. toisen sivuaineen perus- ja aineopinnot sekä mahdollisesti muita opintoja. Opettajille HuK-tutkintoon merkitään pääaineopintojen lisäksi 60 op:n yhteiskuntaopin kokonaisuus, kieli- ja viestintäopinnot sekä 25 op opettajan pedagogisia opintoja.

FM-tutkintoon pitää suorittaa pääaineen syventävät opinnot (80 op) sekä yhteensä 40 op sivuaineopintoja ja muita opintoja. Tulevilla aineenopettajilla maisteritutkinnon sivuaineeksi merkitään 30 op opettajan pedagogisia opintoja sekä 10 op muita opintoja.

Sekä HuK-tutkintoon että FM-tutkintoon on annettava kypsyysnäyte.

HuK-tutkinnon kypsyysnäytteeseen tehdään sähköisenä akvaariotenttinä, ks. ilmoittautumisesta ja ohjeet täältä.

FM-tutkinnon kypsyysnäyte on sama kuin pro gradu -tutkielmasta laadittu tiivistelmä.

Pro gradu -tutkielma ja tiivistelmä syötetään Laturi-järjestelmään.  Hyväksymisen jälkeen työ siirtyy järjestelmästä yliopiston arkistoon sekä saataville tietyille työasemile kirjaston tiloihin.

Koulutusdekaani nimittää tutkielmalle kaksi tarkastajaa, joiden lausuntojen pohjalta koulutusdekaani päättää tutkielman hyväksymisestä ja arvolauseesta.

Tutkintotodistusanomus täytetään OSAT-järjestelmässä siinä vaiheessa kun 180 op/120 op on suoritettu ja kokonaismerkinnät on koostettu Oodiin. Anomus on tehtävä vähintään 10 päivää ennen publiikkipäivää.

Koulutusdekaani myöntää anomuksesta tutkintotodistuksen. Tutkintotodistus luovutetaan publiikkitilaisuudessa tai sen voi noutaa koulutuksen lähipalvelupisteestä.

Publiikkien ajat löytyvät humanistisen tiedekunnan nettisivuilta.

Viimeksi päivitetty: 10.9.2018