Harjoittelu

Harjoittelu kotimaassa

Historian opiskelijan kannattaa hakeutua jo opiskeluaikanaan työharjoitteluun sellaisiin paikkoihin, jotka tukevat omaa koulutusta ja edesauttavat suuntautumista työelämään valmistumisen jälkeen. Opiskelijoiden on myös mahdollisuus saada yliopiston myöntämää rahallista harjoittelutukea työelämään perehtymistä ja työelämätaitojen kehittämistä varten.

Harjoittelun on tuettava omaa koulutusta, ja vaikka historian oppiaineesta voi suuntautua mitä monipuolisimpiin tehtäviin, ei sentään aivan mitä tahansa työtä tueta tai hyväksytä harjoitteluun. Tukikelpoisuus kannattaa selvittää historiatieteiden harjoittelusta vastaavan yhdyshenkilön, yliopistonlehtori Ritva Kyllin kanssa. Saatuaan tutkinto-ohjelmastaan/pääaineestaan luvan ja löydettyään mahdollisen harjoittelupaikan, opiskelija täyttää harjoittelutukihakemuksen SoleMOVEen.

Kotimaan harjoittelutukia haettaessa opiskelijalla on oltava kopio harjoittelusopimuksesta liitettynä SoleMOVE-hakemukseen - TAI vähintään harjoittelun vahvistamislomake, jossa on oppiaineen harjoitteluvastaavan allekirjoitus. Harjoittelusopimuksen voi liittää tukihakemukseen vielä myöhemminkin, mutta myös jälkimmäisessä tapauksessa harjoittelupaikan on oltava sovittuna työnantajan kanssa. Tarpeellisia lomakkeita löytyy täältä.

Harjoittelutuen hakeminen:

  1) Opiskelija sopii alustavasti työnantajan ja harjoitteluvastaavan   kanssa harjoittelusta ja sen jälkeen hakee harjoittelutukea   SoleMOVEssa. Hakemus hyväksytään lopullisesti vasta kun siihen on   liitetty kopio harjoittelusopimuksesta.

  2) Jos työnantaja (yl. valtionhallinto) vaatii tiedon harjoittelutuesta jo hakuvaiheessa, niin opiskelija täyttää harjoittelun vahvistamislomakkeen ja hakee tukea SoleMOVEssa ko. paikkaan/paikkoihin ja tuki varataan ehdollisena vain ko. hakukohteisiin. Hakukohde ja hakuajan päättymispäivä ilmoitetaan Exchange study information -välilehdellä. Mikäli opiskelija ei saa harjoittelupaikkaa hakemastaan paikasta, tuki palautuu takaisin yliopiston käyttöön.

Tarkista harjoittelutuen hakuaika täältä. Tukia  on jaossa rajallinen määrä ja ne saattavat loppua ennen hakuajan loppumista. Tukia ei myönnetä jälkikäteen. Harjoittelupaikan etsiminen kannattaa aloittaa siis mahdollisimman pian.

Hakemuksen alussa väärin valittu liikkuvuustyyppi ja harjoitteluohjelma voi johtaa siihen, että hakemus jää huomaamatta ja käsittelemättä. Tutustukaa huolella hakemuksenteko-ohjeisiin: Ohjeet löytyvät Harjoittelu Suomessa -sivulta: SoleMOVE - guide for outgoing trainees.

Harjoittelussa kertyvän työkokemuksen määrän on oltava vähintään 2 kk, ja harjoittelusta kertyvän opintopistemäärän vähintään 5 op. Harjoittelutuki on vuonna 2019 yliopiston ulkopuoliselle työnantajalle 1600 euroa/opiskelija. Harjoittelutuki maksetaan työnantajalle.  Kotimaan harjoittelutukea myönnetään vain pienille ja keskisuurille yrityksille (alle 250 henkilöä työllistävät yritykset) sekä julkisen ja ns. kolmannen sektorin (järjestöt, säätiöt) työnantajille.

Työharjoittelusta on mahdollista saada myös opintopisteitä niin, että yhden kuukauden työjakso vastaa viittä opintopistettä. Työpaikkoja kannattaa tietysti hakea ilman harjoittelutukeakin.

--

Harjoitteluinfoa löytyy yliopiston opiskelusivujen harjoitteluosiosta.  Sivuilta löytyy tietoa esim. kotimaan harjoittelutuen hakuehdoista:

Opiskelija voi hakea kotimaan harjoittelutukea silloin, kun

  1. harjoittelu hyväksytään osaksi hänen tutkintoaan (tutkinto-ohjelmakohtaiset kriteerit),

  2. harjoittelussa kertyvän työkokemuksen määrä on vähintään 2 kk kokoaikaista työtä (esim. 1.3.-30.4. tai 15.5.-14.7.),

  3. harjoittelusta kertyvä opintopistemäärä on vähintään 5 op,

  4. työnantajan harjoittelijalle maksama palkka on vähintään Kelan määrittelemän palkansaajan työssäoloehdon suuruinen (1211 euroa/kk vuonna 2019),

  5. opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi yliopistoon harjoittelun ajaksi,

  6. opiskelija on työsuhteessa työnantajaan koko harjoittelujakson ajan ja

  7. opiskelija ei ole saanut aiemmin harjoittelutukea ko. tutkintoon. Opiskelijalla on oikeus harjoittelutukeen vain kerran ylempään tutkintoon johtavassa koulutuksessa (joko alemmassa tai ylemmässä). Erasmus-tuki ei estä kotimaan harjoittelutuen saamista.

Oulun yliopistolle osoitetut harjoittelu-, työpaikka- ja opinnäytetyöpaikkatarjoukset löytyvät Harjoittelupaikat-sivulta, siellä on paljon muitakin hyödyllisiä linkkejä harjoittelupaikkojen etsimiseen.

Harjoittelupaikkoihin liittyviä tiedotteita voi seurata Aarresaaren ym. verkkosivujen ohella mm. Twitterissä: https://twitter.com/InternshipUO

Kuuden yliopiston Tyyli-hankeyhteistyönä on joulukuussa 2016 valmistunut opas ”Työelämäjaksot yliopisto-opinnoissa: suosituksia harjoitteluiden sekä muiden työelämäjaksojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin – opiskelijalle, yliopistolle ja työnantajalle”. Opas sisältää mm. ohjeita ja esimerkkejä harjoittelun eri vaiheisiin harjoittelun suunnittelusta sen raportointiin. Opasta voi hyödyntää myös muilla työelämäosioita sisältävillä opintojaksoilla.
Oppaaseen pääsee tutustumaan seuraavasta linkistä: http://urly.fi/HFZ

 

Harjoittelu ulkomailla

Koordinointi: koulutussuunnittelija Riitta Kataja
sähköposti: study.humanities(at)oulu.fi
puhelin 0294 48 4050
vastaanotto:
tiistaisin klo 10-11 ja torstaisin klo 13-14
työhuone KE217, Opintokatu, G2-ovi, 2. krs

Oulun yliopistosta on mahdollisuus lähteä Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan. Opintoihin liittyvä työharjoittelu voi kestää 3–12 kk. Harjoittelupaikaksi soveltuvat yritykset, yksityiset ja julkiset organisaatiot. Vaihtoon lähtevät opiskelijat ja harjoittelijat voivat saada Erasmus-apurahan, joka kattaa osan harjoittelun aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista. Erasmus-harjoittelusta tulee olla yhteydessä ohjaus- ja työelämäpalveluihin.

Viimeksi päivitetty: 28.1.2019