Vaihto-opiskelu

Historian opiskelijat voivat hakeutua opiskelijavaihtoon useiden eri vaihto-ohjelmien kautta. Paras ajankohta vaihto-opiskeluun on toisen–neljännen opiskeluvuoden aikana, koska silloin ulkomailla suoritetut opinnot voidaan parhaiten hyväksilukea kotiyliopiston opintokokonaisuuksiin. Jos opintoja kertyy yhdestä oppiaineesta vähintään 10 opintopistettä (= ECTS), niistä voidaan muodostaa tutkintoon myös oma sivuainekokonaisuus. Tällöin opintoja ei lueta hyväksi pää- tai sivuaineen opintoihin. Ulkomailla suoritettu sivuaine voidaan muodostaa myös muista kuin historian alaan liittyvistä opinnoista.

Vaihto-ohjelmien hakuajoista ja hakuinfoista tiedotetaan pääsääntöisesti ainejärjestöjen sähköpostilistoilla sekä yliopiston vaihto-opiskelusivulla. Lisätietoa voi kysyä myös humanistisen tiedekunnan opiskelijavaihtoasioiden koordinaattorilta.Oppaassa on esitetty pähkinänkuoressa kaikki vaihto-opiskeluun liittyvät asiat, vaihdon valmistelusta aina paluuseen ja opintojen hyväksilukemiseen saakka. Vaihtoapurahojen suuruus määritellään vuosittain, ja niihin vaikuttavat mm. vaihtoajan pituus, kohdemaa ja vaihto-ohjelma.

Seuraavassa lyhyt katsaus historian opiskelijoiden eri vaihtomahdollisuuksiin. Perusperiaatteena on, että Eurooppaan suuntautuvaa Erasmus-vaihtoa koordinoi tiedekunta (tällä hetkellä Miia Juusola) ja Euroopan ulkopuolelle mentäessä koordinaatio on kv-yksikössä.

Opiskelijavaihtoasioita koordinoi humanistisessa tiedekunnassa
koulutussuunnittelija Riitta Kataja
sähköposti: study.humanities(at)oulu.fi
puhelin 0294 48 4050
vastaanotto:
tiistaisin klo 10-11 ja torstaisin klo 13-14
työhuone KE217, Opintokatu, G2-ovi, 2. krs

Lisätietoja harjoittelusta myös tiedekunnan vaihto-opiskelusivulta.

Erasmus

Historiatieteiden Erasmus-vaihtoyliopistot ovat tällä hetkellä seuraavat:

 • Czech Republic: University of West Bohemia in Pilsen - CZ PLZEN01
 • Estonia: University of Tartu - EE TARTU02
 • France: University of Artois - F ARRAS12
 • Germany: Berlin Institute of Technology - D BERLIN02
 • Italy: University of Florence - I FIRENZE01
 • Latvia: Riga Stradins University - LV RIGA03 ja University of Latvia - LV RIGA01
 • Portugal: University of Porto - P PORTO02
 • Spain: Complutense University of Madrid - E MADRID03
 • Turkey: Yeditepe University - TR ISTANBU21

 

Edellä mainitut vaihtopaikat on tarkoitettu ensisijaisesti historian opiskelijoille. Jos vaihtoon lähteviä historian opiskelijoita ei ole, voivat vaihtoon hakea myös aate- ja oppihistorian opiskelijat. Jokaiseen kohteeseen on yhdestä kahteen paikkaa, riippuen siitä haluaako opiskella kohdeyliopistossa yhden lukukauden (kaksi paikkaa) vai koko lukuvuoden (yksi paikka). Hakuaika on keväällä helmi-maaliskuussa ja haku tapahtuu sähköisessä SoleMOVE-järjestelmässä, jonka käyttöohjeet löytyvät kv-yksikön sivuilta. Ennen vaihtoon lähtöä kotiyliopistossa tulee olla suoritettuna vähintään yhden lukuvuoden opinnot. Periaatteena on pidetty myös sitä, että vähintään historian perusopinnot tulee olla suoritettuna.

Ensisijainen Erasmus-hakukierros järjestetään siis joka helmikuu. Jos paikkoja jää täyttämättä, järjestetään jatkohaku syksyisin syyskuun loppupuolella, jolloin nämä ylimääräiset paikat laitetaan hakuun seuraavaa kevättä ajatellen. Päätösvalta on kuitenkin aina vastaanottavalla yliopistolla, ja se voi edellyttää esim. sopimuksessa olevan oppiaineen opintojen suorittamista.

Ulkomailla opiskelu on Erasmus-ohjelman puitteissa ilmaista, ts. kohdeyliopisto ei peri lukukausimaksuja. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun kaltaisia maksuja tai materiaalikuluja voidaan kuitenkin veloittaa. Vaihdon perusrahoituksena on opintotuki ja ulkomaan asumislisä, lisäksi voi anoa opintolainaa. Lisätietoja löytyy Kelan sivuilta (ks. opiskelijat: opintotuki ulkomaille). Erasmus-ohjelman vaihtoapurahan tarkoitus on kattaa ulkomailla opiskelusta koituvat ylimääräiset kulut (esim. matkat, vakuutukset, oleskeluluvat). Apurahan voi saada vain kerran opiskeluaikana, ja sen suuruus vaihtelee hieman vuosittain lähtijöiden kokonaismäärästä riippuen. Opintotukihakemukseen tarvittava vahvistus Erasmus-vaihtoon hyväksymisestä menee opintotoimistoon suoraan kv-yksiköstä sen jälkeen kun opiskelija on palauttanut koordinaattorin allekirjoittaman apurahakaavakkeen.

Kahdenväliset ja muut vaihtokohteet

Oulun yliopistolla on useiden yliopistojen kanssa bilateraalisia eli kahdenvälisiä vaihtosopimuksia muun muassa Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Argentiinaan, Brasiliaan, Saksaan, Viroon, Venäjälle, Australiaan, Japaniin, Kiinaan ja Afrikkaan. Vaihtopaikkoja on sekä perus- että jatkotutkintoa suorittaville opiskelijoille. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa: tammi-helmikuussa ja syys-lokakuussa.

Vaihto-ohjelmat ovat seuraavat:

 •  FIRST: Venäjä
 •  ISEP: Yhdysvallat
 •  International to International ISEP: Yhdysvaltain ulkopuolella sijaitsevia yliopistoja, kohdeyliopistot voivat vaihdella vuosittain
 •  Kahdenväliset vaihdot: Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Aasia, Australia
 •  n2n (north to north): pohjoisten alueiden yliopistoja Yhdysvalloissa, Kanadassa ja   Venäjällä
 •  Nordlys: Pohjoismaat
 •  North-South-South: Afrikka (informaatiotutkimuksen opintoja suorittaville)
 •  UNC-EP: University of North-Carolina, Yhdysvallat

 

Vaihtoon voi lähteä joko lukukaudeksi tai lukuvuodeksi. Vaihto-opiskeluapurahan suuruus riippuu vaihtokohteesta ja –ohjelmasta.

Hakukuulutukset löytyvät yliopiston vaihto-opiskelusivulta ja oppiaineen ilmoitustauluilta. Hausta tiedotetaan myös ainejärjestöjen postituslistojen kautta. Ajantasaisinta tietoa hakukohteista ja -ajoista on tarjolla kv-yksilön nettisivuilla. Lisätietoa löytyy myös Vaihda maisemaa –oppaasta.

Lisäksi on huomattava, että joissakin vaihtokohteissa voidaan vaatia esim. TOEFL-kielikoe. Kokeen ajankohdasta ja hinnoista saa lisätietoa tiedekunnan opiskelijavaihdon koordinaattorilta (Riitta Kataja)..

 

Viimeksi päivitetty: 10.9.2018