Opinnäytetyöntekijän työkalupakki

Manuale historiae - historian opiskelijan käsikirja kannattaa olla koko opinnäytetyön tekoprosessissa mukana.

Oulun historiatieteissä tehdyt pro gradu -tutkimukset, lisensiaattityöt ja väitöskirjat on luetteloitu. Aiemmin tehtyjä proseminaareja ja kandidaatintutkielmia löydät täältä (vuodesta 2016 alkaen löytyvät Jultika-tietokannasta).

 

KANDISEMINAARILAISILLE tiedoksi ja avuksi:

Tieteellinen kirjoittaminen (Seijan diat 2017)

Kypsyynnäytteen suorittaminen Examinariumissa Ks. Examinariumissa tenttimisestä (paikka, ohjeet tenttiin menoon etc.) täältä

 

MAISTERISEMINAARILAISILLE:

Maisteriseminaarin suoritusohjeet

 

Havina - historian nettilehti: opiskelijoiden tiedejuttukurssilla tekemiä artikkeleita

Historian tieteenalaopas keskitetysti tietoa ulkomaalaisista & kotimaisista tietokannoista, eri yliopistojen opinnäytteistä ja kaikesta muusta tarpeellisesta

Kirjoittajan ABC - Kirjoittamisprosessiin sekä oikeakielisyyteen monenlaisia neuvoja ja apuja

Agricola - Suomen historiaverkko

Lapponica - Lapin aluetietokanta

Julkaisuarkisto Doria

Rahanarvolaskuri (Suomen pankin rahamuseo) ja ohjeet sen käyttämiseksi

Mitat ja rahat

Historiallinen sanomalehtikirjasto Kaikki suomalaiset sanomalehdet vuoteen 1910

Digitaliserade svenska dagstidningar ja Det digitale Nasjonalbiblioteket (Norja)

Vakka-arkistotietokanta (Kansallisarkiston ja maakunta-arkistojen yhteinen kokoelmatietokanta) ja arkistolaitoksen Astia-verkkopalvelu

Digitaaliarkisto (arkistolaitoksen digitoidut asiakirjat)

Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 ja 1853–1899

Museoviraston kuvakokoelmat.fi

SKVR-tietokanta (Suomen Kansan Vanhat Runot, SKS)

Teollisuuden hinnastoja vuosilta 1810-1944

Arjenhistoria.fi

Suomen historian dokumentteja

Valtakunnallinen yksityisarkistorekisteri

World Digital Library (lähdeaineistoja verkossa)

The World Wide Web Virtual Library

Suomen ulkopolitiikan verkkoarkisto: Eilen.fi

 

Tiedoksi myös, että historia-oppiaineessa on opiskelijoiden käytettävissä kaksi pientä digitaalista sanelinta, joita saa lainaksi jos on tarve tehdä haastatteluja ja yksi digikamera, jota myös lainataan. Molempia voit kysellä Ritva Kylliltä (HU366).

 

Viimeksi päivitetty: 12.11.2018