Luentosalkku

Opiskelija osallistuu vierailuluennoille tai väitöstilaisuuteen ja kirjoittaa jokaisesta lyhyen tiivistelmän, mieluiten kriittisen referaatin. Lisäksi opiskelijalla on kaavake, johon merkitään luennon aihe ja luennoitsijan allekirjoitus.

Kun salkku on täynnä (kuusi kuunneltua esitelmää ja niiden tiivistelmää), se toimitetaan korvattavaksi haluttavan opintojakson vastuuopettajalle. Luentosalkku korvaa erikseen sovittavasta aine- tai syventävien opintojen opintojaksosta yhden opintopisteen. (Sopiva korvaavuus on esim. 1 op kohtaan 700324A Historian painoalat ja kansainväliset opinnot.)

Luentosalkkulomakkeen voit tulostaa täältä.

 

Luentosalkkuun kelpaavia esitelmätilaisuuksia ovat mm. seuraavien yhdistysten ja yhteisöjen tarjoamat historia-alan tilaisuudet

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys

Oulun Historiaseura (esitelmät pidetään Oulu-opistolla, Suvantokatu 1)

 

 

Liitteet: 

Viimeksi päivitetty: 5.9.2018