Yleisen historian valmiit väitöskirjat

Yleinen historia ( - 2008)
General History


Väitöskirjat
Doctoral dissertations

päivitetty 8.1.2010


2007
Jalagin Seija
Japanin kutsu. Suomalaiset naislähetit Japanissa 1900-1941. English summary: Answering the Call: Finnish Missionary Women in Japan, 1900-1941. Bibliotheca Historica 107. SKS, Helsinki 2007.


Niku Maria
The official and unofficial status of the foreign residents of Athens, 322 - 120 B.C. Suomen Ateenan-instituutin säätiö, Helsinki 2007.


2006
Isoaho Mari
The Image of Aleksandr Nevskiy in Medieval Russia: Warrior and Saint. Leiden: Brill, 2006.


2005
Nevzat Altay
Nationalism amongst the Turks of Cyprus: the first wave. Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 61. Oulun yliopisto, Oulu 2005. Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 45. Oulun yliopisto, Oulu 2000. URL:http://herkules.oulu.fi/isbn9514277511/


2004
Wunsch Sinikka
Punainen uhka. Neuvostoliiton kuva johtavassa suomalaisessa sanomalehdistössä maaliskuusta 1938 talvisodan päättymiseen maaliskuussa 1940. Studia Historica Septentrionalia 43. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2004.


2002
Mäkinen Anssi
Linnaleirit ja vainovalkeat. Viipurin läänin asutus kaksikymmentävuotisen sodan (1570–1595) jaloissa. Bibliotheca Historica 73. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2002.


Okkonen Tuula
Yhdysvaltojen näkemykset, suunnitelmat ja toimenpiteet Japanin koulujärjestelmän uudistamiseksi 1942 – 1947. Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 45. Oulun yliopisto, Oulu 2000. URL:http://herkules.oulu.fi/isbn9514267648/


2001
Sironen Timo
Interdisciplinarity and contextuality in studying fragmentarily documented languages. New approaches to sabellian linguistic materials. Oulun yliopistopaino, Oulu 2001.


Vilmusenaho Risto
Siikajokilaakson siirtolaisuus vuosina 1850 – 1914. Talous- ja sosiaalihistoriallinen tutkimus Kestilän, Paavolan, Piippolan, Pulkkilan, Pyhännän, Rantsilan, Revonlahden ja Siikajoen kuntien maastamuutosta I - II. Oulun yliopistopaino, Oulu 2001.


2000
Paloniemi Jarmo
Sledgehammerista Overlordiin. Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian sodanjohdon yhteistyö Normandian maihinnousun valmisteluissa 1941 – 1944. Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 38. Oulun yliopisto, Oulu 2000. URL:http://herkules.oulu.fi/isbn9514257049/


1999
Oinas-Kukkonen Henry
US Attitude towards the Japanese Communist Movement 1944 – 1947. Oulu 1999.


1998
Paavola Kirsti
Kepeät mullat. Kirjallisiin ja esineellisiin lähteisiin perustuva tutkimus Pohjois-Pohjanmaan rannikon kirkkohaudoista. Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 28. Oulun yliopisto, Oulu 1988.


Pullat Raimo
Die Stadtbevölkerung Estlands im 18. Jahrhundert. Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1997.


1997
Elfvengren Eero
Suomen yleisesikunnan organisaation synty ja vakiintuminen vuosina 1918 - 1925. Maanpuolustuskorkeakoulun Historian laitoksen julkaisusarja 1, n:o 2. Helsinki 1997.


Raiskio Teuvo
Oudosta kulkijasta ihmiseksi. Suomalainen bushmannilähetystyö ja sen välittämä kuva bushmanneista vuosina 1950 - 1985. Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 26. Oulun yliopisto, Oulu 1997. URL:http://herkules.oulu.fi/isbn9514246918/


Talonen Jouko
Church under the pressure of stalinism. The development of the status and activities of Soviet Latvian Evangelical Lutheran Church during 1944 - 1950. Studia Historica Septentrionalia 25. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 1980.


1996
Alenius Kari
Ahkeruus, edistys, ylimielisyys. Virolaisten Suomi-kuva kansallisen heräämisen ajasta tsaarinvallan päättymiseen (n. 1850 - 1917). Studia Historica Septentrionalia 27. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 1996.


Lampela Anssi
Rooman ja Ptolemaiosten poliittisten suhteiden kehitys 273 - 80 eKr. Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 23. Oulun yliopisto, Oulu 1996.


1995
Jarva Eero
Archaiologia on Archaic Greek Body Amour. Studia Archaeologica Septentrionalia 3. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 1995.


Kostet Juhani
Cartographia urbium Finnicarum. Suomen kaupunkien kaupunkikartografia 1600- ja 1700-luvun alussa. Monumenta Cartographica Septentrionalia 1. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 1995.


1994
Suistola Jouni
Kylmä sota paleltaa. Kylmän sodan alku Suomen johtavassa sanomalehdistössä. Studia Historica Septentrionalia 24. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 1994.


1992
Eirola Martti
The 'Ovambogefahr': The Ovamboland Reservation in the Making. Political Responses of the Kingdom of Ondonga to the German Colonial Power 1884-1910. Studia Historica Septentrionalia 22. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 1992.


1980
Ursin Martti
Pohjois-Suomen tuhot ja jälleenrakennus saksalaissodan 1944-1945 jälkeen. Studia Historica Septentrionalia 2. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 1980.


Vahtola Jouko
Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty. Nimistötieteellinen ja historiallinen tutkimus. Studia Historica Septentrionalia 3. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 1980.


1974
Huttunen Pertti
The social strata in the imperial city of Rome. A quantitative study of the social representation in the epitaphs published in the Corpus Inscriptionum Latinarum volumen VI. Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 3. Historica 1. University of Oulu, Oulu 1974.

Viimeksi päivitetty: 8.12.2011