Tutkinto-ohjelmatoimikunta

Humanistiseen tiedekuntaan on muodostettu syksyn 2016 aikana kolme tutkinto-ohjelmaa. Samalla vanhat oppiainetoimikunnat on korvattu uusilla tutkinto-ohjelmatoimikunnilla.

Tutkinto-ohjelmatoimikunnan tehtävistä määrätään Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännössä: Tutkinto-ohjelmatoimikunta tukee tutkinto-ohjelman vastuuhenkilön toimintaa (tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö vastaa tutkinto-ohjelman suunnittelusta, toteutuksesta ja laadunhallinnnasta). Tutkinto-ohjelmatoimikunta vastaa tutkinto-ohjelman opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä.

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman (HIKUVIE) pääaineet ovat aate- ja oppihistoria, historia, kulttuuriantropologia, arkeologia, informaatiotutkimus ja saamelainen kulttuuri. Tutkinto-ohjelmatoimikuntaan kuuluvat:

 • Ritva Kylli (pj, historia)
 • Erkki Urpilainen (aate- ja oppihistoria)
 • Hannu Heikkinen (kulttuuriantrpologia)
 • Timo Ylimaunu (arkeologia)
 • Terttu Kortelainen (informaatiotutkimus)
 • Anni-Siiri Länsman (saamelainen kulttuuri)
 • opiskelijajäsenet:
 • Jasmin Puska
 • Esko Nousiainen
 • Tatu Sailaranta (varajäsen)
 • Joakim Tervonen (varajäsen)

Oulun yliopiston palautejärjestelmä.

 

Viimeksi päivitetty: 4.9.2018