University of Oulu, 2017

Oppiaineen ohjeet opintojen suorittamisesta poikkeustilan aikana

Hyvät opiskelijat, 

Tässä historian oppiaineen ohjeet opintojen suorittamisesta poikkeustilan aikana. Ensin ovat yleiset ohjeet, sitten kurssikohtaiset.

Kirjatentit suoritetaan kotitenttinä. Tenttipäivät ovat: 

  • keskiviikko 22.4. 
  • keskiviikko 13.5. 
  • keskiviikko 27.5. 

Opiskelija ilmoittautuu tenttiin vähintään 7 päivää etukäteen lähettämällä kurssin vastuuopettajalle sähköpostia. Samalla sovitaan tentin kellonaika. Tentin alkaessa opettaja lähettää kysymykset sähköpostilla. Tentti kestää tasan 2 tuntia, minkä päätteeksi opiskelija lähettää vastauksensa opettajalle. Kysymykset laaditaan niin, että tenttimateriaali saa olla käsillä. (Tenttiin ei poikkeusaikana tarvitse ilmoittautua WebOodissa.) Luentokurssien rästitentit suoritetaan kotitenttinä, josta opettaja antaa erikseen ohjeet. 

Esseet sovitaan kurssin vastuuopettajan kanssa sähköpostilla (aihe, laajuus ja palautuspäivä). 

Seminaarit kokoontuvat Zoomissa. Ohjelmat, ohjeet ja käsiteltävät tekstit löytyvät Optimasta (kandiseminaarit) tai Moodlesta (maisteriseminaarit). 

Luento- ja muita kursseja pidetään Moodlen, Zoomin, Teamsin ja muiden etäopetussovellusten avulla. Ks. vastuuopettajien ohjeet. 

Zoomin tietoturvallisuudesta on liikkunut erilaisia huhuja. Oulun yliopiston tietohallinto toteaa, että mikään verkkosysteemi ei ole sataprosenttisen aukoton, mutta yliopiston käyttämä Zoom toimii CSC:n kautta pohjoismaiselta palvelimelta, jota käyttävät kaikki pohjoismaiset yliopisto- ja tiedeyhteisöt. Nauhoitteet eivät mene EU-alueen ulkopuolelle vaan tallentuvat käyttäjän koneelle. Kirjautumisesta Zoomiin ei myöskään välity tieto tai avaudu tietoturva-aukko muihin verkossa toimiviin sovelluksiin (kuten Facebook tms.). Sovelluksista kannattaa käyttää aina uusinta ohjelmistoversiota ja asentaa julkaistavat tietoturvapäivitykset viiveettä. Jotta kutsumattomia vieraita ei linkkien jakamisen myötä pääse opetustilanteisiin tai kokouksiin, otamme käyttöön sähköpostilla tunnistautumisen. Tietohallinnon kattava Zoom-tiedote löytyy myös Tuudosta.   

Tutkintoja valmistuu myös poikkeustilan aikana. Kaikki opintojen koostamiset, arvioinnit, tutkintoanomukset jne. hoidetaan sähköisesti. 

Kirjasto palvelee myös poikkeustilan aikana. Opiskelijat voivat lainata kirjoja lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: kirjasto@oulu.fi / Jos tarvitset kaukolainoja, digitoitavana olevia opinnäytteitä tai lukusalilainoja, ota niissäkin tapauksissa yhteyttä suoraan kirjastoon. 

 

Kurssikohtaiset suoritusohjeet 

PERUSOPINNOT 

Tämän lukuvuoden osalta perusopintojen kontaktiopetuskurssit on jo käyty. 

Jos haluat suorittaa jakson kirjatenttinä, ilmoittaudu kotitenttiin jakson vastuuopettajalle. 

AINEOPINNOT 

700322A Kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus: Kirjatentti (vastuuopettaja Henry Oinas-Kukkonen) 

700323A Ympäristö ja terveys: Voit suorittaa opintojakson esseellä (vastuuopettaja Esa Ruuskanen) 

700323A Callers, Brawlers, and Lovers: An Introduction to Disability History: regular meetings and online activities in Moodle, production of a digital exhibition (in groups), independent study, and a written assignment (responsible teacher Daniel Blackie) 

700324A Historian painoalat ja kansainväliset opinnot: Kirjatentti valinnaisten kohtien vastuuopettajille (ks. Hutk:n opinto-opas 2019-2020 WebOodissa) 

700324A / 700329S Paleografian ja vanhojen asiakirjalähteiden kurssi: Moodle-verkkokurssi, joka suoritetaan loppuun kevätlukukauden 2020 aikana TAI osittain kevätlukukaudella verkkokurssilla ja loppuun syksyllä pidettävien harjoitusryhmien jälkeen. Opiskelijat ovat valinneet suoritustavan. Verkkokurssin kevätlukukaudella loppuun suorittavilla on mahdollisuus osallistua halutessaan myös syksyn kontaktiopetuksena toteutettaviin harjoitusryhmiin (vastuuopettaja Matti Enbuske) 

700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin: Moodle-verkkokurssi, jonka voi suorittaa oman aikataulun mukaan milloin tahansa (vastuuopettaja Ritva Kylli)  

700423A Kandidaattiseminaari Zoomissa, ohjeet ja ryhmien ohjelmat löytyvät Optimasta (vastuuopettajat Daniel Blackie, Markku Hokkanen, Matti Salo) 

SYVENTÄVÄT OPINOT 

706026S Historianfilosofia ja historiankirjoituksen historia kirjatenttinä (vastuuopettaja Marianne Junila) 

700331S Historia ja työelämä, työharjoittelu tai vaihtoehtoisia suoritustapoja, joista sovitaan vastuuopettajan kanssa erikseen (vastuuopettaja Ritva Kylli)  

700430S Maisteriseminaari kokoontuu Zoomissa, ohjeet ja kokoontumisajat löytyvät Moodlesta (vastuuopettajat Seija Jalagin / Kari Alenius ja Marianne Junila) 

700329S ja 700330S Erikoistumisopinnot kirjatenttinä tai esseinä suoritettaessa ilmoittaudutaan tenttiin vastuuopettajalle (ks. Hutk:n opinto-opas 2019-2020 WebOodissa)   

 

Voikaa hyvin ja pitäkää huolta,
toivottavat historian oppiaineen opettajat

Viimeksi päivitetty: 3.4.2020