University of Oulu, 2016

Historian alustava opetusohjelma lukuvuodelle 2020-21

Historian alustava opetusohjelma 2020–2021

HISTORIAN PERUSOPINNOT:

-700123P Korkeakulttuureista uuteen aikaan, 5 op (tutkijatohtori Marika Rauhala, yliopistonlehtori Matti Enbuske & Ritva Kylli, syyslukukausi 2020)

-700124P Uusin aika, 5 op (kirjatentti, vastuuopettaja yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen)

-700125P Aatteiden ja oppien historia, 5 op (tieteiden ja aatteiden historia, vastuuopettaja yliopistonlehtori Maija Kallinen)

-700126P Orientaatio historiantutkimukseen, 5 op (vastuuopettaja professori Tiina Kinnunen, syyslukukausi 2020)

-700127P Menetelmien perusteista soveltamiseen, 5 op (yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen & Erkki Urpilainen, syyslukukausi ja kevätlukukausi)

 

HISTORIAN AINEOPINNOT:

-700333P Tutkimusmenetelmät, 5 op (yliopistonlehtori Markku Hokkanen ym. opettajia – huom. Markku HIKUVIE-osuuden ja koko kurssin koordinoivana opettajana, Matti Mäntylä historian osuuden vastaavana)

-700320A Tilastolliset menetelmät ja Arkistojen käyttö, 5 op (vastuuopettaja yliopistonlehtori Matti Salo)

-700321A Arktinen historia, 5 op: yliopistonlehtori Ritva Kylli, Arktinen ympäristöhistoria (Moodle-verkkokurssi, ilmoittautuminen WebOodissa koodilla 687814P)

-700322A Kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus, 5 op: yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkosen ja vierailijoiden luentosarja, syyslukukausi 2020. (Korvaavuudet myös syventävien opintojen kohtiin 700329S ja 700330S.)

-700322A Kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus, 5 op: 2020-luvun eurooppalaisuuden arvot ja niiden historia: demokratia, ihmisoikeudet, tasa-arvo ja vähemmistöjen oikeudet, useita opettajia, kurssin vastuuopettaja yliopistonlehtori Seija Jalagin, kevätlukukausi 2021. (Korvaavuudet myös syventävien opintojen kohtiin 700329S ja 700330S.)

-700323A Ympäristö ja terveys 5 op: professori Heini Hakosalo (tieteiden ja aatteiden historia), syyslukukausi 2020, The history of pandemics and major epidemics (koodi WebOodissa 700156A)

-700324A Historian painoalat ja kansainväliset opinnot: Talvisodan kolme vuotta: keväästä 1938 kesään 1941, 5 op yliopistonlehtori Matti Enbuske, kevätlukukausi 2021. (Korvaavuudet myös syventävien opintojen kohtiin 700329S ja 700330S.)

-Keväällä 2021 (4. periodi) tulossa kulttuuriantropologian ja historian yhteinen kolonialismin tutkimuksen kurssi (yliopistonlehtori Sami Lakomäki & Markku Hokkanen), 5 op, historian korvaavuuksia 700324A, 700322A, 700329S ja 700330S. Kurssi löytyy aikanaan WebOodista kulttuuriantropologian puolelta koodilla 687250A.

-700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op, yliopistonlehtori Ritva Kylli, Moodle-verkkokurssi

-700423A Kandiseminaari (yliopistonlehtori Markku Hokkanen, Seija Jalagin, Matti Salo)

 

HISTORIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT:

-700326S Historiantutkimus nyt, 5op, yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen, professori Tiina Kinnunen ym. opettajia, kevätlukukausi 2021

-706026S Historianfilosofia ja historiankirjoituksen historia , 5 op, kirjatentti (vastuuopettaja professori Tiina Kinnunen)

- 700329S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot I, 5 op (ks. korvaavat luennot edellä)

-700330S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot II, 5 op (ks. korvaavat luennot edellä)

-700331S Historia ja työelämä (työharjoittelu tai muita suoritustapoja, vastuuopettaja yliopistonlehtori Ritva Kylli)

-700430S, Historian maisteriseminaari, professori Kari Alenius ja Tiina Kinnunen

 

Huom. Tieteiden ja aatteiden historian luentosarjoja voi myös käyttää korvaamaan historian opintojaksoja 700324A ja 700329S ja 700330S.

Viimeksi päivitetty: 24.6.2020