Maalaisnuoruuden sukupolvet, 1950–2020

ROOTS

Projektin kuvaus

Maalaisnuoruuden sukupolvet, 1950–2020, on Suomen Akatemian rahoittama, viisivuotinen tutkimushanke. Hankkeessa selvitetään miten maalaisnuoruus on muuttunut Suomessa 1940-luvulta 2020-luvulle, ja mitä maaseutu merkitsee ihmisille elämän eri vaiheissa, lapsuudesta vanhuuteen. Maaseudun muutoksiin ja niiden kokonaisvaltaisiin vaikutuksiin avataan henkilökohtainen näkökulma tutkimalla ihmisten kokemuksia ja käsityksiä maaseudusta muistitieto- ja haastatteluaineistojen avulla. Muuttuvaa maaseutua tarkastellaan kolmen sukupolven näkökulmasta: 1940–50-luvun vaihteessa syntyneiden suurten ikäluokkien näkökulmasta, elämän ruuhkavuosia elävien keski-ikäisten näkökulmasta sekä 2000-luvulla syntyneen nuoren sukupolven näkökulmasta. Mitä merkityksiä maaseudulle lapsuuden ja nuoruuden kasvuympäristönä annetaan elämänkaaren eri vaiheissa: nuoruuden keskellä – tässä ja nyt – tai jälkikäteen tarkasteltuna, vuosikymmenten jälkeen.

Ajankohtaista

  • Miten sinä muistat lapsuutesi ja nuoruutesi maaseutua? Mitä maaseutu merkitsee sinulle? Kerro oma tarinasi! Keräämme yhteistyössä Suomen Maatalousmuseo Saran kanssa muistoja ja tarinoita maaseudulta. Kutsu on avoin kaikille, jotka haluavat kertoa tarinansa. Olemme kiinnostuneita sekä maalla asuvien, maaseudulta pois muuttaneiden, että maaseudulle jälleen palanneiden elämäntarinoista, mutta myös kaupungista kotoisin olevien maaseutumuistoista.  Erityisen kiinnostuneita olemme siitä, mitä maaseutu sinulle merkitsee tänä päivänä! Lue lisää ja lähetä tarinasi Maatalousmuseo Saran sivuilla.
  • Etsimme myös eri-ikäisiä haastateltavia. Haastattelut jatkuvat Korona-tilanteen sallimissa puitteissa keväällä 2021. Jos olet kiinnostunut, voit kuitenkin ilmoittautua mukaan jo nyt ottamalla yhteyttä suoraan kaisa.vehkalahti@oulu.fi
  • Syksyllä 2019 ja kevällä 2020 hankkeessa toteutettiin nuorten haastattelukierros, lämpimät kiitokset osallistujille!

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin tulokset

  • Essi Jouhki & Kaisa Vehkalahti: Reconstructed Landscapes of Northern Youth:  Reading the Autobiographies of Finnish Youth, 1945–1960. In Reconstructing Minds and Landscapes. Silent Post-War Memory in the Margins of History. Ed. by Marja Tuominen, Timothy G. Ashplant & Tiina Harjumaa. Routledge Studies in Cultural History. Routledge: New York–London 2020. 

  • Sinikka Aapola-Kari & Kaisa Vehkalahti: Jatkuvuutta, resursseja ja neuvottelua: nuoret puhuvat perheestä. Teoksessa Nuorten perhe- ja läheissuhteet sekä seksuaalisuus. Nuorten elinolot -vuosikirja 2020. Toim. Tiina Valkendorff & Ella Sihvonen. THL, Helsinki 2020.

Yhteistyökumppanit

Tutkimusryhmät

  • LAPANEN Northern Research Group for History of Childhood and Education

Tutkimusryhmä

Kaisa Vehkalahti

Kaisa Vehkalahti

Academy Research Fellow