KESÄOPINNOT

Keskiviikko, huhtikuu 9, 2014

TOPIK (Täydentävien opintojen keskus) järjestää HuTK:lle kolme kesätenttipäivää:

 

la 7.6. klo 9 - 13 (sali L1)

la 28.6. klo 9 - 13 (sali L1)

la 9.8. klo 9 - 13 (sali L1).

Ilmoittautuminen kaikkiin kolmeen tenttiin päättyy WebOodissa torstaina 22.5.2014.

 

HISTORIAN OPPIAINEEN TENTTIEN VASTAANOTTAJAT ILMOITETAAN MAHDOLLISIMMAN PIAN.

 

MUISTA MYÖS tiedekunnan tuki kesäopintoihin

Humanistisen tiedekunnan koulutustoimikunta on varannut määrärahan opiskelijoiden kesä- ja kieliopintojen maksusitoumuksiin.
 
Opiskelija voi suorittaa Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa opintoja kesällä 2014.
Opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia, jos hän saa opintoihin tiedekunnan maksusitoumuksen.
Maksusitoumuksen voi saada Oulun yliopiston alaisiin opintoihin, ei muiden yliopistojen alaisiin opintoihin.
 
Opintotarjonta on julkaistaan kesäyliopiston sivulla http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/
 
Jos haluat saada maksusitoumuksen, mieti tarkkaan, mitä haluat opiskella tulevana kesänä ja lähetä Kari Kaskelalle sähköpostia. Ilmoita toiveesi tarkasti, joko koko opintokokonaisuus tai yksittäinen opintojakso.
 
Esimerkiksi:
kasvatustieteen perusopinnot 25 op
Sosiologian peruskurssi (5 op) - 414067P
 
Tiedekunnan ”piikki” ei ole ehtymätön. Hae maksusitoumusta vain niihin opintoihin, jotka on realistista suorittaa kesäaikana.
Huomaa, että maksusitoumuksia annetaan siinä järjestyksessä kuin pyyntöjä tulee ja niin kauan kuin rahat riittävät.
 

KESÄOPINTOTUKI 2014

Opintotuki voidaan myöntää niille kesäkuukausille, joiden aikana opiskelija harjoittaa tutkintoonsa kuuluvia opintoja säännöllisesti ja päätoimisesti. Kesäajaksi lasketaan yleensä kesä-, heinä- ja elokuu, jos kesäkuukaudet eivät kuulu lukuvuoden normaaliin opiskeluaikaan.

Opintojen päätoimisuuden kriteerinä on vähintään keskimäärin 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Tukea voi saada esimerkiksi luentoihin, tentteihin, harjoitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen. Elokuun tukea voi hakea, jos tentti on viimeistään 7.9.2014.

Kesäopintotukea haetaan joko Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta (www.kela.fi) tai opintotuen muutosilmoituslomakkeella. Tuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta lukien.

Hakemuksessa on aina esitettävä kesäopintosuunnitelma:

.                            Opintojakson nimi, koodi ja suorittamisaika (tenttipäivä)
.                            Opinnäytetyö: aihe, työn aloittamisaika ja ohjaajan nimi
.                            Harjoittelu: harjoittelun ajankohta

Kesäajan opintosuoritusvaatimukset ovat keskimääräisiä. Jokaiselta tuettavalta kuukaudelta ei tarvitse kertyä määrättyä määrää suorituksia, vaan niitä voi kertyä yhdeltä kuulta enemmän kuin toisilta. Pääasia on, että opintoja on jokaisena tuettavana kuukautena, ja saatujen suoritusten yhteismäärä on riittävän suuri. Opintojen edistymien seuranta tehdään vuosittain syyslukukaudella, jolloin valvotaan myös kesän suoritukset.

Opintotukihakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava välittömästi opintotuelle.

Lisää tietoa opintotuesta löytyy osoitteesta www.kela.fi.

 

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 9.4.2014