Luentosarja I maailmansodan syistä ja seurauksista

Tiistai, syyskuu 16, 2014

Vuonna 2014 tulee kuluneeksi 100 vuotta 1. maailmansodan syttymisestä. 1. maailmansotaan kytkeytyy myös itsenäisen Suomen valtion synty. Tapahtumien muistamisella ja erilaisten syiden ja seurausten analysoimisella on merkitystä sivistyksen, ja kansalaisten sekä poliittisten päätöksentekijöiden poliittisen toimijuuden kannalta. Samalla sodan ja sen syiden ja seurausten analysointi edesauttaa ihmisen ja yhteiskuntien toiminnan yleisempää ymmärtämistä.

Eudaimonia järjestää syksyllä 2014 1. maailmansodan syitä ja seurauksia käsittelevän kymmenen (10) kerran luentosarjan. Luennoitsijat tarkastelevat sodan syitä ja seurauksia monista ihmistieteiden näkökulmista. Sarja alkaa 9.9.2014 ja jatkuu 11.11.2014 saakka. Kohderyhmänä ovat ihmistieteiden ja niistä kiinnostuneiden muiden alojen opiskelijat ja tutkijat.

Ohjelma (Noin 1-1,5 tunnin luennot pidetään LeaF-tilassa Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella; Useimmat luennot esitetään samanaikaisesti myös Internetissä; useimpien esitysten kieli on suomi):

Ti 9.9.14 klo 16:15-18 Eurooppa sotaa ennen ja sodan jälkeen (alustava otsikko) - Yliopistonlehtori Kari Alenius, Oulun yliopisto

Ti 16.9.14 klo 16:15-18 Miksi sotilas pysyy taistelussa - ihminenkö sotaisa? - Professori Jukka Leskinen, Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen toimintakykyosaston johtaja

Ti 23.9.14 klo 16:15-18 Sota ja lasten moraaliset pohdinnat – Dosentti Marianne Junila, Oulun yliopisto

Ti 30.9. klo 16:15-18 Sota kimmokkeena lääketieteellisten ongelmien ratkaisemiseen (alustava otsikko) – Yliopistonlehtori Heini Hakosalo, Oulun yliopisto

Ti 7.10. (!) klo 17:15-19 Yleistä pohdintaa 1. maailmansodan syistä, sodankäynnistä ja vaikutuksista – Professori Juha Siltala, Helsingin yliopisto

Ti 14.10. klo 16:15-18 Kultakantaidyllistä kaaokseen: Ensimmäinen maailmansota ja globaali rahajärjestelmä – Johtokunnan neuvonantaja, VTT Juha Tarkka, Suomen Pankki

Ti 21.10.14. klo 16:15-18 The Chemists’ War and its impact on the ’Next War’ – Professori Mats Fridlund, Aalto-yliopisto

Ti 28.10.14 klo 16:15-18 Kestävän rauhan edellytykset Euroopassa: Ellen Keyn pasifismi ja ensimmäinen maailmansota – Professori Tiina Kinnunen, Oulun yliopisto

Ti 4.11.14 klo 16:15-18 Suomen sisällissota (alustava otsikko) – Post doc –tutkija, FT Aapo Roselius

Ti 11.11.14 klo 16:15-18 Ihmiskuvan muutos (alustava otsikko) – Professori Petteri Pietikäinen, Oulun yliopisto

 

Eudaimonia on vuonna 2013 perustettu ihmistieteet poikkitieteellisesti kattava tutkimuskeskus. Yksi osa keskuksen toimintaa on järjestää tapahtumia, jotka tuovat yhteen eri alojen tutkijoita analysoimaan tutkimuskohteita, joilla on laajaa tieteellistä ja yhteiskunnallista merkitystä.

Luentosarjaa seuraamalla, perehtymällä Encyclopedia Britannican artikkeliin World War I ja kirjoittamalla oppimispäiväkirjan voit saada 3 op kohtaan 700421A tai kohtaan 700429S.

Oppimispäiväkirjan laajuus on 7-8 liuskaa (noin 4000-4300 sanaa), ja se arvioidaan asteikolla 0–5. Päiväkirjojen viimeinen palautuspäivä on 30.11.2014.

Palautus liitetiedostona (.doc tai .pdf) osoitteeseen kari.alenius@oulu.fi

Kiitettävältä oppimispäiväkirjalta edellytetään (1) kurssilla esillä olleiden erilaisten näkökulmien ja teemojen monipuolista huomioimista, (2) pohtivaa, analyyttistä otetta ja (3) omakohtaista, itsenäistä pohdiskelua siitä, millä tavoin kurssi on avannut uusia näkökulmia historiaan ja historiantutkimukseen tai miten sen aikana opittuja asioita voisi hyödyntää omissa opinnäytteissä. Oppimispäiväkirjan laatimisessa tukena tulee käyttää Encyclopedia Britannican artikkelia World War I (24 s.).

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/648646/World-War-I/%20War%20I

Oppimispäiväkirja ei ole referaatti eikä muistiinpanot luentojen sisällöstä. Manuaalin sivulla 26 on ohjeita ja neuvoja päiväkirjan laatimiseksi.

Weboodin luennon koodi: 700421A

Luennolle ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää luentosarjan esitelmiä myös luentosalkkuun. Ks. lähemmin täältä. Luentosalkku palautetaan Reija Satokankaalle.

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 11.9.2014