TUTKIMUSASSISTENTIN PAIKKA HISTORIAPROJEKTISSA

Koneen Säätiön rahoittama tutkimushanke Ympäristön vaikutus esiteollisten ihmisten elinkiertojen evoluutioon Suomen Lapissa hakee tarmokasta historian opiskelijaa tai historiasta valmistunutta henkilöä tutkimusassistentiksi vuodelle 2015. Työn kesto on aluksi neljä kuukautta, jonka jälkeen tehtävää voidaan jatkaa kuusi kuukautta. Työ alkaa 1.2.2015.

Tehtävänä on historiallisten aineistojen läpikäyminen ja tietoaineksen kerääminen ympäristötekijöiden vaikutuksesta Lapin väestöoloihin 1700-luvun puolivälistä 1900-luvun alkuun. Aineistoina ovat väestötiedot, oikeusasiakirjat, verotukseen ja elinkeinojen harjoittamiseen liittyvät asiakirjat. Tutkimusassistentti työskentelee yhteistyössä hankkeen kolmen tutkijan kanssa, ja hänellä on mahdollisuus tehdä myös omakohtaista tutkimusta aihepiiristä niin halutessaan.

Hakijalle katsotaan eduksi ruotsin kielen ymmärtäminen sekä perehtyneisyys aikakauden ja alueen historiaan.

Tutkimusassistentin palkka on 1830 euroa kuukaudessa.

Hakemukset pyydetään osoittamaan yliopistonlehtori Matti Enbuskelle joko paperisena (Historiatieteet, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto) tai sähköpostin liitetiedostona (matti.enbuske@oulu.fi) viimeistään maanantaina 26.1.2015. Hakemukseen on liitettävä mukaan ansioluettelo.

Lisätietoja antavat yliopistonlehtori Matti Enbuske (matti.enbuske@oulu.fi) sekä FT Ritva Kylli (ritva.kylli@oulu.fi).

Viimeksi päivitetty: 15.1.2015