Historian painoalojen (700324A) ja erikoistumisopintojen (700329S) tenttikirjaluettelot

Historian oppiaineen aine- ja syventävien opintojen kohdat ”700324A Historian painoalat ja kansainväliset opinnot (5 op)” ja ”700329S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot (5 op)” on mahdollista suorittaa luentoina, esseinä tai muina kursseina, mutta kohdat voi suorittaa myös kirjatentteinä.

Viiden opintopisteen kokonaisuudet tentitään yhdellä kertaa. Syventävissä opinnoissa opiskelija valitsee kirjallisuuden pro gradu -tutkielman tekemistä tukevasta painoalasta.

Alla olevassa listassa on vain esimerkkejä mahdollisista tentittävistä kirjoista. Muusta kirjallisuudesta voi käydä kyselemässä ja sopimassa erikseen painoalasta vastaavan opettajan kanssa.

 

Historian painoalat ja kansainväliset opinnot (700324A)

Baltian historia 5 op (Kari Alenius)

Kari Alenius, Viron, Latvian ja Liettuan historia (2000)

Andres Kasekamp, Baltian historia (2013)

 

Etnisten suhteiden historia 5 op (Kari Alenius)

Rogers Brubaker, Etnisyys ilman ryhmiä (2013)

Thomas Hylland Eriksen, Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives (2010)

 

Sodan sosiaali- ja kulttuurihistoria 5 op  (Tiina Kinnunen)

Kinnunen, Tiina & Kivimäki, Ville (toim.): Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta (2006)

SEKÄ toinen seuraavista:

Junila, Marianne: Kotirintaman aseveljeyttä. Suomalaisen siviiliväestön ja saksalaisen sotaväen rinnakkainelo Pohjois-Suomessa 1941–1944 (2000)

tai 

Ville Kivimäki, Murtuneet mielet. Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–1945 (2013)

 

Sukupuolihistoria 5 op (Tiina Kinnunen) 

Kent, Susan Kingsley: Gender and History (2012) 

Markkola, Pirjo et al (toim.): Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia (2014)

Bock, Gisela: Women in European History (2001)

 

Lähialueiden ympäristöhistoria I 5 op (Esa Ruuskanen)

Paul Josephson et al, 2013. Environmental History of Russia. Cambridge University Press.

Thomas Lekan and Thomas Zeller (eds.), 2005. Germany’s Nature: Cultural Landscapes and Environmental History. Rutgers University Press.

 

Globaali ympäristöhistoria I 5 op (Esa Ruuskanen)

John R. McNeill, 2000 or 2001. Something New Under the Sun. An Environmental History of the Twentieth-Century World. W.W. Norton.

Joachim Radkau, 2008. Nature and power: a global history of the environment. Cambridge University Press.

 

Lapsuuden historia (Marianne Junila)

Heywood, Colin, Barndomshistoria. Lund: Studentlitteratur, 2005. TAI 

Heywood, Colin, A history of childhood: children and childhood in the West from medieval to modern times. Cambridge: Polity Press, cop. 2001. 3 op 

An introduction to childhood studies. Editor Mary Jane Kehily. Maidenhead, England: Open University Press; New York: McGraw-Hill, 2009. 3 op 

Mintz, Steven, Huck’s raft: a history of American childhood. Cambridge (Mass.): Belknap Press of Harvard University Press, 2004. 3–4 op 

Tuomaala, Saara, Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi: suomalaisen oppivelvollisuuskoulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921–1939. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. 3 op

 

Terveyshistoria 5 op (Ritva Kylli)

kaksi teosta seuraavista:

Vuorinen, Heikki S. (2010). Taudit, parantajat ja parannettavat: Lääketieteellinen historia. Tampere: Vastapaino.

Elmer, Peter (ed.) (2004). The Healing Arts: Health, Disease and Society in Europe 1500-1800. (Manchester University Press).

Bynum, W. F. (2006) The Western Medical Tradition: 1800 to 2000 (New York, NY : Cambridge University Press).

 

Kansainvälisten suhteiden historia 5 op (Henry Oinas-Kukkonen)

Jane Burbank and Frederick Cooper, Empires in World History: Power and the Politics of Difference. Princeton (N.J.): Princeton University Press, 2011.

Michael Cox, T. Dunne and K. Booth (eds.), Empires, Systems and States: Great Transformations in International Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, 1–42.

 

Informaatio- ja kommunikaatiojärjestelmien historia 5 op (Henry Oinas-Kukkonen)

Niels Brügger (Ed.) Web History. New York: Peter Lang, 2010;

Harri Oinas-Kukkonen and Henry Oinas-Kukkonen. Humanizing the Web: Change and Social Innovation. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013, 1– 88.

 

Ruokahistoria 5 op (Ritva Kylli)

J.-L. Flandrin & M. Montanari (eds.) (1999). Food: A Culinary History from Antiquity to the Present (New York: Columbia University Press).

Suojanen, Auli (2003). Suomalaista ravitsemuspolitiikkaa vuosina 1939-1999: kansanravitsemusongelmat ja niiden ratkaisuehdotusten eteneminen julkisiksi päätöksiksi (Helsinki: Finska vetenskaps-societeten - Suomen tiedeseura).

 

Maataloushistoria 5 op (Matti Salo)

Suomen maatalouden historia 2. Kasvun ja kriisien aika 1870-luvulta 1950-luvulle (2004).

Suomen maatalouden historia 3. Suurten muutosten aika. Jälleenrakennuskaudesta EU-Suomeen (2004)

 

Suomen yliopistolaitoksen ja tieteen historia 5 op (Matti Salo)

Arto Nevala, Korkeakoulutuksen kasvu, lohkoutuminen ja eriarvoisuus Suomessa (1999) ja Suomen tieteen historia 4. Tieteen ja tutkimuksen yleinen historia 1880-luvulta lähtien (2002)

 

Japanin historia 5 op (Juha Saunavaara)

Kenneth B. Pyle, Japan rising: the resurgence of Japanese power and purpose (New York : PublicAffairs, 2007).

William A. Tsutsui (edit), A Companion to Japanese History (Chicester : Blackwell, 2009), sivut 1–135.

 

Globalisaatio, kulttuurinen vuorovaikutus ja mielikuvat (Seija Jalagin)

Kari Alenius, Olavi K. Fält, Seija Jalagin (ed.), Looking at the Other (2002) (http://herkules.oulu.fi/isbn9514266331/); Urs Bitterli, Cultures in Conflict (1989) (3 op)

John M. Hobson, The Eastern Origins of Western Civilization (2004) 

Robert P. Clark, Global Imperative (1997) (2 op) 

Bruce Mazlish & Ralph Buultjens (ed.), Conceptualizing global history (1993) (2 op) 

Philip D. Curtin, Cross-cultural trade in World History (1992) (2 op) 

Andre Gunder Frank, ReOrient: Global Economy in the Asian Age (1998) (3 op) 

Kari Alenius, Olavi K. Fält, Markus Mertaniemi (ed.), Imagology and Cross-cultural Encounters in History (2008) (3 op) 

A.G. Hopkins (ed.), Globalization in World History (2002) (2 op)

 

Antiikin historia (Timo Sironen)

Antero Heikkinen, Vallan tulkit (2009) sekä Katariina Mustakallio, Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa (2008)

Ari Saastamoinen, Afrikan loistavat kaupungit. Elämä roomalaisajan Pohjois-Afrikassa (Gaudeamus: Helsinki, 2009) 300 s.

 

Antiikin uskonnot 5 op (Marika Rauhala)

Jon D. Mikalson, Ancient Greek Religion (Blackwell 2005)

Robert Parker, On Greek Religion (Cornell University Press 2011)

Marja-Leena Hänninen, Maijastina Kahlos ja Ulla Lehtonen, Uskonnot antiikin Roomassa (Teos 2012)

 

Pohjoinen historia 5 op (Matti Enbuske)

Valitse yksi seuraavista:

The New Arctic. Eds. Birgitta Evengård, Joan Nymand Larsen, Øyvind Paasche (Springer, Heidelberg 2015). Verkkokirja.

Richard Vaughan, The Arctic : A History (Alan Sutton, Stroud 1994)

Cross-Cultural Communication and Ethnic Identities. Eds. Lars Elenius & Christer Karlsson (Studies in Northern European Histories 5. Luleå 2007). Verkkokirja.

Veli-Pekka Lehtola, Saamelaiset suomalaiset: kohtaamisia 1896–1953 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2012)

tai seuraavat kaksi (yhteensä 5 op):

The North Calotte: Perspectives on the Histories and Cultures of Northernmost Europe. Edited by Maria Lähteenmäki & Päivi Maria Pihlaja (Kustannus Puntsi, Inari 2005) ja

Maria Lähteenmäki, Kalotin kansaa. Rajankäynnit ja vuorovaikutus Pohjoiskalotilla 1808–1889 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2004).

 

Asutushistoria (Matti Enbuske)

Matti Enbuske, Vanhan Lapin valtamailla. Asutus ja maankäyttö Kemin Lapin ja Enontekiön alueella 1500-luvulta 1900-luvun alkuun (2008) 3 op; 

Mauno Hiltunen. Norjan ja Norlannin välissä. Enontekiö 1550–1808. Asukkaat, elinkeinot ja maan-hallinta (2007) 2 op; 

Jouko Vahtola, Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty. Nimistötieteellinen ja historiallinen tutkimus (1980). 2 op;

Inari – Aanar. Inarin historia jääkaudesta nykypäivään (2003), asutushistorian osuudet 2 op; 

Margins to Mainstream. The Brave New World of Borderlands History. The Journal of American History. Vol. 98 Issue 2. Sebtember 2100. (sivut 334-454) (luettavissa sähköisessä muodossa) 3 op; 

Rintamalta raiviolle: sodanjälkeinen asutustoiminta 50 vuotta. Toim. Erkki Laitinen (1995) 2 op 

 

 

Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot (700329S)

Lähialueiden ympäristöhistoria II 5 op (Esa Ruuskanen)

John McCannon, 2012. History of the Arctic: Nature, Exploration and Exploitation. Reaktion Books.

Karen Oslund, 2013. Iceland Imagined: Nature, Culture, and Storytelling in the North Atlantic. University of Washington Press.

 

Globaali ympäristöhistoria II 5 op (Esa Ruuskanen)

James McCann, 2007. Maize and Grace: Africa’s Encounter with a New World Crop, 1500–2000. Harvard University Press.

Robert R. Marks, 2006. The Origins of the Modern World: A Global and Ecological Narrative from the Fifteenth to the Twenty-first Century. Rowman & Littlefield. 

 

10 op Sukupuolihistoria , Tentaattorit Tiina Kinnunen ja Seija Jalagin 

Erikseen sovittava kirjallisuus 

 

Historiankirjoituksen klassikot 10 op (Tiina Kinnunen)

5 op Historiankirjoituksen klassikot, suomalainen tutkimus

Valitse yksi seuraavista:

Jutikkala, Eino: Suomen talonpojan historia

Suolahti, Gunnar: Suomen papisto 1600- ja 1700-luvuilla 

Wirilander, Kaarlo: Herrasväkeä: Suomen säätyläistö 1721–1870 (1974)

SEKÄ

Valitse yksi seuraavista:

Alapuro, Risto: Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890–1933 (1994) 

Heikkinen, Antero: Kirveskansa elämää: ihmiskohtaloita Kuhmon erämaissa 1800-luvun alussa (1988) tai Kirveskansa ja kansakunta: elämän rakennusta Kuhmossa 1800-luvun jälkipuolella (2000)

Sulkunen, Irma: Liisa Eerikintytär ja hurmosliikkeet 1700-1800-luvulla (1999) ja Mandi Granfelt ja kutsumusten ristiriita (1995) ja Naisen kutsumus. Miina Sillanpää ja sukupuolten maailmojen erkaantuminen (1989)

 

Historiankirjoituksen klassikot, kansainvälinen tutkimus 5 op (Tiina Kinnunen) 

Seuraavat kolme teosta:

Davis, Natalie Zemon: Kolme naista: kolme elämää 1600-luvulla (1997) 

Huizinga, Johan: Keskiajan syksy (1989)

Thompson E.P.: Herrojen valta ja rahvaan kulttuuri: valta, kulttuuri  ja perinnäistavat 1700- ja 1800-lukujen Englannissa

TAI 

yksi seuraavista teoksista:

Braudel, Fernand: Civization and capitalism 15th-18th century. Vol 1 tai vol 2 tai vol 3 

 

Sodan sosiaali- ja kulttuurihistoria 10 op (Tiina Kinnunen)

5 op Suomi 1900-luvun sodissa

Kinnunen, Tiina & Kivimäki, Ville (ed.): Finland in World War II. History, Memory, Interpretations (2012)

Tepora, Tuomas & Roselius, Aapo (ed.): The Finnish Civil War. History, Memory, Legacy (2014)

5 op Sota ja sukupuoli 1900-luvulla

Hagemann, Karen (ed.) Home/front: The military, war, and gender in twentieth-century Germany (2002) (e-kirja)

Ahlbäck, Anders: Manhood and the Making of the Military. Conscription, Military Service and Masculinity in Finland, 1917–39 (2014) 

 

Ruokahistoria 5 op (Ritva Kylli)

Scholliers, P. & Claflin, K. W. (2012). Writing Food History: A Global Perspective (London, New York: Berg).

Ken Albala (ed.), Routledge International Handbook of Food Studies (London: Routledge).

 

Lähetystyön ja kehitysyhteistyön historia (Seija Jalagin)  

Etherington, Norman (ed.), Missions and Empire. Oxford University Press, Oxford 2007 (2 op) 

Walls, Andrew F., The Missionary Movement in Christian History. Studies in the Transmission of Faith. Orbis Books, Maryknoll, NY 2009 (2 op) 

Pöntinen, Mari & Helminen, Mikko (toim.), Oikeus uskoon, toivoon ja rakkauteen. Ihmisoikeudet ja kirkon missio. SLS, Helsinki 2005 (1 op) 

Luoto, Jari, Ulkopolitiikka ja ihmisoikeudet. Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan murroskausi 1985-1995. Gaudeamus, Helsinki 1997 (2 op)

Koponen et al. (toim.), Kehitysmaatutkimus: johdatus perusteisiin. Gaudeamus 2007 (2 op)

 

 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 25.11.2016