Opetusohjelma (teaching)

Historian opetus lukuvuonna 2020-2021

Huom. ks. tarkemmat tiedot yksittäisten kurssien aikatauluista https://opas.peppi.oulu.fi/fi/ohjelma/11887

 

Historian alustava opetusohjelma 2020–2021

HISTORIAN PERUSOPINNOT:

-700123P Korkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan 5 op, 08.09.2020 - 15.10.2020, tiistaisin klo 10–12 ja torstaisin klo 14–16 etäopetuksena (tutkijatohtori Marika Rauhala, yliopistonlehtorit Matti Enbuske & Ritva Kylli; vastuuopettaja Matti Enbuske)

-700124P Uusin aika, 5 op (kirjatentti, vastuuopettaja yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen), tenttiminen sähköpostitenttinä

-700125P Aatteiden ja oppien historia 5 op, 05.01.2021 - 03.03.2021 (tieteiden ja aatteiden historia, vastuuopettaja yliopistonlehtori Maija Kallinen)

-700126P Orientaatio historiantutkimukseen 5 op, 30.09.2020 - 30.10.2020, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo 8–10 etäopetuksena (vastuuopettaja professori Tiina Kinnunen, syyslukukausi 2020)

-700127P Johdatus tutkimusmenetelmiin 5 op, 07.09.2020 - 10.02.2021 (osiot: Perehtyminen uusimpaan tutkimukseen sl 2020 & Tutkimusmenetelmien perusteet kl 2021), kevätlukukauden ensimmäinen opetuskerta ke 20.01.2021 klo 10-12 (vastuuopettaja Henry Oinas-Kukkonen)

 

HISTORIAN AINEOPINNOT:

-700333P Tutkimusmenetelmät 5 op, 31.08.2020 - 26.04.2021, HIKUVIEn yhteiset menetelmäluennot (2 op) + pääaineen oma osio (3 op). HIKUVIE-luennot (mm. yliopistonlehtori Markku Hokkanen, opintojakson vastuuopettaja) ti 01.09. - 10.11. klo 12 - 14. Historian luennot (FT Matti Mäntylä) ma 31.08. - 28.09. klo 12 - 14. Harjoitusryhmät (Seija Jalagin, Matti Mäntylä ja Antti Lepistö) 12.10. - 15.12. Kirjaston tiedonhankintaosuus (Seija Kulmala & Anna-Liisa Kärnä) 16.09. - 15.10.

 

-700320A Tilastolliset menetelmät ja Arkistojen käyttö 5 op, 07.09.2020 - 25.11.2020, ensimmäinen opetuskerta ma 07.09.2020 10–12 (vastuuopettaja yliopistonlehtori Matti Salo)

 

-700321A Arktinen historia, 5 op (kirjatentti, vastuuopettaja yliopistonlehtori Matti Salo)

*mahdollista suorittaa myös Moodlessa Arktinen ympäristöhistoria -verkkokurssilla (koodi 687814P, lisätietoja antaa yliopistonlehtori Ritva Kylli)

 

-700322A Kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus, etäluento ja kirjallisuus, 5 op: vastuuopettaja yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen. Vieraileva opettaja FT Matti Mäntylä, 31.08.2020 - 09.09.2020, ensimmäinen etäluentokerta ma 31.08.2020 10:15-12:00. (Korvaavuudet myös syventäviin opintoihin: Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot.)

 

-700322A Kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus, 5 op: 2020-luvun eurooppalaisuuden arvot ja niiden historia: demokratia, ihmisoikeudet, tasa-arvo ja vähemmistöjen oikeudet, useita opettajia, kurssin vastuuopettaja yliopistonlehtori Seija Jalagin, 12.04.2021 - 05.05.2021. (Korvaavuudet myös syventäviin opintoihin: Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot.)

 

-700323A Ympäristö ja terveys 5 op (kirjatentti, vastuuopettaja yliopistotutkija Esa Ruuskanen)

*mahdollista suorittaa myös professori Heini Hakosalon kurssilla The history of pandemics and major epidemics 27.10.2020 - 10.12.2020, koodi 700155A

 

-700324A Historian painoalat ja kansainväliset opinnot: Talvisodan kolme vuotta: keväästä 1938 kesään 1941 5 op, 15.03.2021 - 22.04.2021, yliopistonlehtori Matti Enbuske. (Korvaavuudet myös syventäviin opintoihin: Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot.)

 

-Keväällä 2021 (4. periodi, 22.03.2021 - 24.05.2021) tulossa kulttuuriantropologian ja historian yhteinen kolonialismin tutkimuksen kurssi (yliopistonlehtori Sami Lakomäki & Markku Hokkanen), 5 op, historian korvaavuuksia 700324A, 700322A, 700329S, 700330S ja 700336S. Kurssin koodi 687250A. Ks. lisätietoja.

 

-700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op, yliopistonlehtori Ritva Kylli, Moodle-verkkokurssi (suoritettavissa oman aikataulun mukaan milloin tahansa, alkaen 1.9.2020)

 

-Harjoituskurssi Oulun historiaa 1920- ja 1930-luvuilla, 5 op, 13.1.-17.3.2021, professori Tiina Kinnunen. (Korvaavuuksia: 700324A, 700329S, 700330S, 700336S.) HUOM. KURSSI SIIRTYY SYKSYYN 2021!

 

-Teollisuushistoria ja kulttuuriperintö, 5 op, yliopistotutkija Tiina Äikäs ja yliopistonlehtori Ritva Kylli. Kurssin voi suorittaa Moodlessa oman aikataulun mukaan toukokuun 2021 loppuun mennessä. Kurssin koodi WebOodissa 687374A. Historian korvaavuuksia: 700324A, 700329S, 700330S, 700336S.

 

-700423A Kandidaattiseminaari, 10 op, 28.10.2020 - 27.05.2021 (yliopistonlehtorit Markku Hokkanen, Seija Jalagin, Matti Salo)

 

HISTORIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT:

-700326S Historiantutkimus nyt, 5 op, yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen, professori Tiina Kinnunen ym. opettajia, 26.01.2021 - 25.02.2021

-706026S Historianfilosofia ja historiankirjoituksen historia, 5 op, kirjatentti (vastuuopettaja professori Tiina Kinnunen)

-700336S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot I, 10 op (ks. korvaavat luennot edellä)

-700338S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot II, 10 op (HISTORIA FM)

-700331S Historia ja työelämä (työharjoittelu tai muita suoritustapoja, vastuuopettaja yliopistonlehtori Ritva Kylli)

-700430S, Historian maisteriseminaari, 10 op, professorit Kari Alenius ja Tiina Kinnunen, aloitusistunto 2.9.2020 klo 12.15

 

Huom. Tieteiden ja aatteiden historian luentosarjoja voi myös käyttää korvaamaan historian opintojaksoja 700324A ja 700329S, 700330S, 700336S ja 700338S.

Muista ilmoittautua kursseille WebOodissa!

 

VALTAKUNNALLINEN VERKKO-OPETUS

Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen syyslukukauden 2020 tarjonta:

Oulun yliopiston historian sekä tieteiden ja aatteiden historian pääaineopiskelijoille on tarjolla seuraavat verkkokurssit:

Aistien historiaa 5 op

Identities in European History 5 op

Kulkutautien historiaa 5 op

Ruokahistoriaa kautta aikain 5 op

Venäjän demokraattinen kehitys 1953-2000: "suojasäästä" oligarkismiin 5 op

Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen kevätlukukauden 2021 tarjonta:

  • Identities in European History 5 op
  • Matkailua ajassa – matkailun historialliset ja kulttuuriset ulottuvuudet 5 op
  • Matkakirjallisuus kulttuurihistorian lähteenä 5 op
  • Modernien sotien materiaalinen kulttuuriperintö 5 op
  • Ruokahistoriaa kautta aikain 5 op
  • Suomalaiset tsaarin Venäjällä: etnisyys, kulttuuri ja yhteisöllisyys 5 op
  • Ylellisyyden historia 5 op

Kevätlukukauden 2021 ilmoittautuminen alkaa 7.12.2020 ja päättyy 11.1.2021 klo 23.59. Kaikki kurssit korvaavat jonkin seuraavista historian oppiaineessa: 700324A, 700329S, 700330S, 700336S, 700338S  tai sopimuksen mukaan.  Verkkokurssit on tarkoitettu ainoastaan historian sekä tieteiden ja aatteiden historian pääaineopiskelijoille. Kunkin verkkokurssin suoritusoikeus Oulussa näkyy ao. kurssin yhteydessä. Kursseille hyväksyntä tapahtuu ilmoittautumisen jälkeen.

Viimeksi päivitetty: 16.12.2020