Opetusohjelma (teaching)

Historian opetus keväällä 2019

Ilmoittautuminen Weboodissa.
Luentoajat ja -paikat Weboodissa ja Tuudossa.

HISTORIAN PERUSOPINNOT

700125P Aatteiden ja oppien historia (5op), yliopistonlehtori Maija Kallinen, luento 30h 8.1.-27.2.19.

HISTORIAN AINEOPINNOT

700322A Afrikka ja Eurooppa: kohtaamiset, kolonialismi ja vuorovaikutus (5 op), yliopistonlehtori Markku Hokkanen, luento 26h + harjoitukset 20h, 19.2.-9.5.19 (Korvaa myös: 700324A)

700323A Globaali ympäristöhistoria (5 op), dosentti Esa Ruuskanen, Luennot (16 h), luentopäiväkirja sekä luentoihin ja annettuun materiaaliin perustuvat pakolliset verkkotehtävät, 11.3.-5.4.19. (Korvaa myös: 700324A)

700324A Pakolaisuus kokemuksena ja tutkimuskohteena (5 op), yliopistonlehtori Seija Jalagin, luennot 10 h + harjoitukset 18h, 18.3.19-2.5.19. (Korvaa myös: 700324A)

700324A Ruotsalainen kansankoti 1900-luvulla – lähes ideaaliyhteiskunta eller? (5 op), yliopistonlehtori Matti Enbuske, luennot 15 h + harjoitukset. 4. periodi (opetusajat ilmoitetaan myöhemmin).

700423A Kandidaattiseminaari, yliopistonlehtorit Seija Jalagin, Markku Hokkanen ja Matti Salo

 • Matti Salon ryhmä, 17.1. lähtien to klo 12–14
 • Seija Jalaginin ryhmä, 23.1. lähtien ke klo 12–14
 • Markku Hokkasen ryhmä, 17.1. lähtien to klo 10–12
 • yhteinen luento: ke 27.2.19 klo 12–14 PR119

Korvaa historian aineopinnoissa: 700325A tai 700324A (5op), Weboodin tunniste: 700129A Johdanto aate- ja oppihistoriaan, professori Petteri Pietikäinen, luento 24 t., 7.1.–14.2.

Korvaa historian aineopinnoissa: 700324A tai 700325A (5op), Weboodin tunniste: 700153A Yhdysvaltain aatehistoria 1945–2001, professori Petteri Pietikäinen ja Antti Lepistö, luento 18 t., 6.5.–15.5.

Korvaa historian aineopinnoissa: 700325A, 700324A, 700329S tai 700330S (5op), Weboodin tunniste: 700156A Itsemurhan historia, FT Mikko Myllykangas, luento 20 t., 8.1.–12.2.

Korvaa historian aineopinnoissa: 700325A tai 700324A (5op), Weboodin tunniste: 700158A Yliopistojen ja akatemioiden historia, yliopistonlehtorit Maija Kallinen, Erkki Urpilainen ja Matti Salo, luento 24 t., 12.3.–18.4.

HISTORIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT

700332P Digitaaliset ihmistieteet, yliopistonlehtori Ritva Kylli + vaihtuvia luennoitsijoita, luennot (18h, vaihtuvia luennoitsijoita, 7.1.-4.2.) + oppimispäiväkirja + harjoitusryhmissä tehdyt harjoitustyöt ja niiden esittely (10h, 11.-26.2.).

700326S Historiantutkimus nyt (5op), Weboodin tunniste 700162S Historiantutkimus nyt, yliopistonlehtori Heini Hakosalo + vaihtuvia luennoitsijoita, luento 30h, 11.3.–29.4.

700430S Historian maisteriseminaari, professori Kari Alenius ja professori Tiina Kinnunen. Seminaarien yhteinen avausistunto tiistaina 8.1.2019 klo 14.15 alkaen salissa AT117. Paikalla ovat molemmat maisteriseminaarin vastuuopettajat. Istunnot keskiviikkoisin klo 12–16 M203. Yksittäisistä kokoontumiskerroista ilmoitetaan erikseen.

VERKKO-OPETUS

Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen kevätlukukauden 2019 opetustarjonnassa on historian ja tieteiden ja aatteiden historian pääaineopiskelijoille tarjolla seuraavat kurssit:

 •  Glorifioinnista kritisointiin: Imperialismia ja kolonialismia valkokankaalla 5 op
 •  Identities in European History 5 op
 •  Kirjahistorian tutkimuksen perusteet 5 op
 •  Liikenteen kulttuurihistoriaa 5 op
 •  Matkakirjallisuus kulttuurihistorian lähteenä 5 op
 •  Modernien sotien materiaalinen kulttuuriperintö 5 op
 •  Suomalaiset tsaarin Venäjällä: etnisyys, kulttuuri ja yhteisöllisyys 5 op

Tarkemmat kurssikuvaukset ja aikataulut löytyvät Humanistisen verkko-opetuksen sivuilta.

Kevätlukukauden 2019 verkkokursseille ilmoittautuminen on jo käynnissä ja päättyy 12.1.2019.

Kurssit on suoritettava 5 op:n laajuisina.

Kaikki kurssit korvaavat historian pääaineessa jonkin seuraavista: 700324 (Historian painoalat ja kansainväliset opinnot), 700329S (Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot I), 700330S (Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot II). Lisäksi korvaavuuksista voi erikseen sopia historian pääaineessa

Avoimia paikkoja on rajallinen määrä. Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, karsinta suoritetaan opintopistemäärän perusteella siten, että pidemmälle ehtineillä opiskelijoilla on etusija. Kurssi-ilmoittautuminen on sitova!

VANHAT OPETUSOHJELMAT

Historian vanhat opetusohjelmat syksylle 2018 ja lukuvuodelle 2017-2018, ks. alla:

Viimeksi päivitetty: 18.12.2018