Opetusohjelma (teaching)

Historian opetus syksyllä 2019

Ilmoittautuminen Weboodissa.
Luentoajat ja -paikat Weboodissa ja Tuudossa.

HISTORIAN PERUSOPINNOT

700123P Korkeakulttuureista uuteen aikaan, (5 op), tuntiopettaja Marika Rauhala, luento 20 t. + kirjallinen tehtävä, 10.9.–15.10.

Korvaa: 700123P

700124P Uusin aika, (5 op), yliopistonlehtori Daniel Blackie, luento 18 t., 28.10.–25.11.

Korvaa: 700124P

700126P Orientaatio historiantutkimukseen, (5 op), professori Tiina Kinnunen, luento 24 t., 1.10.–31.10.

Korvaa: 700126P

700127P Perehtyminen uusimpaan tutkimukseen, (5 op), yliopistonlehtorit Henry Oinas-Kukkonen & Erkki Urpilainen

Aloitusistunto ja informaatiotilaisuus, ma 9.9.

Harjoitusryhmät:

 • Ryhmä 1 (Henry Oinas-Kukkonen) 11.11.–25.11.
 • Ryhmä 2 (Henry Oinas-Kukkonen) 12.11.–26.11.
 • Ryhmä 3 (Erkki Urpilainen) 18.11.–2.12.
 • Ryhmä 4 (Erkki Urpilainen) 13.11.–27.11.

Korvaa: 700127P

HISTORIAN AINEOPINNOT

700333P Tutkimusmenetelmät, yliopistonlehtori Markku Hokkanen. Luennot: hikuvie-opintojen yhteinen osuus 20 t + historian osuus 8–10 t + harjoitukset pienryhmissä

- Hikuvie-luennot: 3.9.–12.11. 

- Historian luento-osuus: 9.9.–7.10. 

- Historian harjoitusryhmä 1 (Matti Mäntylä): 14.10., 16.10., 26.11.–17.12.

- Historian harjoitusryhmä 2 (Markku Hokkanen): 14.10., 16.10., 26.11.–17.12. 

- Historian harjoitusryhmä 3 (Eve Hyrkäs) 14.10., 16.10, 27.11.–18.12.

Korvaa: 700333P 5 op (yhdessä Tiedonhankintakurssin 700128A kanssa)

HUOM! Kurssi on pakollinen 2. vuoden historian pääaineopiskelijoille ja edellyttää Orientaatio historiantutkimukseen ja Menetelmien perusteista soveltamiseen -kurssien suorittamista.

700128A Tiedonhankintakurssi (historia), 1 op, informaatikko Seija Kulmala. Ilmoittautuminen WebOodissa 16.9. mennessä toiseen seuraavista ryhmistä:

 • Ryhmä 1: 19.9.–17.10. 
 • Ryhmä 2: 18.9.–16.10. 

Korvaa: yhdessä Tutkimusmenetelmät-kurssin kanssa 700333P (5 op)

700320A Tilastolliset menetelmät, (5 op), yliopistonlehtori Matti Salo, luento ja harjoitukset 24 h + tentti, 9.9.–7.10.

Korvaa: 700320A (yhdessä Arkistojen käyttö ja arkistolähteet -kurssin kanssa 5 op)

700320A Arkistojen käyttö ja arkistolähteet (yhdessä Tilastolliset menetelmät -kurssin kanssa 5 op), yliopistonlehtori Matti Salo, luento 12 t. + harjoitukset.

Luennot: 28.10.–13.11.

Harjoitukset:

 • Ryhmä 1 ti 12.11.–26.11. 
 • Ryhmä 2 ke 13.11.–27.11. 
 • Ryhmä 3 to 14.11.–28.11. 

Lisäksi vierailut Kansallisarkiston Oulun toimipaikassa (Oulun maakunta-arkistossa) myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Korvaa: 700320A (yhdessä tilastolliset menetelmät -kurssin kanssa 5 op)

700321A Transport, Communications Infrastructure and Economic Activity in the Arctic: Past, Present and Future, (5 op), yliopistonlehtori Ritva Kylli, luento 16 t., 26.11.–19.12.

Korvaa: 700321A (5 op)

700322A Japanilaisen naisen historia, (5 op), professori Seija Jalagin, luennot ja lukupiiri (2 op) + verkko-opiskelu (1 op) + essee (2 op)

 • orientaatioluennot: 4.11., 5.11. ja 6.11. 
 • lukupiiri (12 t.) 18.–20.11. ja 25.–27.11.

Korvaa: 700322A (5 op) tai 700324A (5 op) tai 700330S (5 op) tai sopimuksen mukaan

700423A Kandidaattiseminaari, yliopistonlehtorit Daniel Blackie, Markku Hokkanen ja Matti Salo, yhteinen aloitusistunto ke 6.11.

 • Matti Salon ryhmä, 31.10. ja 14.11. 
 • Daniel Blackien ryhmä, 30.10. ja 13.11. 
 • Markku Hokkasen ryhmä, 31.10. ja 14.11. 

Korvaa: 700423A

Tieteiden ja aatteiden historian kurssien korvaavuudet historian aineopinnoissa: 

Korvaa historian aineopinnoissa: 700324A tai 700325A (5op), Weboodin tunniste: 700156A Rikos, sairaus, oikeus: kriminologian ja oikeuspsykiatrian historiaa, Janne Kivivuori & professori Petteri Pietikäinen & FT Katariina Parhi, 30.9.–9.10.

Korvaa historian aineopinnoissa: 700324A tai 700325A (5op), Weboodin tunniste: 700150A Antiikin ja keskiajan tieteen historia, yliopistonlehtori Maija Kallinen, 18.9.–18.10. 

Korvaa historian aineopinnoissa: 700324A tai 700325A (5op), Weboodin tunniste: 700166S Juche, yliopistonlehtori Erkki Urpilainen, 28.10.–4.12.

Korvaa historian aineopinnoissa: 700324A tai 700325A (5op), Weboodin tunniste: 700157A Uskonnollisten aatteiden historia, yliopistonlehtori Maija Kallinen, 29.10.–10.12.

Korvaa historian aineopinnoissa: 700324A tai 700325A (5op), Weboodin tunniste: 700155A Tuberkuloosi Suomessa, 1750–2000, yliopistotutkija Heini Hakosalo, 28.10.–9.12. 

HISTORIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT

700326S Historiantutkimus nyt. Luentokurssin voi korvata osallistumalla Historiantutkimuksen päiville 24.10.–26.10. Ks. tarkemmat ohjeet WebOodista. HUOM. Keväällä 2020 ei järjestetä erillistä Historiantutkimus nyt -kurssia.

700430S, Historian maisteriseminaari, professori Seija Jalagin ja professori Tiina Kinnunen

 • Yleisen historian ryhmä (Jalagin): 4.9. alkaen joka toinen viikko 
 • Suomen historian ryhmä (Kinnunen): 11.9. alkaen joka toinen viikko 

Korvaa: 700430S

VERKKO-OPETUS

Pääaineen opintojaksoja on mahdollista suorittaa myös valtakunnallisen verkko-opetuksen kursseilla. Tarjolla olevat kurssit löytyvät osoitteesta: https://verkko-opetus.utu.fi/semester/display/44/

Kurssit on suoritettava 5 op:n laajuisina. Ilmoittautuminen kursseille päättyy 23.9.2019.

Kaikki kurssit korvaavat historian pääaineessa jonkin seuraavista: 700324A (Historian painoalat ja kansainväliset opinnot), 700329S (Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot I), 700330S (Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot II). Lisäksi korvaavuuksista voi erikseen sopia historian pääaineessa.

Tieteiden ja aatteiden historian pääaineessa korvaavuudet sopimuksen mukaan.

Avoimia paikkoja on rajallinen määrä. Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, karsinta suoritetaan opintopistemäärän perusteella siten, että pidemmälle ehtineillä opiskelijoilla on etusija. Kurssi-ilmoittautuminen on sitova!

VANHAT OPETUSOHJELMAT

Historian vanhat opetusohjelmat v. 2018, ks. alla:

Viimeksi päivitetty: 5.9.2019