Esa Ruuskanen: Julkaisut ja tutkimusprojektit

Tutkimus ja opetus

 • Suoluonnon hyötykäytön ja suojelun historia Pohjoismaissa, Brittein saarilla ja Alankomaissa, 1750–2010
 • Ydinvoima- ja ydinjätepolitiikka Suomessa, Japanissa, Ruotsissa ja Saksan liittotasavallassa, 1955–2011
 • Vaihtoehtoisten energialähteiden määritelmät ja tulkinnat pitkällä aikavälillä; energia- ja ympäristöregulaation kulttuuriset erot ja lähentymiskehitys EU15-maissa
 • Tietämyksen siirto, tietämyksen jalostuminen ja innovaatiot historiallisina prosesseina; laskennallisten tieteiden yhteiskunnalliset heijastusvaikutukset; tieteen ja politiikan vuorovaikutus

 

Tutkimushankkeet:

 • Soiden hyötykäytön ja suojelun historia, 1750–2010 (Post Doc-tutkimus, verrokkimaina Suomi, Ruotsi, Norja, Irlanti, Iso-Britannia ja Alankomaat)
 • The Energy Challenge and How to Deal With It? Post-war Japan and Finland in Comparison (together with Associate Professor Park Seung-Joon, Kwansei Gakuin University, Osaka)
 • Energian kulutuksen, tuotannon ja sääntelyn murros 1960–2010. Osana Suomi teollistumisen jälkeen –kirjahanketta (HY, TY, JY ja OY)

 

Julkaisut

 • The Evolution of Scientific Computing and Its Impacts on Innovations: A Case Study of the Developments in the Jyväskylä Region, 1960-2010. Jyväskylä: University of Jyväskylä, Faculty of Information technology and Agora Center, 2011.
 • Tieteen kolmas menetelmä: Tieteellisen laskennan kehityshistoria ja innovaatiot Jyväskylän seudulla. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, IT-tiedekunta ja Agora Center, 2011.
 • Esa Ruuskanen & Teppo Ylitalo. Lapuan historia III: Jälleenrakennuskaudesta EU-ajan alkuun. Lapua: Lapuan kaupunki ja Lapuan ev.-lut. seurakunta, 2010.
 • Suosta voimaa ja lämpöä: Turve Suomen energiapolitiikassa 1940–2010. With English Summaries.  Jyväskylä: Vapo Oy, 2010.
 • Esa Ruuskanen & Jari Ojala. The co-evolution of energy policies and the manufacturing industries: Experiences in the Nordic countries from the 1960s to the present day. In: Reinhard Haas, Christian Redl, Hans Auer ja Marion Glatz (eds.): Energy, Policies and Technologies for Sustainable Economies. Executive Summaries of the 10th IAEE European Conference 2009 in Vienna. Cleveland, OH: International Association for Energy Economics, 2009.
 • A Very Depended Industry: The Role Played by Regulation, Deregulation and Reregulation in the Finnish Peat Industry. Energy Challenges in Northern Europe: PAN-European Institute 20th Anniversary Conference. Conference Papers. Turku: PAN-European Institute & Turku School of Economics, 2008.
 • Viholliskuviin ja viranomaisiin vetoamalla vaiennetut työväentalot. Jyväskylä Studies in Humanities 63. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2006.
 • Bovalliusten perintö: S. ja A. Bovalliuksen säätiö 1905–2005. Helsinki: Bovallius säätiö ja Opetushallitus, 2005.
 • Kyläkassoista miljardipankiksi: Alajärven Osuuspankki 1913–2003. Alajärvi: Alajärven Osuuspankki, 2004.

Viimeksi päivitetty: 30.10.2012