Lähdeaineistot

Historian-aineiden lähdeaineistot

Mikrofilmatut ja digitoidut kokoelmat

Historiatietillä on laaja mikrofilmattujen ja digitoitujen aineistojen kokoelma, joka on luetteloitu neljään pääryhmään (ks. liitteet sivun alareunassa):

1. Asiakirja-aineisto (pdf)
2. Julkaistut monografiat (lähteitä, tutkimusta) (pdf)
3. Lehdet (pdf)
4. Kartat (pdf)
5. Digitaaliset lähteet (pdf)

Ohjeita käyttäjälle tässä

Lisätietoja:
Seija Jalagin
email: seija.jalagin (at) oulu.fi

Aate- ja oppihistoria

Landmarks of Science on mikrofilmille ja mikrokorteille tallennettu lähdekokonaisuus, joka sisältää useita tuhansia länsimaisen tieteen merkkiteoksia eri aikakausilta ja eri tieteenaloilta. Kokoelma tarjoaa Suomen oloissa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua oman tieteenalansa tai muiden tieteenalojen historian keskeisiin teoksiin - myös sellaisiin, joita ikänsä tai harvinaisuutensa vuoksi olisi muuten käytännöllisesti katsoen mahdotonta saada käsiinsä Oulussa.

Landmarks of Science on sijoitettu historian laitokselle, josta löytyvät myös tekstien lukemiseen tarvittavat lukulaitteet. Aineiston käytössä opastaa:

Erkki Urpilainen
email: erkki.urpilainen (at) oulu.fi

Suomen ja Skandinavian historia

Suomen ja Skandinavian historian alalta on täydellinen Suomen valtiopäiväasiakirjojen kokoelma aina säätyvaltiopäivien ajalta tähän päivään. Lisäksi kopioituina CD-ROM-muotoon löytyvät Tukholman Riksarkivetista Lapin maakirjat vuosilta 1709-1809.

Yleinen historia

Yleisen historian alalta on sekä painettuja että mikrofilmattuja lähdesarjoja. Painetut lähdesarjat on sijoitettu Pegasus-kirjastoon ja ne ovat sieltä pääosin lainattavissa. Mikrofilmatut aineistot ovat historiatieteiden kokoelmahuoneessa (ks. yllä).

LÄHDESARJAT

Lisätietoja kokoelmista:

Seija Jalagin
seija.jalagin (at) oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 13.1.2015