Lähdeaineistot

Historiatieteiden lähdeaineistot

 
Mikrofilmatut kokoelmat

Historiatieteillä on laaja mikrofilmattujen aineistojen kokoelma, jotka on sijoitettu yliopiston Pegasus-kirjastoon. Asiakaspalvelu opastaa niiden käyttöön. Aineistoja ei lainata vaan niitä voi lukea kirjaston tiloissa.

Sisältö on luetteloitu neljään pääryhmään (liitteet myös sivun alareunassa):

1. Asiakirja-aineisto (pdf)
2. Julkaistut monografiat (lähteitä, tutkimusta) (pdf)
3. Lehdet (pdf)
4. Kartat (pdf)

Ks. Ohjeita käyttäjälle

Tieteiden ja aatteiden historia

Landmarks of Science on mikrofilmille ja mikrokorteille tallennettu lähdekokonaisuus, joka sisältää useita tuhansia länsimaisen tieteen merkkiteoksia eri aikakausilta ja eri tieteenaloilta. Kokoelma tarjoaa Suomen oloissa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua oman tieteenalansa tai muiden tieteenalojen historian keskeisiin teoksiin - myös sellaisiin, joita ikänsä tai harvinaisuutensa vuoksi olisi muuten käytännöllisesti katsoen mahdotonta saada käsiinsä Oulussa.

Landmarks of Science on sijoitettu yliopiston Pegasus-kirjastoon, josta löytyvät myös tekstien lukemiseen tarvittavat lukulaitteet. Tietokanta hakujen tekemiseen löytyy OULA-Finnasta. Lisätietoja kokoelmasta voi kysyä:

Erkki Urpilainen
email: erkki.urpilainen (at) oulu.fi

Suomen ja Skandinavian historia

Suomen ja Skandinavian historian alalta on täydellinen Suomen valtiopäiväasiakirjojen kokoelma aina säätyvaltiopäivien ajalta tähän päivään. Lisäksi kopioituina CD-ROM-muotoon löytyvät Tukholman Riksarkivetista Lapin maakirjat vuosilta 1709-1809.

Yleinen historia

Yleisen historian alalta on sekä painettuja että mikrofilmattuja lähdesarjoja, jotka on kaikki sijoitettu Pegasus-kirjastoon.

LÄHDESARJAT

Lisätietoja kokoelmista:

Seija Jalagin, yliopistonlehtori, Historia
seija.jalagin (at) oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 8.8.2019