University of Oulu, 2016

Tenttikäytännöt

Humanistisen tiedekunnan tenttikäytännöt uudistuvat. Käytössä on kolme tenttimisvaihtoehtoa: 1) luentotentit, 2) yleiset tenttipäivät, ja 3) sähköiset examinarium-tentit. Opiskelijoita kannustetaan siirtymään jatkossa aiempaa enemmän sähköiseen tenttiin. Examinarium-tentissä voit valita joustavasti sinulle sopivan tenttimisajankohdan. Lukuvuoden 2018–2019 ajan examinarium-tentit ja yleiset tenttipäivät ovat käytössä vaihtoehtoisina tenttimuotoina. Voit siis valita kirjatentin suoritustavaksi kumman tahansa. Luentokurssit tentitään edelleen pääsääntöisesti luentosarjan viimeisellä kerralla järjestettävällä tentillä.

1. Luentotentit

Luentokurssien tentit järjestetään pääsääntöisesti kurssin viimeisellä luentokerralla. Luentotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Rästitentit järjestetään pääsääntöisesti luentosarjan lopputenttia seuraavina yleisinä tenttipäivinä (kaksi yleistä tenttipäivää kuukauden välein). Kurssista riippuen rästitentit voidaan järjestää myös examinarium-tenttinä. Näihin tentteihin tulee ilmoittautua. Opettaja tiedottaa opiskelijoita luentotentin ajankohdista ja mahdollisesta ilmoittautumismenettelystä opintojakson alussa.

 

2. Yleiset tentit

Humanistisen tiedekunnan yleiset tenttipäivät ovat keskiviikkoisin klo 16.15–19.15, ks. Humanistisen tiedekunnan yleiset tenttipäivät lv. 2018-2019. Tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa 7 päivää ennen tenttiä, ts. tenttiä edeltävän viikon tiistaihin klo 23.59 mennessä. Kunkin jakson tenttikirjallisuus löytyy opinto-oppaasta. Katso alla olevasta listasta, mitkä opintojaksot ovat milloinkin suoritettavissa tiedekuntatentteinä.

 

3.  Examinarium / Akvaariotentti

Opiskelija voi tehdä Exam-järjestelmän kautta varauksen sähköiseen tenttiin ja suorittaa joustavasti tenttejä kameravalvotussa akvaariotenttitilassa. Linnanmaan kampuksella käytettävissä on Examinarium (TL102) ja Kontinkankaalla tenttiakvaario Dentopolis Examinarium (H1090, Aapistie 3). Examinariumit ovat avoinna arkisin klo 8-20 (erityisjärjestelyissä klo 21.00 saakka) ja lauantaisin klo 8-17. 

Exam-järjestelmässä voit tehdä kahdenlaisia tenttejä:

a) Yleinen tentti:

Examin yleisten tenttien tapauksessa opettaja on avannut tentin Examiin tietyllä ajanjaksolla tentittäväksi. Ilmoittautuminen tenttiin tapahtuu Exam-järjestelmässä. Hae haluamasi tentti järjestelmästä. Sinun ei tarvetta ottaa yhteyttä opettajaan erikseen sähköpostitse. Syyslukukauden alkaessa vain osa tenteistä on suoritettavissa yleisinä exam-tentteinä, mutta kurssivalikoima kasvaa lukukauden aikana. Katso alla olevasta listasta, mitkä opintojaksot ovat tentittävissä Examin yleisinä tentteinä.

b) Henkilökohtainen tentti:

Merkittävä osa historian opintojaksoista sisältää runsaasti vaihtoehtoisia kirjapaketteja. Näillä opintojaksoilla opiskelijan tulee ottaa ensin yhteyttä opintojaksosta vastaavaan opettajaan ja sopia hänen kanssaan henkilökohtaisesti suoritettavasta kirjapaketista ja tenttiajankohdasta. Ehdota aikomaasi tenttiajankohtaa opettajalle sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä. Laita ehdotusviestin otsikoksi ”Ehdotus henkilökohtaiseksi tentiksi” ja itse viestiin allekkain seuraavat:

 • opintojakson koodi ja nimi
 • nimesi
 • opiskelijanumero
 • mitä kirjoja teoslistasta olet valinnut
 • ehdottamasi tenttiajankohta (esim. viikon jakso, jonka aikana aiot käydä tentissä)

Opettaja kuittaa ehdotuksen hyväksytyksi tai, mikäli ehdottomasi ajankohta ei sovi hänelle, ehdottaa sopivampaa. Kun tentti on luotu Examiin, saat siitä automaattisesti tiedon.

Huom! Varmista, että olet kirjautunut Exam-järjestelmään ainakin kerran ennen kuin ehdotat tenttiä opettajalle, sillä muuten tentin luominen ei onnistu.

Examiin kirjaudutaan osoitteessa: https://exam.oulu.fi
Suositeltava selain on Mozilla Firefox (ei Internet Explorer).

Lisätietoa ja ohjeita Examinarium-tenteistä, ks: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/akvaariotentit

Katso alla olevasta listasta, mitkä opintojaksot ovat tentittävissä Examin henkilökohtaisina tentteinä.

Kirjatenttien tenttimuodot

Opintojakso & vastuuopettaja

Tiedekunnan yleiset tenttipäivät

Examinarium-tenttimuoto

Perusopinnot

 

 

 • 700123P Korkeakulttuureista uuteen aikaan 5 op (Matti Enbuske, suositeltu opetusmuoto luentokurssi)

Kuukauden 1. yleinen tenttipäivä

Henkilökohtainen tentti

 • 700125P Aatteiden ja oppien historia 5 op (Maija Kallinen, suositeltu opetusmuoto luentokurssi)

Kuukauden 1. yleinen tenttipäivä

Henkilökohtainen tentti

 • 700124P Uusin aika 5 op (Henry Oinas-Kukkonen)

Kuukauden 2. yleinen tenttipäivä

Henkilökohtainen tentti; yleinen tentti tulossa

Aineopinnot

 

 

 • 700321A Arktinen historia 5 op (Matti Salo)

Kuukauden 1. yleinen tenttipäivä

Henkilökohtainen tentti; yleinen tentti tulossa

 • 700324A Historian painoalat ja kansainväliset opinnot 5 op (Kari Alenius & erikoiskurssien vastuuopettajat) 

Kuukauden 1. yleinen tenttipäivä

Henkilökohtainen tentti

 • 700322A Kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus 5 op (Henry Oinas-Kukkonen)

Kuukauden 2. yleinen tenttipäivä

 Henkilökohtainen tentti; yleinen tentti tulossa

 • 700323A Ympäristö ja terveys 5 op (Esa Ruuskanen)

Kuukauden 2. yleinen tenttipäivä

Yleinen tentti

Syventävät opinnot  

 

 

 • 700329S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot I 5 op (Kari Alenius & erikoiskurssien vastuuopettajat)

Kuukauden 1. yleinen tenttipäivä

Henkilökohtainen tentti

 • 700330S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot II 5 op (Kari Alenius & erikoiskurssien vastuuopettajat)

Kuukauden 2. yleinen tenttipäivä

Henkilökohtainen tentti

 • 706026S Historianfilosofia ja historiankirjoituksen historia 5 op (Tiina Kinnunen)

Kuukauden 2. yleinen tenttipäivä

Henkilökohtainen tentti

 

Lisätietoa

Lue lisätietoa tenteistä ja Examinariumista: http://www.oulu.fi/yliopisto/node/35201

Viimeksi päivitetty: 11.9.2018