Yhteiskuntaoppi (ja opettajan pedagogiset opinnot)

 

Yhteiskuntaoppi on kouluissa opetettava aine. Yleensä se liittyy ns. toisena opetettavana aineena useimmiten historian opettajan virkoihin. Opinnot on tarkoitettu historia-aineiden pääaineopiskelijoille, jotka ovat tulleet valituiksi aineenopettajakoulutukseen.

Historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajan opintoihin sisältyvä yhteiskuntaopin paketti uudistuu syksystä 2018 lähtien. Opinnot voi koostaa aiempaa laajemmalta kurssitarjottimelta. Valikoimaan on lisätty mm. viestinnän ja humanististen ympäristöopintojen kursseja. Uusi kurssivalikoima vastaa yhteiskuntaopin opetuksen muuttuviin tarpeisiin. Valtio-opin sijaan aineenopettajaksi opiskelevat voivat jatkossa suorittaa Lapin yliopiston tarjoaman politiikkatieteiden perusopintokokonaisuuden.

Aineenopettajakoulutuksen valitun historian tai aate- ja oppihistorian opiskelijan tulee suorittaa historian ja yhteiskuntaopin opettajan pätevyyteen seuraavat yhteiskunnallisten aineiden opinnot, yhteensä 60 op:

1. 1-2 perusopinnot seuraavista (suositus: 2)

2. 700740P Lakitiedon kurssi 5 op (pakollinen)

3. Muut opinnot 5 op tai 30 op (riippuen kohdan 1. valinnasta):

Alla olevalta listalta tulee valita joko yksi tai kuusi opintojaksoa.

Filosofia:

  • 700600P Johdatus filosofiaan 700600P, 5 op
  • 700618P Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 700618P, 5 op
  • 700624A Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa, 5 op

Humanistiset ympäristöopinnot:

  • 687813P Energia ja ympäristö, 5 op

Saamelainen kulttuuri:

  • 683374P Saamelainen nyky-yhteiskunta ja oikeudet, 5 op
  • 683507P Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt, 5 op

Viestintä:

  • 695100P Johdatus viestintään, 5 op

Nais- ja sukupuolentutkimus:

  • 417138P Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet, 5 op

Sosiologia:

  • aineopintotojakso/-jaksoja, jos opiskelija on suorittanut sosiologian perusopinnot

 

Jos opiskelija suorittaa yllä lueteltuja valinnaisia opintojaksoja yhteiskuntaoppia varten, hän ei voi enää käyttää samaa jaksoa ko. oppiaineen perus- tai aineopintokokonaisuuteen. Tällöin opiskelijan tulee sopia korvaava opintojakso oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

__________________________________________________________________

Opettajan pedagogiset opinnot

Pedagogisen pätevyyden tuottavat opettajan pedagogiset opinnot, joiden laajuus on 60 op, sisältyvät pääsääntöisesti osin kandidaatintutkintoon, osin maisterintutkintoon.

Ensimmäisen vaiheen opinnot 30 op suoritetaan kolmannen opiskeluvuoden kevätlukukaudella ja toisen vaiheen opinnot 30 op neljännen opiskeluvuoden syyslukukaudella.

Valinta aineenopettajankoulutukseen teh­dään soveltuvuuskokeen ja opintomenestyksen perusteella. Kokeeseen voi osallistua kaksi kertaa (koskee vuonna 2017 tai sen jälkeen aloittaneita). Ensimmäinen mahdollisuus on ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella ja toinen mahdollisuus toisen opiskeluvuoden syyslukukaudella. Soveltuvuuskokeesta voi saada 0–15 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä on kahdeksan. Parempi soveltuvuuskokeen pistemäärä jää voimaan.

Opintomenestys lasketaan kertomalla pääaineen perusopintojen tarkka keskiarvo kolmella. Perusopintojen tulee olla valmiina toisen opiskeluvuoden marraskuun loppuun mennessä. Jos perusopinnot eivät ole tuolloin valmiit, keskiarvo lasketaan suoritetuista perusopinnoista käyttämällä jakajana perusopintoihin vaadittavien opintojaksojen lukumäärää tai painotetussa laskennassa perusopintoihin vaadittavaa opintopistemäärää. Maksimipistemäärä on 15. Alin hyväksytty pistemäärä on kahdeksan. Jos perusopintokokonaisuus on suoritettu kokonaisuudessaan ennen opintojen aloittamista esimerkiksi toisessa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa, opintomenestys lasketaan näistä opinnoista.

Päätös valinnasta aineenopettajankoulutukseen tehdään toisen opiskeluvuoden syyslukukauden lopulla. Hakijoiden päätyessä tasapisteisiin hakijoiden järjestys ratkaistaan ensisijaisesti opintomenestyspisteiden ja toissijaisesti soveltuvuuskokeen perusteella.

Opiskelupaikan vastaanottaessaan opiskelija sitoutuu suorittamaan opinnot ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Pedagogisten opintojen ensimmäinen, 30 op:n laajuinen osa suoritetaan kolmannen opiskeluvuoden kevätlukukaudella. Opintojen aloittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vähintään 60 op:n opinnot opetettavassa pääaineessa ja sivuaineessa (jos sellainen on) vähintään 25 op:n opinnot. Opintojen tilanne tarkistetaan kolmannen opiskeluvuoden syyslukukauden lopulla. Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/ siviilipalvelus, raskaus) opiskelija voi lykätä opintojen aloittamista vuodella. Pedagogisten opintojen toinen osa (30 op) suoritetaan neljännen opiskeluvuoden syyslukukauden aikana. Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus) opiskelija voi lykätä opintojen aloittamista vuodella.

 

Viimeksi päivitetty: 4.10.2018