Historian tekeillä olevat jatkotutkimukset

Historia / History

Tekeillä olevat väitöskirjat (Oulun yliopiston tutkijakoulu UniOGSin jäsenet)
Doctoral dissertations in progress

(Päivitetty 7.12.2020)

Alajoki Sari
Säätyläinen elämäntapa pohjalaisessa talonpoikaisyhteisössä 1800-luvun alkupuolella

Anaja Markus
Suomen ja Viron maanpuolustusyhteydet 1990–2004

Aranne Hanna
Suomen suhteet Mantshukuohon 1932–1941

Gotter Rebekka
Roman Canon Law Collections of the late 11th and early 12th Century - Creating a Sense of Community through Canon Law

Heikkinen Antti
Adolf Hitlerin varhaisten ihmissuhteiden kuvaus historiografiassa

Heinänen Hannu
Pohjois-Suomen ja Vienan taloudelliset yhteydet autonomian aikana

Hyttinen Ilkka
Rooman ja Makedonian välisten poliittisten suhteiden kehittyminen 229–148 eKr

Hänninen Niko
Metsätyön ja puunhankinnan murros Suomessa 1945–1975

Iisakkila Eeva-Riikka
Kaupunki, linna ja yhteisö Ruotsin suurvallan rajaseudulla. Sosiaali- ja mikrohistorian näkökulmia hyödyntävä tutkimus Kajaanin kaupungin ja linnan muodostamasta yhteisöstä vuosina 1650–1680

Intonen Saara
Historical “us” and today’s “others” – Transition and recognition in refugee experience

Isoaho-Nousiainen Riikka
Oululaisten säätyläisnaisten elämäntapa autonomian ajan jälkipuoliskolla - elämänkokemukset, ajattelutavat ja toimijuus

Julku Maria
Pohjoiset vallan linnakkeet. Kruunun ja käskynhaltijoiden vallankäyttö Pohjanmaalla 1600-luvun alussa

Kangas Hannu-Pekka
Talvisota Espanjan lehdistössä

Komulainen Mikko
Viron vähemmistöt 1918–1940

Korhonen Jarmo
Yhdysvaltain Euroopan-politiikka 1939–41

Korhonen Outi
Hailuotolaisten suhde saari- ja meriympäristöönsä 1700- ja 1800-luvuilla

Koskamo Anne
Kemin Lapin saamelaisten kristillistyminen vuosina 1550–1747

Kurvinen Mia
Suomen ja Viron EU-talouspolitiikka maiden johtavien lehtien kuvaamana 2006–2010

Leiviskä Matti
Pohjanmaan synty – Asutus ja väestöliikkeet Etelä-Pohjanmaalla keskiajalta 1600-luvulle

Matela Anna
Apteekkien naisvaltaistuminen ja apteekkityön historia Suomessa 1900-luvulla

Mikkonen Juho
Kansainvälisen lehdistön antama kuva Kosovon kriisistä ja sen osapuolista vuosina 1998–1999

Natri Hannu
Moshav Jad Hahsmona -yhteisön historia

Oikarinen Kimmo
Kruununmetsätorpat Kainuussa

Partanen Joni
From Chernobyl to Fukushima: History of International Co-operation in Nuclear Safety and Radiation Studies 1986 - 2015

Pennanen Helena
Suomen saamelaisalueella elävien tyttöjen arjen rakentuminen, kotiseudun merkitykset ja pohjoiseen historiaan identifioituminen

Riekkinen Tanja
Edistystarinoista uhkakuviin: Sosiotekniset visiot öljystä Suomessa 1950 - 1973

Riepula Soili
Kostamus-projekti poliittisena kysymyksenä

Salminen Kari
Liikuntaideologisen keskustelun luoma haaste suomalaiselle urheilujärjestelmälle 1960-luvulta lähtien

Salo Sanna
Oikeistolehdistö porvariston ihanteiden ja ideologian vaalijana Italiassa vuosina 1950 - 1960

Seppänen Annariina
The Status of American Conservatism in the Rhetoric of the Republican Party Primary Election Debates, 2008 – 2016

Tikkala Marja-Riitta
Keisarillinen siviilihallinto antiikin Rooman satamakaupungeissa Ostiassa prinsipaatti- ja dominaattikaudella (n. 27 eaa–476 jaa)

Timonen Janne
Neuvostoliiton Kuolan alueen asevoiman näyttäytyminen suomalaisessa turvallisuuspoliittisessa diskurssissa 1946 - 1990

Tuomikoski Pekka
Päämajan tilannetiedotukset Suomen johtaville sotilashenkilöille ja niiden sisältämä propaganda

 

 

Last updated: 7.12.2020