Dissertations

Aho Jouko
Sieluun piirretty viiva. Psykologisia perinteitä suomenmielisestä sielutieteestä kokeelliseen kasvatusoppiin. 1993.

Buhr Manfred
Historische Vernunft. Zum Denk-Einsatz der klassischen deutschen Philosophie. 1992.

Fält Olavi K.
Eksotismista realismiin. Perinteinen Japanin-kuva 1930-luvun murroksessa. 1982.

Hakosalo Heini
On Speaking Terms: Scientific Boundary Work and the Discovery of Aphasia, 1861-1874. 2006.

Helminen Katri
Eläinlääkärikunnan puolesta taistellen. Rainer Stenius toimijana Suomen eläinlääketieteen kentällä vuosina 1918-1951. 2013.

Isaksson Pekka
Kumma kuvajainen. Rasismi rotututkimuksessa, rotuteorioiden saamelaiset ja suomalainen fyysinen antropologia. 2001.

Jokisalo Jouko
Vom Bockmisst zur geschichtsmässigen Kraft. Determinanten und Wirkung der Heilversprechen des "deutschen Sozialismus" (1933-39). 1994.

Kallinen Maija
Change and Stability. Natural Philosophy at the Academy of Turku 1640-1713. 1995.

Kusch Martin
Language as Calculus vs. Language as Universal Medium. A Study in Husserl, Heidegger and Gadamer. 1989.

Lahtinen Mikko
Snellmanin Suomi. 2006.

Levanen Leo
Realismi ja eläytyminen. Mihail Stsepkin, Konstantin Stanislavski ja Sergei Obraztsov teatteriperinteensä luojina ja kehittäjinä. 1995.

Lukkarila Matti
Sininen valo. Belá Balázs ja hänen elokuvateoriansa. 1991.

Manninen Juha
Feuer am Pol. Zum Aufbau der Vernunft im europäischen Norden. 1999.

Mäki Markku
Republikaaninen poliittinen filosofia oikeusfilosofiana: Rousseau ja Hegel. 2013

Niku Annikki
Heidegger ja runon tie. 2009.

Nykyri Jukka
Gegen den Strom. Zur Ideengeschichte oppositioneller Intellektueller in einer Welt ohne Alternativen. 1992.

Oittinen Vesa
Spinozistische Dialektik. Die Spinoza-Lektüre des französischen Strukturalismus und Poststrukturalismus. 1994.

Patokorpi Erkki
Rhetoric, Argumentative and Divine. Richard Whately and His Discursive Project of the 1820s. 1996.

Pikkusaari Jussi
Vaikea vapaus. Sosialidemokratian häviö kirkolle 1850-luvulta 1920-luvulle käydyssä Suomen kulttuuritaistelussa. 1998.

Pulkkinen Jarmo
The critique of mathematical logic and the logicist programme. The debates between German-speaking philosophers and the founders of the analytic tradition at the turn of the 20th century. 2000.

Räisänen Arja-Liisa
Onnellisen avioliiton ehdot. Sukupuolijärjestelmän muodostumisprosessi suomalaisissa avioliitto- ja seksuaalivalistusoppaissa 1865-1920. 1995.

Suutala Maria
Tier und Mensch im Denken der Deutschen Renaissance. 1990.

Urpilainen Erkki
Algot Scarin ja gööttiläisen historiankirjoituksen mureneminen Ruotsissa 1700-luvun alkupuolella. 1993.

Väyrynen Kari
Der Prozess der Bildung und Erziehung im finnischen Hegelianismus. 1992.

 

Last updated: 19.3.2014