Dissertations

Ahmajärvi, Jouni:

Ihmisluonto, yhteiskuntaevoluutio ja rauhanomaisen kehityksen mahdollisuudet: Gunnar Landtman maailmansotien välisen ajan sosiologina ja osallistuvana intellektuellina. 2017.

Anttila, Tero:

The Power of Antiquity. The Hyperborean Research Tradition in Early Modern Swedish Research on National Antiquity. 2015.

Aho, Jouko:

Sieluun piirretty viiva. Psykologisia perinteitä suomenmielisestä sielutieteestä kokeelliseen kasvatusoppiin. 1993.

Buhr, Manfred:

Historische Vernunft. Zum Denk-Einsatz der klassischen deutschen Philosophie. 1992.

Fält Olavi K.:

Eksotismista realismiin. Perinteinen Japanin-kuva 1930-luvun murroksessa. 1982.

Hakosalo, Heini:

On Speaking Terms: Scientific Boundary Work and the Discovery of Aphasia, 1861-1874. 2006.

Helminen, Katri

Eläinlääkärikunnan puolesta taistellen. Rainer Stenius toimijana Suomen eläinlääketieteen kentällä vuosina 1918-1951. 2013.

Isaksson, Pekka:

Kumma kuvajainen. Rasismi rotututkimuksessa, rotuteorioiden saamelaiset ja suomalainen fyysinen antropologia. 2001.

Jokisalo, Jouko:

Vom Bockmisst zur geschichtsmässigen Kraft. Determinanten und Wirkung der Heilversprechen des "deutschen Sozialismus" (1933-39). 1994.

Kallinen, Maija:

Change and Stability. Natural Philosophy at the Academy of Turku 1640-1713. 1995.

Kuokkanen, Suvi:

Controlling a Hybristic Individual, Enforcing Moral and Social Norms. The Punitive and Preventive Motives for Ostracizing in Athens in the Fifth Century BCE. 2017.

Kusch, Martin:

Language as Calculus vs. Language as Universal Medium. A Study in Husserl, Heidegger and Gadamer. 1989.

Lahtinen, Mikko:

Snellmanin Suomi. 2006.

Levanen, Leo:

Realismi ja eläytyminen. Mihail Stsepkin, Konstantin Stanislavski ja Sergei Obraztsov teatteriperinteensä luojina ja kehittäjinä. 1995.

Lukkarila, Matti:

Sininen valo. Belá Balázs ja hänen elokuvateoriansa. 1991.

Luukkanen, Tarja-Liisa:

Aksel Adolf Laurell ja Oikean teologian myytti. 2016.

Lähteenmäki, Ilkka:

Engaging History in the Media. Building a framework for interpreting hiistorical presentations as worlds. 2019.

Manninen, Juha:

Feuer am Pol. Zum Aufbau der Vernunft im europäischen Norden. 1999.

Myllykangas, Mikko:

Rappeutuminen, tiedostamaton vai yhteiskunta? Lääketieteellinen itsemurhatutkimus Suomessa vuoteen 1985. 2014.

Mäki, Markku:

Republikaaninen poliittinen filosofia oikeusfilosofiana: Rousseau ja Hegel. 2013

Niku, Annikki:

Heidegger ja runon tie. 2009.

Nykyri, Jukka:

Gegen den Strom. Zur Ideengeschichte oppositioneller Intellektueller in einer Welt ohne Alternativen. 1992.

Oittinen, Vesa:

Spinozistische Dialektik. Die Spinoza-Lektüre des französischen Strukturalismus und Poststrukturalismus. 1994.

Parhi, Katariina:

Born to be deviant: Histories of the diagnosis of psychopathy in Finland. 2018.

Patokorpi, Erkki:

Rhetoric, Argumentative and Divine. Richard Whately and His Discursive Project of the 1820s. 1996.

Pikkusaari, Jussi:

Vaikea vapaus. Sosialidemokratian häviö kirkolle 1850-luvulta 1920-luvulle käydyssä Suomen kulttuuritaistelussa. 1998.

Pulkkinen, Jarmo:

The critique of mathematical logic and the logicist programme. The debates between German-speaking philosophers and the founders of the analytic tradition at the turn of the 20th century. 2000.

Räisänen, Arja-Liisa:

Onnellisen avioliiton ehdot. Sukupuolijärjestelmän muodostumisprosessi suomalaisissa avioliitto- ja seksuaalivalistusoppaissa 1865-1920. 1995.

Suutala, Maria:

Tier und Mensch im Denken der Deutschen Renaissance. 1990.

Urpilainen, Erkki:

Algot Scarin ja gööttiläisen historiankirjoituksen mureneminen Ruotsissa 1700-luvun alkupuolella. 1993.

Väyrynen, Kari:

Der Prozess der Bildung und Erziehung im finnischen Hegelianismus. 1992.

 

Last updated: 25.2.2020