Prekonferenssipäivä

Historiantutkimuksen päivien prekonferenssiohjelma 23.10.2019

Paikallishistoriat ja tilaushistoriat: toiveita, tavoitteita ja käytännön ratkaisuja

Keskiviikkona 23.10.2019 klo 10.30-12.30 salissa L5

Tilaushistoriakeskus (ent. Paikallishistoriallinen toimisto) ry. järjestää Oulun yliopistolla työpajan aiheesta "Paikallishistoriat ja tilaushistoriat: toiveita, tavoitteita ja käytännön ratkaisuja". Tilaisuuden tavoitteena on tarjota tilaushistorioita tekeville tai sellaisia aikoville ideoita ja tukea, vaihtaa ajatuksia ja kuunnella toiveita. Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille opiskelijoille, tutkijoille ja historiankirjoittajille.


Ohjelma

klo 10.30 Tilaushistoriakeskus ry:n pj Anu Lahtinen: Paikallishistoriat ja tilaushistoriat: 2010-luvun näkymiä

klo 10.50-11.10 prof. Anna Sivula: Osallistava paikallishistoria

klo 11.10-12.30 Keskustelua, esimerkkitapauksia ja jatkotoimia (ohjelma tarkentuu myöhemmin)

Ilmoittautumiset 15.10.2019 mennessä os. marja.pohjola@outlook.com Ilmoittautuessasi voit mielellään myös kertoa toiveitasi teemoista.

Lisätietoja tilaushistoriakeskuksen toiminnasta os.  paikallishistoria.fi/tilaushistoriakeskus

***

Kansalliskirjaston ”data haltuun” -digityöpaja

Keskiviikkona 23.10. klo 13-14.30 ja klo 15-16.30, Agora-sali (Arkkitehtuurin osasto)

Tieteen termipankki ja Agricola-humanistiverkko esittäytyvät klo 16.45-18.00,  Agora-sali (Arkkitehtuurin osasto)

 

Digityöpajaan pyydetään ilmoittautumista tilajärjestelyiden vuoksi. Työpajan tarkempi sisältö ja ilmoittautumislinkki löytyvät alta.

Kansalliskirjasto on aktiivinen ja tunnettu toimija digitaalisten ihmistieteiden kentällä. Kirjasto tarjoaa monipuolisia data-aineistoja, asettaa niitä tutkimuksen käyttöön ja on osaava tutkimuksen kumppani. Kansalliskirjaston käyttöön asettamista digitoiduista aineistoista ja niistä tuotetuista datapaketeista hyötyvät digitaalisten ihmistieteiden tutkijat eri aloilla.

Digitoinnit, siitä syntyvä data ja datan käsittelyyn tarvittavat välineet antavat datalähtöiselle tutkimukselle uusia mahdollisuuksia, joiden kartoittaminen ja tutkijan odotusten havaitseminen ovat työpajojen tavoitteina. Työpajan pienryhmissä tarjotaan mahdollisuus keskustella digitaalisten aineistojen käytöstä ja niihin liittyvistä odotuksista Kansalliskirjaston asiantuntijoiden opastuksella.

Työpaja-osuutta edeltää Kansalliskirjaston sähköisiä aineistoja esittelevä puheenvuoro ja kolme lyhyttä demoa, joissa esitellään, miten Kansalliskirjaston tuottamaa dataa on tutkimuksessa hyödynnetty. Työpajaosuudessa pyritään pohtimaan miten omaa tutkimusaihetta voisi lähestyä Kansalliskirjaston tuottaman datan avulla.

työpajan otsikko: Kansalliskirjaston data haltuun

työpajan aihe ja tavoite: Tavoitteena on antaa yleiskuvaus Kansalliskirjaston tuottamista aineistoista ja tarjota muutamia käytännönläheisiä esimerkkejä aineistoista tuotetun datan hyödyntämisestä tutkimuksessa sekä haastaa tutkija pohtimaan omaa tutkimusaihettaan suhteessa Kansalliskirjaston aineistoihin.

työpajan kielet: suomi

työpajan järjestäjät: Tuula Pääkkönen, Juha Rautiainen, Jussi-Pekka Hakkarainen

työpajan työskentelytapa: 1) Esittelevä yleiskatsaus Kansalliskirjaston tarjoamiin aineistoihin ja dataan 2) Kohdennetut demot x 3 (Digi, Fenno-Ugrica, Finto ja Fennica) ja 3) työpajat pienryhmissä

Ilmoittaudu digityöpajaan tästä linkistä.

Viimeksi päivitetty: 22.10.2019