Opinnot

Humanististen ympäristöopintojen opintojaksot 20172019

Perusopinnot 25–35 op

Pakollinen kurssi 5 op

687810P Johdatus humanistisiin ympäristöopintoihin 5 op
 

Valinnaiset kurssit, 20–30  opintopistettä seuraavista:

687811P Ympäristöarvot ja etiikka 5 op

687812P Ympäristöfilosofia 5 op

687809P Ympäristö- ja ilmastohistoria 5 op

687813P Energia ja ympäristö 5 op

687814P Arktinen ympäristö (ja alkuperäiskansat) 5 op

687804P Ympäristötieteiden historia 5 op

790161A Matkailu, kestävyys ja pohjoinen ympäristö 5 op

687815P Ympäristöviestintä 5 op

687816P Ekokriittinen kirjallisuudentutkimus 5 op

414081P Yhteiskuntatieteellinen ympäristöntutkimus 5 op

687363P Ihminen ja ympäristö 5 op

687817P Työelämäkurssi 5 op

Viimeksi päivitetty: 11.9.2018