Johdatus humanistisiin ympäristöopintoihin luennoidaan 30.10.-21.11 - teemoina viheliäiset ongelmat ja kestävä kehitys

Humanistinen ympäristötutkimus (environmental humanities) on maailmalla nouseva poikkitieteellinen ala, mutta mistä siinä on kysymys? Kuinka se osallistuu nykyiseen keskusteluun ympäristöstä tarjoamalla vaihtoehtoisia näkökulmia ja tuomalla esille ratkaisumalleja? Kuinka ilmastoahdistus ja huoli elinympäristömme heikkenemisestä voivat kääntyä aktiiviseksi toiminnaksi?

Johdantokurssilla tutustutaan humanistisen ympäristötutkimuksen juuriin sekä siihen, kuinka siinä on tarkasteltu kysymyksiä ylikulutuksesta, jätteistä, ilmastokriisistä, sukupuutoista, eläinten oikeuksista ja kestävästä kehityksestä. Kurssi sopii kaikille ympäristökysymyksistä kiinnostuneille eikä edellytä ennakkotietoja humanistisesta ympäristötutkimuksesta.

Viimeksi päivitetty: 5.9.2018