Humanistiset ympäristöopinnot mukana pohjoismaisessa opetusyhteistyön suunnittelussa

Humanistiset ympäristöopinnot Oulun yliopistosta ja Ympäristöopinnot Lapin yliopistosta ovat mukana NordPlusin rahoittamassa BRIGHT-pilottihankkeessa, jossa kartoitetaan alan (environmental humanities) opetus- ja tutkimusyhteistyön kehittämistä. Hanketta johdetaan Stavangerin yliopistosta. Oulu ja Lappi ovat hankkeen ainoat suomalaiset jäsenet.

Humanistinen ympäristötutkimus on Pohjoismaissa vahvassa nousussa - Oslon yliopistoon on perustettu School of Environmental Humanities tänä vuonna, Tukholman Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun (KTH) Environmental Humanities Laboratory on saavuttanut laajaa vaikuttavuutta, ja alan keskuksia ja ohjelmia on perustettu viime vuosina muun muassa Stavangeriin, Århusiin, Göteborgiin ja Linköpingiin. Australiassa, Britanniassa, Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa on havaittavissa samanlainen kehitys. Humanistiseen ympäristötutkimukseen syntyykin koko ajan uusia kandi- ja maisteriohjelmia sekä tohtoriohjelmia. Tämä kuvastaa alan merkitystä viheliäisten ongelmien kuten ilmastokriisin, elinkirjon heikkenemisen, ympäristön kemikalisoitumisen ja jäteongelman analysoimisessa ja ratkaisukäytäntöjen muotoilemisessa yhteistyössä muiden tieteenalojen kanssa.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 21.11.2018