Uutiset

1.6.2020 Uutinen

Vähemmistön identiteetti elää kielessä

Pohjoismaisten vähemmistökielten elvytystä edistetään kahdella uudella hankkeella: meänkielen ja kveenin kääntäjille tarjotaan ensimmäistä kertaa kääntäjäkoulutusta, ja meänkielelle luodaan ensimmäinen korpus. Hankkeissa mukana oleva Niina Kunnas Oulun yliopistosta avaa aihepiiriä laajemmin.

14.5.2020 Uutinen

Musiikki on pienoiskuva saamelaisten maailmasta

Musiikintutkija, muusikko ja musiikintekijä Marko Jouste on tutkinut saamelaista musiikkiperinnettä. Samalla hän tuli löytäneeksi kadonneiksi luullut laulut.

27.4.2020 Uutinen

Oulun yliopisto kerää maailmanlaajuisesti arkikokemuksia koronakriisistä

Oulun yliopisto kerää maailmanlaajuisesti tietoa koronaviruskriisin vaikutuksista ihmisten arkeen. Kokemuksia pandemiasta – Experiencing the Pandemic -hankkeen aineistoa on tarkoitus hyödyntää useilla eri tieteenaloilla muun muassa mahdollisten uusien kriisien hoidossa.

7.4.2020 Uutinen

Digitalisaation tutkimus saa kasvot

Oulun yliopiston monitieteinen GenZ-profilaatiohanke alkaa konkretisoitua, kun tammikuussa valitut tenure track -apulaisprofessorit aloittavat tutkimustyön. Samalla hankkeen tavoite, ihmislähtöisyyden tuominen digitalisaatioon, tarkentuu tutkimusalojen näkökulmiksi.

20.3.2020 Uutinen

Maailma on eri näköinen arkeologin silmin

Historiaa rakastava Tiina Äikäs tutkii saamelaisten uhripaikkoja, joista osa on käytössä nykyäänkin.

20.2.2020 Uutinen

Marja-Liisa Olthuisille Linguapax-palkinto

Giellagas-instituutin inarinsaamen lehtorille Marja-Liisa Olthuisille on myönnetty kansainvälinen Linguapax-palkinto, joka myönnetään vuosittain henkilölle tai taholle, joka on edistänyt kielellist

18.2.2020 Uutinen

Vuoden tiedekirjaehdokkaat valittu

Kymmenen ehdokasta kisaa Vuoden tiedekirja 2019 -palkinnosta.

7.2.2020 Uutinen

Nikamien koolla ja muodolla mahdollinen yhteys selkäongelmiin

Oulun yliopistossa tehdyn monitieteisen tutkimuksen mukaan nykysuomalaisten selkänikamat eivät ole kasvaneet 200–500 vuotta sitten eläneisiin verrattuna samassa suhteessa vartalon koon kanssa. Nikamien pienemmällä koolla saattaa olla yhteys nykyajan selkäongelmiin.

9.1.2020 Uutinen

Ihminen ruokki poroja jo 800 vuotta sitten

Oulun yliopiston arkeologit yhdessä pohjoismaisten tutkijoiden kanssa ovat selvittäneet, että poron lisäruokinta alkoi paikoitellen jo 800 vuotta sitten. Aiemmin ei ole tiedetty, milloin poron lisäruokinta on alkanut.

2.12.2019 Uutinen

Haku Monimediaisen luovan kerronnan opintoihin alkaa 3.12.

Oulun yliopistossa järjestetään kevätlukukaudella 2020 alkaen 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus Monimediainen luova kerronta.

31.10.2019 Uutinen

Koulutussuunnittelijoilta apua opinto-ongelmiin

Tunnethan jo humanistisen tiedekunnan koulutussuunnittelijat? Tiedäthän, että koulutussuunnittelijoilta saa apua opintoihin liittyvissä asioissa? Ohjaamme ja neuvomme opiskelijoita yhdessä oppiaineiden omaopettajien ja muiden opintoneuvojien kanssa.  Meihin voit olla yhteyksissä missä tahansa opiskeluun liittyvässä asiassa, isoissa ja pienissä kysymyksissä. Autamme löytämään vastauksen kysymyksiisi.

16.9.2019 Uutinen

Digitaalisten ihmistieteiden verkkokurssit syksyllä 2019

Tällä syyslukukaudella Digitaaliset ihmistieteet -opinnoissa on tarjolla useita verkkokursseja, jotka opiskelija voi suorittaa oman aikataulunsa mukaan ja missä haluaa. Kurssit ovat saatavilla verkossa viimeistään marras-joulukuussa, ja niiden sisällöt on suunniteltu niin, että ne palvelevat useiden eri alojen opiskelijoita.  Tervetuloa osallistumaan!

Digitaaliset ihmistieteet -opinnoissa perehdytään monitieteisesti keskeisiin digitaalisiin aineistoihin ja niiden käsittelytaitoihin, alan eettisiin kysymyksiin, tiedonhallintajärjestelmiin ja analyysimenetelmiin sekä hankitaan valmiuksia moniammatilliseen projektityöskentelyyn. Digitaaliset ihmistieteet on humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien yhteisiä opintoja. Se on avoin kaikille Oulun yliopiston läsnäoleviksi ilmoittautuneille opiskelijoille.

Lisätietoa digitaalisista ihmistieteistä: https://www.oulu.fi/hutk/digitaalisetihmistieteet

30.8.2019 Uutinen

Ihmisen maankäyttö näkyi ympäristön muutoksina jo 3000 vuotta sitten

Ihmisen toiminta on aiheuttanut merkittäviä ympäristövaikutuksia maapallolla jo tuhansia vuosia sitten. Uusi tutkimus haastaa aiemman oletuksen, jossa laaja ihmislähtöinen ympäristönmuutos nähdään suhteellisen tuoreena ilmiönä.

20.8.2019 Uutinen

Syksyllä 2019 järjestettäviä sivuainekokeita

Humanistisessa tiedekunnassa järjestetään sivuainekokeita syksyllä seuraavissa aineissa: ruotsin kieli, ranska ja pohjoissaame.     Ruotsin kieli

20.8.2019 Uutinen

Syksyllä järjestettäviä sivuainekokeita humanistisessa tiedekunnassa

Humanistisessa tiedekunnassa järjestetään sivuainekokeita syksyllä seuraavissa aineissa: ruotsin kieli, ranska ja pohjoissaame.     Ruotsin kieli

13.8.2019 Uutinen

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opintoja syksyllä 2019

Oulun yliopiston läsnäoleviksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat voivat osallistua maksutta seuraaville Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämille Oulun yliopiston opintovaatim

19.6.2019 Uutinen

Arkeologiasta uutta tietoa eri liikuntalajien luustoa vahvistavista vaikutuksista

Lääketieteellinen tutkimus on todistanut asian ja nyt myös arkeologit vahvistavat sen: liikuntalajeista tärähtelyä sisältävät lajit vahvistavat luita eniten. Oulun yliopiston arkeologian tutkimuksessa selvisi myös, että toistuvaa tärähtelyä sisältävä liikunta yhdistettynä suurempaan lihaksen poikkipinta-alaan vahvistaa luita tehokkaimmin.

29.5.2019 Uutinen

Pohjoissuomalaiset maanviljelijät harjoittivat keskiajalla sekataloutta

Pohjois-Suomessa keskiajalla ja varhaisella uudella ajalla (1400–1700-luvulla) eläneet maanviljelijät hyödynsivät ympäristöään erittäin monipuolisesti eli harjoittivat sekataloutta. Kotieläimet laidunsivat luonnonniityillä ja niille kerättiin rehuksi kerppuja ja jäkälää. Maanviljelyn ja kotieläinten pidon lisäksi Pohjois-Suomen asukkaat metsästivät ja kalastivat.

16.5.2019 Uutinen

Workshop-kurssi japanilaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa

Living in Japan & Finland -kurssi (5 op): Oletko kiinnostunut workshop-kurssista yhdessä japanilaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa? 

14.5.2019 Uutinen

Oulun Yliopistoseuran 100-vuotishistoriateos julkaistu

Oulun Yliopistoseura seura täyttää tänä vuonna 100 vuotta.

6.5.2019 Uutinen

Humanistisen tiedekunnan tutkijoille Suomen Akatemian rahoitusta

Kaisa Vehkalahti on saanut 5-vuotisen Akatemiatutkijan rahoituksen Oulun yliopiston historiatieteisiin sijoittuvalle tutkimushankkeelleen Rural Generations on the Move.

26.4.2019 Uutinen

Professori Tiina Kinnunen Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi

Oulun yliopiston Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professori Tiina Kinnunen on valittu Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi humanistiseen osastoon.

18.4.2019 Uutinen

Maamme vanhimmissa saviastioissa keiteltiin alkuun vain metsän antimia – eikö kala maistunut?

Kivikaudella Suomen ja Karjalan tasavallan alueen asuttaneet ihmiset valmistivat saviastioissaan alkuun vain metsien lajeja ja vasta satoja vuosia myöhemmin Ahdin antimia, kuten kalaa ja hyljettä. Uusi tutkimus muuttaa näkemyksiä maamme varhaisvaiheen asukkaiden elintavoista.